bezárás

MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Váci Dunakanyar Színház megbízásából

(2600 VÁC, DR. CSÁNYI LÁSZLÓ KRT. 58.)

A Váci Dunakanyar Színház a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó idejére művészeti pályázatot ír ki a v4-és országok művészeti egyetemeinek részére a klímaváltozás témakörében. A pályázat megvalósításával A Váci Dunakanyar Színház célja amellett, hogy a kültéri installációk a fesztivál arculatát színesítsék - támogassa a fiatal alkotókat és összehozza őket egy platform alatt.
Továbbá célja, hogy a fesztivál, mintegy őszművészeti találkozó szerepkörét is betöltse 2018-as évtől.

1. A KIÍRÓ MEGNEVEZÉSE

A pályázat kezdeményezője, kiírója, lebonyolítója és költségviselője:
a Váci Dunakanyar Színház
Kapcsolattartók: Cseh Lilla
Tel.: + 36 70 639 9798,

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA, TÁRGYA ÉS ANYAGA

A pályázat célja a váci dunaparton, a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó idejére (2018. 07. 05. – 2018. 07. 08.) felállítandó helyspecifikus, kültéri művészeti installáció, úszómű, szobor, amely vizuális eszközökkel hívja fel a figyelmet a klímaváltozás környezetre tett hatásaira, valamint a környezet és az ember egyre törékenyebb kapcsolatára. tehát a műalkotás a fenntartható fejlődés és a környezetünk megóvása jegyében készüljön.
A pályaművek elbírálásánál - amelyek a fesztivál dekorációjaként is funkcionálnak majd - a helyszínhez való kreatív módon történő kapcsolódása és harmóniája az egyik fő szempont. Azaz a tervezésnél a pályázó figyelembe veszi azt a környezetet, amelyben a mű megvalósul. A megvalósuló pályaművek elbírálásánál előnyt jelent, ha az installáció éjszaka is látható.
A tervnél számításba kell venni az időjárás viszontagságainak hatását is.
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan nincs megkötés, ugyanakkor a pályázat témájából adódóan – klímaváltozás - az újra hasznosítható anyagok felhasználását preferáljuk, valamint az installáció nem okozhat balesetveszélyt (pl. ne készüljön törékeny anyagból). Továbbá a környezetvédelmi szempontoknak is meg kell felelnie.
A teljes megvalósításra - beleértve a tervezést, kivitelezést, bontást, karbantartást, anyagköltséget, világítás kiépítésének költségét - maximum 250 000 Ft áll rendelkezésre.

3. A PÁLYÁZAT JELLEGE ÉS A PÁLYÁZÓK KÖRE

3.1. PÁLYÁZÓK KÖRE:
 

A Váci Dunakanyar Színház a V4-ES országok művészeti egyetemeinek hallgatóinak részvételét várják:

 • akik egyénileg és/vagy csapatban pályázhatnak
 • csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója
 • akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkoznak, és vállalják az installáció felállítását is
 • akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el

3.2. RÉSZVÉTELI FELTÉTEL
 

A pályázó a pályázat határidőre történő benyújtásával vállalja:

 • a műalkotás határidőre történő átadását
 • a pályamű kivitelezését, szállítását, elbontását
 • a pályázat időtartama alatt esetleg szükséges karbantartás elvégzését

4. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA

4.1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE
 

A pályázat benyújtása digitálisan (pdf-formátumban) történik.az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában
2018. 05. 31. 00:00 óráig kell elküldeni a következő
e-mail címre:

4.2. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
 

A Váci Dunakanyar Színház a pályázat első 4 helyezettjének (alkotócsoportonként) 250 000 ft összegű díjat biztosítanak
a pályaművek létrehozására, a kiválasztott nyertes pályázók pályaművei pedig megvalósításra kerülnek. A nyertes pályázók részére a váci dunakanyar színház biztosítja a fesztiválon való 4 napos ingyenes részvételt, a strandbelépőt, illetve a szálláshelyet a fesztivál területén.

4.3. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
 

A pályázók azzal, hogy pályamuvüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek.
A szakértők – figyelembe véve a megvalósíthatóságot is - 4 pályaművet választanak ki.
A mű felállításának idopontja: 2018. 07. 05.
A mű tervezett bontása: 2018. 07. 09.
A pályázati eredményekről a Váci Dunakanyar Színház értesíti a pályázókat, amelynek időpontja: 2018. jún. 8.

5. BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT

 • dokumentáció látványtervvel
 • pontos felmérése a technikai követelményeknek
 • műleírás
 • költségelőirányzat
 • a felállítás helyszínével kapcsolatos kérdések megfogalmazása (ha van ilyen)

mindezeket pdf-ben a email címre kérjük elküldeni, illetve a tárgy rovat tartalmazza a „művészeti installáció” kifejezést.

6. A BÍRÁLATOK SZEMPONTRENDSZERE

 • a tervezet pályamű művészi színvonala, eredetisége
 • kreatív módon történő reflektálása a klímaváltozás témakörére
 • a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája
 • a határidő betartása

A pályázat letölthető (.pdf)

Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a 2019. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.,
A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2019. február 04., hétfő, 9 és 17 óra között.

2019. január 16.

PÁLYÁZAT ‒ Üzemeltetési osztályvezető beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 27.

2019. január 12.

PÁLYÁZAT ‒ Rektori és Kancellári titkárságvezető munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 22.

2019. január 07.

PÁLYÁZAT ‒ Munkaügyi előadó beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 22.

2019. január 07.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.

„KBK 60" NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS

A munkák beérkezési határideje: 2019. január 31.

2018. december 19.

Nyílt pályázat 2019/2020-as tanévben rendezendő kiállítások megvalósítására

Pályázati határidő: 2019. január 20. éjfélig

2018. november 22.

Térplasztika, műalkotás-csoport Pályázat

A Futureal-csoport és a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös pályázata
benyújtási határideje 2018. november 30.

2018. október 01.

MKE és az MNB együttműködésével közös kurzus indul - Kortárs művészet és befektetés

Jelentkezési határidő: 2019. február 18

2018. szeptember 27.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.