bezárás

Az MKE pályázatot hirdet Tanulmányi Osztály Tanszéki titkár munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanulmányi Osztály
Tanszéki titkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Neptun-rendszerrel kapcsolatos feladatok: A tárgyak, vizsgák meghirdetése a Neptun-rendszerben, vizsgalapok kezelése, nyomtatás, begyűjtés; Órarend, vizsgarend összeállítása tanszékvezetői iránymutatás alapján. Oktatással kapcsolatos feladatok: Hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás, segítségnyújtás; A részképzésben résztvevő hallgatóknak segítségnyújtás a tárgyfelvételnél; Óraadói, oktatói megbízási szerződések és kapcsolódó dokumentumok intézése, a külsős óraadók tevékenységének koordinálása, kapcsolattartás (óraadók nyilvántartása, elszámolás előkészítése); Folyamatos kapcsolattartás az egyetem szervezeti egységeivel. Tanszékek munkájával kapcsolatos feladatok: Tanszéki beszerzések intézése, értekezletek előkészítése, pályázatokkal, programokkal kapcsolatos adminisztratív teendők; Jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, adatbekérés – rendszerezés (tanszéki értekezletek, intézményfejlesztési terv összeállítása, oktatási tervezet stb.); A tanszékvezető munkájának segítése, folyamatos egyeztetés a tanszéket érintő ügyekben; Kezeli és működteti a tanszék Poszeidon iktatási rendszerét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium,
  • Angol nyelv alap szintű ismerete;
  • Felhasználói szintű készségszintű számítógépes ismeretek;
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Neptun adminisztrátori gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat;
  • Terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, felelősségtudat, jó kommunikáció képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, szakképesítést igazoló okiratok másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány;
  • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongó Istvánné tanulmányi osztályvezető nyújt, a e-mailen,vagy a +3616662565 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Pongó Istvánné tanulmányi osztályvezető részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

kozigallas.gov.hu

Pályázat

PÁLYÁZAT ‒ MKE Üzemeltetési Osztály Beszerzési ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.
Elbírálás határideje: 2019.03.18.

2019. február 15.

PÁLYÁZAT ‒ Munkaügyi előadó beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.
Elbírálás határideje: 2019.03.18.

2019. február 15.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Üzemeltetési Osztály Gondnok munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. február 19.

2019. február 04.

FUNDAMENTA – AMADEUS PLAKÁTPÁLYÁZAT | Budapest 2019

Beadási határidő: 2019. február 26.

2019. január 30.

KÉPZÉSI CÉLÚ ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT

A MKE pályázatot hirdet a 2018/19-es tanév tavaszi félévében képzési célú mobilitásra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint...

2019. január 24.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.

MKE és az MNB együttműködésével közös kurzus indul - Kortárs művészet és befektetés

Jelentkezési határidő: 2019. február 18

2018. szeptember 27.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.