bezárás

Pályázati felhívás Dávid Ferencet ábrázoló, rá utaló, szellemiségét kifejező köztéri, monumentális alkotás megvalósítására

A pályázat célja:

Köztéri alkotásként emlék állítása Dávid Ferencnek a vallásszabadság törvénye
kihirdetésének 450. évfordulójára meghirdetett emlékévben, Sepsiszentgyörgyön.

Az alkotás várható helyszíne:

A sepsiszentgyörgyi unitárius templomtól északnyugati irányban, a Szabadság utca északi oldalán, a híd előtt levő lejtős zöldövezet. A pályázó művésznek pályázatában (helyszínrajz vagy látványterv által bemutatott) javaslatot kell adnia a mű pontos helyére és környezetének (talapzat, esetleg sétány, pihenőhely, támfal, növényzet stb.) kialakítására is.

A kiíráshoz helyszínrajz és fotódokumentáció tartozik.

Az alkotással kapcsolatos szempontok és elvárások:

Az alkotásnak Dávid Ferenc személyiségét kell megtestesítenie és megjelenítenie, akinek döntő hozzájárulásával 1568-ban a Tordai Országgyűlés hirdette ki a világon először a vallásszadsághoz való jog törvényét, elsőként fogalmazva meg ezáltal a vallási türelem és lelkiismereti szabadság eszményét. Az unitárius reformáció mártírjának és egyházalapítónak vezérelve a szüntelen reformálás volt: „Akiket Isten Lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniuk, sem az igazságot el nem rejthetik.”– vallotta.
Dávid Ferencről nem maradt fenn kortárs, hitelesnek tekinthető arckép, ábrázolás, vagy testi jellemzőinek pontos leírása. Kiindulva a kor szokásából, minden bizonnyal hosszú, fekete papi ruhát (reverendát) hordott. A legelterjedtebb ábrázolás róla Kőrösfői Kriesch Aladár A Tordai Országgyűlés című monumentális festményében látható, amely Torda város múzeumában található. A millenniumra készült festményről az Unitárius Egyház nagy számú másolatot készíttetett, amelyekből minden lelkészi hivatalnak eljuttatott, így ez az ábrázolás nagyban beépült a köztudatba.
A Dávid Ferenchez köthető legismertebb hagyomány szerint az egyházalapító a kolozsvári Torda utcai várkapunál, egy kerek kőre állva mondott beszédet, ami hatással volt a város lakosságának unitárius hitre való áttérésére és az unitárizmus erdélyi térhódítására.
(További tájékozódásként lásd: Dávid Ferenc ábrázolások és Dávid Ferenc életrajza és szellemi ábrázata melléklet)
Mindezek miatt, akár a Körösfői Kriesch Aladár fent említett ábrázolásból kiindulva, a művész elsősorban attribútumok, gesztusok, mozdulatok segítségével reprezentálhatja azt az eszmeiséget és lelkiséget, amit Dávid Ferenc képviselt, de nem kizárólagos elvárás a figuratív, a konkrét alakot megjelenítő alkotás. A műalkotás a jelenkorra jellemző, történelmi és művészeti szemléletet tükröző kortárs figuratív alakot megjelenítő alkotás, vagy szoborkompozíció legyen.

Az alkotás anyaga, mérete:

A megrendelő a Dávid Ferencre emlékező és emlékeztető műalkotást szabadon megválasztott, az adott környezetbe adaptált méretű, a kortárs művészeti nyelvezetnek megfelelő, maradandó anyagban megvalósított, akár figuratív, akár stilizált, akár elvonatkoztatott kompozícióként képzeli el, beleértve a szobor környezetének a művel összehangolt kialakítását is.

A pályázattal kapcsolatos további tudnivalók:

Az alkotás megtervezésére és kivitelezésére a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség nyílt pályázatot hirdet.
A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képzőművész vehet részt, aki rendelkezik köztéri referencia-alkotással, továbbá vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályamunkák benyújtásának határideje és helye: 2018. június 25,
a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség székhelye
Cím: Kós Károly utca 2., Telefonszám: 0267 313 813, 0723 533 536

A pályamunkák benyújtásának követelményei:

1:5 méretarányú, fehér gipszterv (nem patinázott), méretarányos talapzattal, valamint makett, fotómontázs vagy 1/50 léptékű rajzvázlat, amely megmutatja a műalkotás környezetben való elhelyezkedését. Figuratív ábrázolás esetén kérjük a szobor kivitelezési méretének megfelelő portréjának elkészítését. Továbbá várjuk a szobrász alkotói koncepciójának leírását, az elkészítéshez szükséges költségvetést és a 2019. január 13-ra kitűzött átadáshoz igazított kivitelezési ütemtervet.
Tekintettel arra, hogy a pályázó személye az elbírálás alatt titkosított, a beadott pályamunkán nem szerepelhetnek az alkotó kilétére utaló információk vagy jelek. Az elbírálás alatt a pályamunkák megszámozva fognak szerepelni.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2018. július 1.
A műalkotás elkészültének végső határideje: 2018. december 15.

