bezárás

Az MKE pályázatot hirdet ERASMUS koordinátor munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Nemzetközi és Kiállítási Iroda


ERASMUS koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzetközi és Kiállítási Iroda munkatársaként az ERASMUS pályázatokkal kapcsolatos teendők intézése, kifejezetten a kiutazó hallgatókkal kapcsolatos kiírások, dokumentumok, levelezések, szerződéskötések, stb. kezelése. Ezen felül az ERASMUS+ oktatói és személyzeti mobilitások teljes körű kezelése (pályázat meghirdetése, támogatási szerződések elkészítése, külföldi partnerrel kapcsolattartás, stb.). Ezen feladatokkal kapcsolatos adatbázisok, űrlapok kezelése, frissítése, illetve a honlapon és egyéb használt közösségi médiákon való hírek, felhívások, stb. megjelentetése. Bilaterális szerződések adminisztratív feladatainak ellátása. Campus Mundi pályázatokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, pályázatok formai bírálata. Szociális alapú illetve tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásának teljes körű adminisztrációja. Kiadványok, egyéb főként az ERASMUS tevékenységgel kapcsolatos PR anyagok készítésében való közreműködés, belső egyetemi kommunikációs tevékenység. Rendezvényszervezésben való közreműködés. Szükség szerint az Igazgatóság egyéb feladataiba, pályázataiba való besegítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete;
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • Az angol nyelv felsőfokú tárgyalóképes ismerete (írásban és szóban);
 • Minőségi viselkedéskultúra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
 • További idegen nyelv ismerete (pl. német, francia);
 • Külföldiekkel közösen végzett munkában szerzett tapasztalat;
 • Pályázatkezelésben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízható, precíz, pontos, felelős munkavégzés,
 • Kiváló szervező, problémamegoldó képesség,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;
 • Nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csőregh Ildikó nyújt, a +36 1 666 2529 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2018.11.22.-1 , valamint a munkakör megnevezését: ERASMUS koordinátor.

vagy

 • Elektronikus úton Kiállítási, Marketing és Nemzetközi Iroda részére a E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Kiállítási, Marketing és Nemzetközi Irodán Csőregh Ildikónak , Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

kozigallas.gov.hu

Pályázat

PÁLYÁZAT – Fenntartói koordinációs munkatárs munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.

2019. augusztus 16.

PÁLYÁZAT –tanulmányi előadó, Neptun adminisztrátor munkakör betöltésére

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 17.

2019. augusztus 16.

ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS

Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen” című projekt felhívást tesz közre ösztöndíj pályázat elnyerésére.
Jelentkezési határidő: 2019. aug. 21. 12:00

2019. augusztus 10.

ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS

Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen” című projekt felhívást tesz közre ösztöndíj pályázat elnyerésére.
Jelentkezési határidő: 2019. aug. 21. 12:00

2019. augusztus 10.

PÁLYÁZAT – Projektmenedzser munkakör betöltésére

Az MKE a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektori és Kancellári Titkárság projektmenedzser munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 08. 26-ig

2019. július 26.

PÁLYÁZAT – Nemzetközi koordinátor munkakör betöltésére

Az MKE a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektori és Kancellári Titkárság nemzetközi koordinátor munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 08. 26

2019. július 26.

PÁLYÁZAT – Kézbesítő (ügykezelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

2019. július 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2019/2020. TANÉVRE

A Magyar Képzőművészeti Egyetem első éves, alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatóinak...

2019. július 18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik...

2019. május 01.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.