bezárás

MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Váci Dunakanyar Színház megbízásából

(2600 VÁC, DR. CSÁNYI LÁSZLÓ KRT. 58.)

A Váci Dunakanyar Színház a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó idejére művészeti pályázatot ír ki a v4-és országok művészeti egyetemeinek részére a klímaváltozás témakörében. A pályázat megvalósításával A Váci Dunakanyar Színház célja amellett, hogy a kültéri installációk a fesztivál arculatát színesítsék - támogassa a fiatal alkotókat és összehozza őket egy platform alatt.
Továbbá célja, hogy a fesztivál, mintegy őszművészeti találkozó szerepkörét is betöltse 2018-as évtől.

1. A KIÍRÓ MEGNEVEZÉSE

A pályázat kezdeményezője, kiírója, lebonyolítója és költségviselője:
a Váci Dunakanyar Színház
Kapcsolattartók: Cseh Lilla
Tel.: + 36 70 639 9798,

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA, TÁRGYA ÉS ANYAGA

A pályázat célja a váci dunaparton, a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó idejére (2018. 07. 05. – 2018. 07. 08.) felállítandó helyspecifikus, kültéri művészeti installáció, úszómű, szobor, amely vizuális eszközökkel hívja fel a figyelmet a klímaváltozás környezetre tett hatásaira, valamint a környezet és az ember egyre törékenyebb kapcsolatára. tehát a műalkotás a fenntartható fejlődés és a környezetünk megóvása jegyében készüljön.
A pályaművek elbírálásánál - amelyek a fesztivál dekorációjaként is funkcionálnak majd - a helyszínhez való kreatív módon történő kapcsolódása és harmóniája az egyik fő szempont. Azaz a tervezésnél a pályázó figyelembe veszi azt a környezetet, amelyben a mű megvalósul. A megvalósuló pályaművek elbírálásánál előnyt jelent, ha az installáció éjszaka is látható.
A tervnél számításba kell venni az időjárás viszontagságainak hatását is.
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan nincs megkötés, ugyanakkor a pályázat témájából adódóan – klímaváltozás - az újra hasznosítható anyagok felhasználását preferáljuk, valamint az installáció nem okozhat balesetveszélyt (pl. ne készüljön törékeny anyagból). Továbbá a környezetvédelmi szempontoknak is meg kell felelnie.
A teljes megvalósításra - beleértve a tervezést, kivitelezést, bontást, karbantartást, anyagköltséget, világítás kiépítésének költségét - maximum 250 000 Ft áll rendelkezésre.

3. A PÁLYÁZAT JELLEGE ÉS A PÁLYÁZÓK KÖRE

3.1. PÁLYÁZÓK KÖRE:
 

A Váci Dunakanyar Színház a V4-ES országok művészeti egyetemeinek hallgatóinak részvételét várják:

 • akik egyénileg és/vagy csapatban pályázhatnak
 • csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója
 • akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkoznak, és vállalják az installáció felállítását is
 • akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el

3.2. RÉSZVÉTELI FELTÉTEL
 

A pályázó a pályázat határidőre történő benyújtásával vállalja:

 • a műalkotás határidőre történő átadását
 • a pályamű kivitelezését, szállítását, elbontását
 • a pályázat időtartama alatt esetleg szükséges karbantartás elvégzését

4. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA

4.1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE
 

A pályázat benyújtása digitálisan (pdf-formátumban) történik.az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában
2018. 05. 31. 00:00 óráig kell elküldeni a következő
e-mail címre:

4.2. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
 

A Váci Dunakanyar Színház a pályázat első 4 helyezettjének (alkotócsoportonként) 250 000 ft összegű díjat biztosítanak
a pályaművek létrehozására, a kiválasztott nyertes pályázók pályaművei pedig megvalósításra kerülnek. A nyertes pályázók részére a váci dunakanyar színház biztosítja a fesztiválon való 4 napos ingyenes részvételt, a strandbelépőt, illetve a szálláshelyet a fesztivál területén.

4.3. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
 

A pályázók azzal, hogy pályamuvüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek.
A szakértők – figyelembe véve a megvalósíthatóságot is - 4 pályaművet választanak ki.
A mű felállításának idopontja: 2018. 07. 05.
A mű tervezett bontása: 2018. 07. 09.
A pályázati eredményekről a Váci Dunakanyar Színház értesíti a pályázókat, amelynek időpontja: 2018. jún. 8.

5. BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT

 • dokumentáció látványtervvel
 • pontos felmérése a technikai követelményeknek
 • műleírás
 • költségelőirányzat
 • a felállítás helyszínével kapcsolatos kérdések megfogalmazása (ha van ilyen)

mindezeket pdf-ben a email címre kérjük elküldeni, illetve a tárgy rovat tartalmazza a „művészeti installáció” kifejezést.

6. A BÍRÁLATOK SZEMPONTRENDSZERE

 • a tervezet pályamű művészi színvonala, eredetisége
 • kreatív módon történő reflektálása a klímaváltozás témakörére
 • a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája
 • a határidő betartása

A pályázat letölthető (.pdf)

Pályázat

PÁLYÁZAT – MKE Üzemeltetési Osztály Gondnok munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

2019. május 21.

Kollégiumi felvételi pályázat

Leadási határidő: 2019. június 24-én, hétfőn 15:00 óráig

2019. május 16.

STALKER – A FRANKO B WORKSHOP

22 JULY - 2 AUGUST 2019
Candidates must send applications by 26th May 2019

2019. május 15.

Megjelent az Új Nemzeti Kiválósági Program 2019/20 tanévre kiírt Ösztöndíjpályázata

Pályázat benyújtási határideje: 2019. június 6.

2019. május 08.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

2019. május 06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik...

2019. május 01.

VIGYÁZAT! PÁLYÁZAT!

Bodri Pincészet logó és kisarculati pályázat
Pályaművek leadása: 2019. április 15. - május 31. között.

2019. április 17.

In memoriam Paul Klee

beérkezési határidő: július 7. éjfél

2019. április 11.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

Art Quake

University of Arts in Belgrade
SUMMER ART SCHOOL 2019
July 7-14

2019. április 02.

Pályázati Felhívás – Esterházy ART AWARD 2019

2019. június 10.  – Online pályázás zárónapja

2019. március 20.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.