Díjazás:

Érvényes pályázat esetén a pályázat benyújtója elnyerheti pályaműve elkészítésének jogát. A kiíró a pályázat nyertesével külön szerződésben állapodik meg a teljes kivitelezés módozatát és a tiszteletdíjat illetően.
A bírálóbizottság által kiválasztott további három pályaművet a kiíró 3oo euró honoráriummal jutalmazza.

Elbírálás:

A pályaműveket a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség keblitanácsa által felállított, többségében szakaemberekből álló bizottság bírálja el. A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap.

Egyéb feltételek:

A mű megvalósítására kizárólag érvényes és eredményes pályázat esetén kerülhet sor. A kivitelezésre vonatkozóan a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség a kiválasztott alkotás szerzőjével szerződést köt, amiben megállapodnak az alkotás megvalósításának a feltételeiről, a mű kivitelezésére csak ezt követően kerülhet sor. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy a benyújtott pályaművel korábban részt vett-e más pályázaton, illetve részben vagy egészben megvalósult-e a benyújtott pályamunkája. Egy alkotó akár több erre a célra készített pályaművel is jelentkezhet. Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala adja ki, az ezzel kapcsolatos kérelmet a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség kezdeményezi, illetve a szükséges adminisztratív kéréseket ellátja. A pályázati kiírás formai vagy tartalmi feltételeinek nem megfelelő, valamint a határidő után érkezett pályamunkák nem kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatos további részletes információk Czimbalmos Kozma Csabától kérhetők a elektronikus postacímen vagy a 0723 533 536 telefonszámon.

Sepsiszentgyörgy, 2018. április 15.

A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség megbízásából
Kovács István lelkész
Gazdag Géza gondnok
Czimbalmos K. Csaba tanácsos

A pályázat kiegészített tartalommal letölthető (.pdf)

Pályázat

Kirakatban Budapest – kreatív pályázat

Beadási határidő az 1. tematika esetében: 2018. szeptember 16. (vasárnap éjfél).
Beadási határidő a 2-3-4. tematika esetében: 2018. szeptember 30. (vasárnap éjfél).

2018. augusztus 13.

Vylyan BOGYÓLÉ 2018 borcímke pályázat

Határidő: A pályázatot szeptember 18-án  16 óráig

2018. július 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2018/2019. TANÉVRE
A Pályázati adatlapok és igazolások leadása személyesen 2018. augusztus 21-én 10 óráig

2018. július 19.

Budapest FotóFesztivál 2019-es programjába

határidő: 2018. október 10.

2018. július 18.

Palóc Út logópályázat

Határidő: 2018. augusztus 31. éjfél.

2018. július 12.

II. POP ARM International Exhibition

Jelentkezési határidő: 2018.szeptember.07. 18 óra

2018. július 12.

Art Mozi Egyesület logópályázat

A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 25. éjfél

2018. július 11.

11. THE TALENT Kortárs Képzőművészeti pályázat

Leadási határidő: 2018. október 19. péntek, 18:00 óra

2018. július 10.

„NAP MINT NAP - jelen idő Óbudán”

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2018-ban „NAP MINT NAP - jelen idő Óbudán” címmel képzőművészeti pályázatot hirdet.
Nevezni szeptember 1 – 20. között lehet.

2018. július 02.

OFF-Műhely Budapest- Pályázat fiatal művészek és kurátorok számára

Mophradat Arts Fellows Program
Beadási határidő: 2018. augusztus 24. éjfél

2018. július 02.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.

A fény szabadsága

A pályázat leadási határideje: 2018. október 1.

2018. június 22.

PÁLYÁZAT

Újbuda Önkormányzata Ottlik Géza, Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, műfordító emlékművének, illetve az emlékmű környezeti rendezésének megvalósítására kiírt pályázata

2018. június 19.

Pályázat diákok számára 2018

határidő: 2018. szeptember 15., éjfél

2018. június 18.