bezárás

Az MKE pályázatot hirdet ERASMUS koordinátor munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Nemzetközi és Kiállítási Iroda


ERASMUS koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzetközi és Kiállítási Iroda munkatársaként az ERASMUS pályázatokkal kapcsolatos teendők intézése, kifejezetten a kiutazó hallgatókkal kapcsolatos kiírások, dokumentumok, levelezések, szerződéskötések, stb. kezelése. Ezen felül az ERASMUS+ oktatói és személyzeti mobilitások teljes körű kezelése (pályázat meghirdetése, támogatási szerződések elkészítése, külföldi partnerrel kapcsolattartás, stb.). Ezen feladatokkal kapcsolatos adatbázisok, űrlapok kezelése, frissítése, illetve a honlapon és egyéb használt közösségi médiákon való hírek, felhívások, stb. megjelentetése. Bilaterális szerződések adminisztratív feladatainak ellátása. Campus Mundi pályázatokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, pályázatok formai bírálata. Szociális alapú illetve tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásának teljes körű adminisztrációja. Kiadványok, egyéb főként az ERASMUS tevékenységgel kapcsolatos PR anyagok készítésében való közreműködés, belső egyetemi kommunikációs tevékenység. Rendezvényszervezésben való közreműködés. Szükség szerint az Igazgatóság egyéb feladataiba, pályázataiba való besegítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete;
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • Az angol nyelv felsőfokú tárgyalóképes ismerete (írásban és szóban);
 • Minőségi viselkedéskultúra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
 • További idegen nyelv ismerete (pl. német, francia);
 • Külföldiekkel közösen végzett munkában szerzett tapasztalat;
 • Pályázatkezelésben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízható, precíz, pontos, felelős munkavégzés,
 • Kiváló szervező, problémamegoldó képesség,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;
 • Nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csőregh Ildikó nyújt, a +36 1 666 2529 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2018.11.22.-1 , valamint a munkakör megnevezését: ERASMUS koordinátor.

vagy

 • Elektronikus úton Kiállítási, Marketing és Nemzetközi Iroda részére a E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Kiállítási, Marketing és Nemzetközi Irodán Csőregh Ildikónak , Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

kozigallas.gov.hu

Pályázat

VIGYÁZAT! PÁLYÁZAT!

Bodri Pincészet logó és kisarculati pályázat
Pályaművek leadása: 2019. április 15. - május 31. között.

2019. április 17.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Jogi és Humánpolitikai Osztálys Munkaügyi előadó munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 2.

2019. április 16.

Szombathelyi Osztrák–Magyar Nyári Egyetem

Jelentkezési határidő: 2019. május 20.

2019. április 15.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Gazdasági Osztály Pénzügyi-számviteli munkatárs

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

2019. április 15.

In memoriam Paul Klee

beérkezési határidő: július 7. éjfél

2019. április 11.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

Art Quake

University of Arts in Belgrade
SUMMER ART SCHOOL 2019
July 7-14

2019. április 02.

Pályázati Felhívás – Esterházy ART AWARD 2019

2019. június 10.  – Online pályázás zárónapja

2019. március 20.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.