bezárás

Az MKE pályázatot hirdet Grafika Tanszék Tanszékvezető-helyettesi beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Grafika Tanszék


Tanszékvezető-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest , Andrássy út 69-71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: A Tervezőgrafika Szakirány tevékenységének szakmai irányítása: A szakirány oktatóinak munkájának véleményezése, és a minőségbiztosítási Szabályzatnak való megfeleltetése; a szakirány órastruktúrájának kialakítása; óraadó tanárok meghívása és minősítése; a szakirány profiljának megfelelő speciális pályázatok szervezése, bonyolítása; a szakirány archívumának gyűjtési rendszerének koordinálása; a szervezeti egység oktatóinak szakmai felügyelete; tervezőgrafikai vonatkozású kiállítások anyagának kialakítása; a felvételi vizsgafeladatok összeállításának felügyelete; a szakirány szakmai munkájához szükséges naprakész eszközállomány meghatározása, illetve a beszerzési igények közvetítése az arra illetékes szervezeti egység felé; diplomamunkák témavezetésének strukturális és tematikai kialakítása; szakmai közreműködés az MKE Művészeti Gyűjtemény tervezőgrafikai tematikájú bővítésében; közreműködés az Alumni Program kialakításában; a szakirány képviselete a Tanszékvezetők Tanácsában; részvétel és képviselet hazai és nemzetközi szakmai fórumokon; kapcsolattartás az MKISZ Tervezőgrafikai Szakosztályával, illetve a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társaságával (MATT). A tanszékvezető akadályoztatása esetén a tanszékvezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú végzettség,
 • Állami művészeti díj vagy doktori fokozat (DLA);
 • Felsőoktatási (szakirány, tanszék, vagy ezeknél magasabb szintű) szervezeti egység irányításában szerzett vezetői tapasztalat;
 • A pályázó szakmai felkészültsége és tapasztalatai alapján legyen alkalmas a Grafika Tanszék Tervezőgrafika Szakirányának oktatási, szakmai/tudományos, gazdálkodási és pályázati, valamint adminisztratív tevékenységének koordinálására, irányítására, szervezésére és ellenőrzésére, szakmai viták levezetésére és az azokban való aktív közreműködésre;
 • A pályázó legyen képes hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezésére, építésére, ápolására.
 • A képzőművészet terén szerzett felsőoktatási tapasztalat (legalább 10 év);

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata;
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása;
 • Az eddigi vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolása;
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai, vezetői koncepció;
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs jegyzék;
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik;
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Kaulics Katalin személyügyi referens nyújt, a e-mailen, vagy a +3616662531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1921/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Tanszékvezető-helyettes.

vagy

 • Személyesen: MKE Rektori és Kancellári Titkárságán Simon Gyöngyinek munkaidőben történő leadással., Budapest, 1062 Budapest , Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból az érintett tanszék tanszéki értekezlete is véleményezi és rangsorolja, melynek eredményét a szenátusi előterjesztés részeként ismerteti. A pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. A rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról, a kancellár egyetértési jogot gyakorol.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

kozigallas.gov.hu

Pályázat

VIGYÁZAT! PÁLYÁZAT!

Bodri Pincészet logó és kisarculati pályázat
Pályaművek leadása: 2019. április 15. - május 31. között.

2019. április 17.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Jogi és Humánpolitikai Osztálys Munkaügyi előadó munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 2.

2019. április 16.

Szombathelyi Osztrák–Magyar Nyári Egyetem

Jelentkezési határidő: 2019. május 20.

2019. április 15.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Gazdasági Osztály Pénzügyi-számviteli munkatárs

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

2019. április 15.

In memoriam Paul Klee

beérkezési határidő: július 7. éjfél

2019. április 11.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

Art Quake

University of Arts in Belgrade
SUMMER ART SCHOOL 2019
July 7-14

2019. április 02.

Pályázati Felhívás – Esterházy ART AWARD 2019

2019. június 10.  – Online pályázás zárónapja

2019. március 20.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.