bezárás

PÁLYÁZAT ‒ Rektori és Kancellári titkárságvezető munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Rektori és Kancellári Titkárság
Rektori és Kancellári titkárságvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: a rektor, a kancellár és a rektorhelyettesek programjainak szervezése, nyilvántartása; a rektori és a kancellári titkársági feladatok megszervezése, felügyelete; az adatgyűjtési, - szolgáltatási, nyilvántartási feladatok ellátása; a rektor, a kancellár vagy a rektorhelyettesek által kiadott egyéb feladatok végrehajtása; az egyetemi testületek munkájának adminisztratív támogatása, szakmai projektek irányításában való részvétel; oktatási és szakmai dokumentációk összeállításában való közreműködés; kapcsolattartás felsőoktatási szakmai szervezetekkel; oktatási-kutatási tevékenység és pályázási lehetőségek összehangolása, új pályázati források keresése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogász ,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább 10 éves közigazgatásban szerzett munkatapasztalat
 • Legalább 3 éves felsővezető melletti titkárságvezetői munkatapasztalat
 • Magas szintű MS Office ismeret
 • Magas szintű elemző és szintetizáló képesség
 • Nagyfokú önállóság
 • Kiváló kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magasabb szintű nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Kaulics Katalin személyügyi referens ( ) nyújt, a +36 1 666 2531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest , Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2208/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Rektori és Kancellári titkárságvezető.

  vagy
 • Személyesen: A Rektori és Kancellári Titkárságon Simon Gyöngyinek munkaidőben történő leadással , Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a rektor által kijelölt bizottság értékeli. A pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. A rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

Pályázat

Collegium Hungaricum

Pályázati határidő: 2019. március 28. csütörtök, 23.00 óra

2019. március 07.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Pályázati határidő: 2019. március 28.csütörtök,23.00 óra

2019. március 07.

IDŐ/KÉP – Fiatal művészek tavaszi tárlata

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25. 17 óráig

2019. március 06.

MKE Gazdasági Osztály ‒Számviteli munkatárs

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 21.

2019. március 06.

Fundamenta-Amadeus ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT Budapest 2019

Beadási határidő: 2019. március 25. (hétfő) 10-16 óra

2019. február 25.

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

A portfólió és az írásos anyag beadása: 2019. április 2-án (kedd) 15 óráig
A szakmai munkák beadása: 2019. április 10-én (szerda) 10-16 óra között

2019. január 23.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.