bezárás

PÁLYÁZAT – Kézbesítő (ügykezelő) munkakör betöltésére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem
Jogi- és Humánpolitikai Osztálya
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kézbesítő (ügykezelő) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő (heti 30 óra)

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és annak telephelyei

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • házon belül kézbesíti az ügyiratokat, küldeményeket,
 • az Egyetem telephelyei közötti kézbesítés,
 • külső kézbesítési feladatok ellátása,
 • szükség szerint postai küldemények kezelése, továbbítása,
 • összegyűjti és az iratkezelési feladatokat ellátó munkatársnak átadja az Egyetem szervezeti egységei által postára adni kívánt iratokat, küldeményeket,
 • eljuttatja a postára az iratkezelési feladatokat ellátó munkatárs által expediált iratokat,
 • kezeli a küldeményeket kísérő dokumentumokat, így különösen a tértivevényeket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Munkáltató a munkavégzéshez szükséges BKK bérlet biztosítja.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Munkakörbe tartozó feladatok ellátásában szerzett tapasztalat,
 • Alapfokú felhasználói szintű informatikai ismeretek,
 • MS Office felhasználói szintű ismerete,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Poszeidon iratkezelő rendszer felhasználói ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés,
 • csapatszellem,
 • Alaposság,
 • Konfliktustűrés,
 • Rugalmasság,
 • Jó alkalmazkodó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Varga Andrásné munkaügyi referens részére az allaspalyazat@mke.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot (munkakör: Kézbesítő, Iktatószám: MKE/1510/2019).

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információ kérhető: Varga Andrásné munkaügyi referenstől (e-mail: , tel.: +36 1 666-2531)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2019. július 20.    

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Engedélyezi:
Sárik Zoltán
kancellár

Pályázat

Pályázat: Karneváli fellépés Fiumében!

Küldjétek el ötletei 2019. október 31-ig.

2019. október 16.

Cupler pohár grafikájának megtervezése

Pályaművek beküldési határideje :
2019. november 24. (éjfél)

2019. október 15.

Kepesita Collection 2019: Apokalipszis

határidő: 2019. november 10.

2019. október 14.

PÁLYÁZAT– MKE Gazdasági Osztály Gazdálkodási munkatárs munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28.

2019. október 11.

ÖSZTÖNDÍJ – A Magyar Fotóművészek Szövetsége fotográfiai ösztöndíja 2020.

A pályázat beküldési határideje: 2019. október 30.

2019. október 09.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik...

2019. október 07.

VIDEÓS PÁLYÁZAT

Elbírálás: 2019. október 31.

2019. október 01.

Alkotóházi ösztöndíj Finnországba

Pályázati határidő: 2019. október 30.

2019. szeptember 19.

Művészeti ösztöndíj New Yorkba

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a Pollock-Krasner Alapítvány New Yorkba vizuális művészeknek. (Kreatív Európa Iroda)

2019. szeptember 19.

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT 2019-2020 – Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november  29.

2019. szeptember 19.

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT 2019-2020 – Oktatási célú mobilitás

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

2019. szeptember 19.

PÁLYÁZAT – MISKOLCI GRAFIKAI TRIENNÁLE 2020

A jelentkezés és a képek beérkezésének határideje: 2020. január 26. 24.00 óra

2019. szeptember 19.