bezárás

Az MKE pályázatot hirdet ERASMUS koordinátor munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Nemzetközi és Kiállítási Iroda


ERASMUS koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzetközi és Kiállítási Iroda munkatársaként az ERASMUS pályázatokkal kapcsolatos teendők intézése, kifejezetten a kiutazó hallgatókkal kapcsolatos kiírások, dokumentumok, levelezések, szerződéskötések, stb. kezelése. Ezen felül az ERASMUS+ oktatói és személyzeti mobilitások teljes körű kezelése (pályázat meghirdetése, támogatási szerződések elkészítése, külföldi partnerrel kapcsolattartás, stb.). Ezen feladatokkal kapcsolatos adatbázisok, űrlapok kezelése, frissítése, illetve a honlapon és egyéb használt közösségi médiákon való hírek, felhívások, stb. megjelentetése. Bilaterális szerződések adminisztratív feladatainak ellátása. Campus Mundi pályázatokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, pályázatok formai bírálata. Szociális alapú illetve tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásának teljes körű adminisztrációja. Kiadványok, egyéb főként az ERASMUS tevékenységgel kapcsolatos PR anyagok készítésében való közreműködés, belső egyetemi kommunikációs tevékenység. Rendezvényszervezésben való közreműködés. Szükség szerint az Igazgatóság egyéb feladataiba, pályázataiba való besegítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete;
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • Az angol nyelv felsőfokú tárgyalóképes ismerete (írásban és szóban);
 • Minőségi viselkedéskultúra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
 • További idegen nyelv ismerete (pl. német, francia);
 • Külföldiekkel közösen végzett munkában szerzett tapasztalat;
 • Pályázatkezelésben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízható, precíz, pontos, felelős munkavégzés,
 • Kiváló szervező, problémamegoldó képesség,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;
 • Nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csőregh Ildikó nyújt, a +36 1 666 2529 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2018.11.22.-1 , valamint a munkakör megnevezését: ERASMUS koordinátor.

vagy

 • Elektronikus úton Kiállítási, Marketing és Nemzetközi Iroda részére a E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Kiállítási, Marketing és Nemzetközi Irodán Csőregh Ildikónak , Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

kozigallas.gov.hu

Pályázat

PÁLYÁZAT ‒ MKE Üzemeltetési Osztály Beszerzési ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.
Elbírálás határideje: 2019.03.18.

2019. február 15.

PÁLYÁZAT ‒ Munkaügyi előadó beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.
Elbírálás határideje: 2019.03.18.

2019. február 15.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Üzemeltetési Osztály Gondnok munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. február 19.

2019. február 04.

FUNDAMENTA – AMADEUS PLAKÁTPÁLYÁZAT | Budapest 2019

Beadási határidő: 2019. február 26.

2019. január 30.

KÉPZÉSI CÉLÚ ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT

A MKE pályázatot hirdet a 2018/19-es tanév tavaszi félévében képzési célú mobilitásra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint...

2019. január 24.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.

MKE és az MNB együttműködésével közös kurzus indul - Kortárs művészet és befektetés

Jelentkezési határidő: 2019. február 18

2018. szeptember 27.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.