bezárás

„EPRESKERTI IMPRESSZIÓK” – Festőtábor az Epreskertben

„EPRESKERTI IMPRESSZIÓK” – Festőtábor az Epreskertben

A MKE egyhetes festészeti kurzust hirdet az Epreskertben, ahol elméleti-történeti és gyakorlati stúdiumokon keresztül közelítünk egy-egy témához. Ezúttal egy nagy hagyománnyal rendelkező témakör áll figyelmünk középpontjában: az ember viszonya természeti és épített környezetéhez. A táj-, kert- és városképfestészet művészeti hagyományát és gyakorlatát korszakokon átívelő módon vizsgáljuk, és a tapasztalati úton való tanulást is szem előtt tartva, hangsúlyt fektetünk az alkotófolyamatot is inspiráló-informáló technikai szempontokra. A kurzus során előadások és gyakorlati feladatok dinamikus kombinációja teszi lehetővé a hallgatók rajzkészségének, festői látásmódjának fejlődését. Az elméleti kérdések felvetése, ezek közös megvitatása és a téma összefüggéseinek sokoldalú megközelítése mellett a jelentkező egyúttal művészeti elképzeléseinek vizuális kifejezésében is technikai segítséget kap. Kurzusunk zárásaként a hallgatók műveiből házi „pop-up” kiállítást rendezünk az epreskerti Kálvária épületében.

Bázisunkat az Epreskert jelenti, melynek adottságait kihasználva a hallgatók műtermi közegben és szabadtéren egyaránt alkothatnak. E helyszín speciális atmoszféráját az adja, hogy közel 150 éve biztosít terepet a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő- és szobrászművész szakos hallgatóinak, aminek könnyen nyomaira bukkanhatunk a kert műemlékei között kanyargó ösvényeken sétálva.

Program

1. nap: „Grand Tour – a világ vizuális feldolgozása”
A táj- és vedutafestészet rövid történeti áttekintése. Vázlatkönyvvezetés, rajzolás és fényképezés mint gyűjtőmunka. A látvány rögzítéséhez használt optikai segédeszközök hagyományának megismerése. Az MKE Könyvtár ide vonatkozó gyűjteményi részének megtekintése.
A vázlatoláshoz szükséges rajzi alapok elsajátítása, motívumgyűjtés. Kísérletezés optikai trükkökkel, fogásokkal (viewfinder, projektor, camera obscura, transzfereljárások indigóval, stb.).

2. nap: „Feketén-fehéren – a hagyományos keleti tusfestészettől David Hockney rajzaiig”
A rajzi és festői eszköztár határterületei a tájábrázolásban, festői hatások fekete-fehérben.
Bevezetés a folt alapú, festői gondolkodásba: fény-árnyék hatások egyszerű ábrázolása ecsetfilc- és tustechnikával.

3. nap: „Hortus Conclusus – a kert mint mikrokozmosz”
Az Epreskert épületei és tárgyi emlékei: történeti séta Révész Emese művészettörténésszel. Képzőművészek és kertjeik a művészettörténetben, a kert mint képzőművészeti inspirációforrás. Tónus és szín viszonya, a szín szerepe a térábrázolásban. Akvarelltechnikai alapok (nedves és száraz alap, lavírozás, stb.).

4. nap: „Betondzsungel – urbánus tapasztalatok”
Az urbánus tapasztalatok hatása a festészetre az impresszionizmustól a kortárs művészetelméleti kérdésekig (pl. Marc Augé „nem-hely” fogalma). Színes szürkék, finom színmodulációk megfigyelése a bemutatott festményeken. A kurzus során elsajátított elméleti ismeretektől is inspirált egyéni alkotómunka, mely során mindenki művészeti elképzeléseinek, alkotói karakterének megfelelően, sajátos módon ötvözve alkalmazza az itt tanult gyakorlati technikákat (korrektúrával).

5. nap: „Staffázsfigurák – az ember helye és szerepe a tájban”
Az emberi alak mint narratívaképző elem a táj- és városképfestészetben. A kurzus során elkezdett munkák kidolgozása, befejezése, kiállításrendezés.

kurzust vezető tanárok

Vető Orsolya Lia, festőművész, művészettörténész
www.vetoorsolyalia.hu

Patrick Tayler, festőművész
http://www.patricktayler.hu

Gyakorlati információk

Helyszín: MKE, Epreskert, 1062 Budapest, Bajza u. 41.
Időtartam: 2019. augusztus 26-30.
Napi időbeosztás: az előadások és gyakorlat minden nap 10-16 óra között zajlanak
A szükséges eszközöket az egyetem biztosítja.

A kurzus ára egy főre, egy hétre, anyagköltséggel együtt: 60.000 ft

A kurzus csak a megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Jelentkezési határidő: 2019. július 30.

Jelentkezés: a mellékelt jelentkezési lapon (.docx)

Kapcsolat, információ:
Révész Emese, revesz.emese@mke.hu
20 368 0396