bezárás

KREATIVITÁSFEJLESZTŐ WORKSHOP-1

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

Alkalmak: 2019. április 12, 26; május 10, 24; június 7.
Jelentkezés: 
2019. március 31-ig, e-mail:
Részvételi díj: 19 685-- FT (nettó) 25 000.- (bruttó) 5 alkalom 10 óra
Befizetés: április 10-ig

Mit tartalmaz a részvételi díj:
Kis létszámú csoportban végezhető fejlesztés
Infrastruktúra használat
Előzetes képzettség nem szükséges
Csoportlétszám 12-15fő

A KREATIVITÁSFEJLESZTŐ WORKSHOP-1 TEMATIKÁJA

Alkotóképességünk fejlesztése folytonos igény, egyszersmind vonzó feladat mindannyiunk számára. A program lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők – személyes tapasztalataikra alapozva – formálhassák az alkotáshoz való viszonyukat, fejleszthessék kreativitásukat, illetve ismerjenek és tapasztaljanak meg különféle alkotói magatartásokat. Mindebben művész-pedagógus szakemberek segítenek a közös munka során.
A program alapja az a felismerés, hogy az érzelmi és az értelmi folyamatok szüntelen és kölcsönös kapcsolatban állnak egymással – minden élethelyzet hatással van a gondolkodásra. Ez érvényesül az alkotás folyamatában is.
A program során számos kérdés merülhet fel, közülük itt kiemelünk néhányat:
Új módszerek vezethetnek-e új gondolatokhoz?
Felfedezünk-e egy működő rendszerben ellentmondásokat?
Felismerünk-e új kapcsolatokat?
Foglalkozunk-e több dologgal párhuzamosan?
A képzeteink, elképzeléseink lezártak-e, avagy felnyithatók és tágíthatók?
Meddig vagyunk képesek tűrni a bizonytalanságot?
Figyelmünk kiterjed-e arra, ami alig látható?
Találunk-e formákat arra, hogy mások is megérezzék azt, ami bennünket foglalkoztat?
Létre tudunk-e hozni valamit, ami összetett egész?
Létezik-e, lehetséges-e „újfajta tapasztalás”?
A kérdéseket szeretjük-e jobban, vagy a válaszokat?
Meg tudunk-e fogalmazni kérdéseket?

Ilyen és ezekhez hasonló dilemmák állnak a program fókuszában – a kérdések indítanak el olyan folyamatokat, amelyek ismeretlen területek felé irányítanak.

A csoportmunkát több, más-más szakterületen jártas oktató irányítja. A foglalkozások alkalmazkodnak a résztvevők egyéni adottságaihoz.
A részvételhez semmiféle előzetes képzettség, képesítés nem szükséges.

A workshop öt alkalomból áll, kéthetenként, pénteki napokon,17 órai kezdettel, alkalmanként 2 órás foglalkozásokkal.

Néhány, a személyes kiindulópontok összevetésével megközelíthető téma, egy-egy foglalkozás lehetséges alaphelyzetei:

  • A kifejezés formái és a tapasztalás
  • A helyzetek jelentősége
  • Mi tart készenlétben?
  • Nullpont – elemi döntés – változások – hullámvasút
  • A talált tárgy

A workshopot azoknak ajánljuk, akiket érdekel saját fejlődésük, és akik tapasztalataikat szívesen cserélik ki másokkal, és akik egy-egy terület megismerésén túl az alkotás tágabb összefüggései iránt is érdeklődnek. 

JELENTKEZÉS és FIZETÉS

A részvétel előzetes díjfizetéshez kötött.

a jelentkezési lapot legyen szíves, töltse ki, és mellékletként küldje el a  e-mail címre. A levél tárgya rovatba kérjük, a következőt írja be:  

Saját Neve / 1.KF-WORKSHOP /JELENTKEZÉS

A befizetés módja: banki átutalás (a számlaszámot akkor adjuk meg, ha elegen jelentkeztek a kurzusra), a közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a következőket:

1 - KF - WORKSHOP 2019. április. MKE Bp. Andrássy út 69-71.  SAJÁT NEVE

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

7 NAPON TÚL: Amennyiben a program előtt legkésőbb 1 héttel lemondják a részvételt, visszautaljuk a tanfolyam részvételi díját 20% adminisztrációs költség visszatartásával.

A kurzus csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Amennyiben a kurzus mégsem indul, a befizetett díjat 100%-ban visszatérítjük.

 

Jelentkezési lap letölthető (.docx)

Oktatás

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. december 01.

MŰVÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ

Az MKE Innovációs és Tudásközpontja „Művészet és innováció” előadássorozatot szervez.

2020. október 27.