bezárás

KIÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS – A Kecskeméti Katona József Múzeum

X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Szent vendégség (Eucharisztia/Úrvacsora)
címmel országos kortárs képző- és iparművészeti kiállítást rendez
2020. március 7. – április 25. között a kecskeméti Cifrapalotában,
májustól Budapesten, a Párbeszéd Házában, majd végül augusztus-szeptemberben a Műcsarnokban,
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó tárlat részeként

A biennáléról: Keresztény-, vallásos-, szakrális-, egyházi- és liturgikus művészet. Mikor alapító kurátorként elindítottuk Kecskeméten a Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálékat, tudatos döntés volt a részünkről, hogy az adott lehetőségek közül a legszélesebb kört érintő területet választottuk. Véleményünk szerint ugyanis a kiállítás-sorozathoz kapcsolódó, s az előbbiekben említett fogalmak bármelyikének a kiemelése esetén, jelentősen leszűkítettük volna a lehetőségeinket a 21. századi kortárs magyar művészeten belül. A keresztény tematikát, mint az európai művészet egyik legfőbb összetevőjét, egyfajta útjelzőként kiemeltük, sőt a sorozat nevében is jeleztünk. A sorozat sikerét jelzi, hogy a biennálé első kilenc alkalma során összesen 1105 alkotást tudtunk kiállítanunk a mindenkori zsűri után a kecskeméti Cifrapalotában.

A kiállítás tematikája: A biennálé tematikája ezúttal kivételesen egy aktuális eseményhez, a 2020 szeptemberében sorra kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz (is) kapcsolódik. Ennek ellenére a biennálé továbbra is hangsúlyozottan ökumenikus. „A limai dokumentum, az Egyházak Világtanácsa Teológiai Bizottságának ökumenikus szemléletű megnyilatkozása már azt is kijelenti, hogy »Az Eucharisztia a megfeszített és feltámadt Krisztusra való emlékezés (anamnészisz), azaz Krisztus egyszer s mindenkorra végbevitt, s az egész emberiségért mindig érvényes áldozatának élő és hatékony jele« (B/5–8. p.). A szentmiseáldozatot az egyszeri keresztáldozat szakramentális jelenvalóvá tételeként kell felfogni, nem pedig annak kiegészítéseként. E téren napjainkban már messzemenő egyetértés uralkodik a katolikus és protestáns teológusok között.” (Dolhai Lajos: Az Eucharisztia a keresztények egységének jele. In: Új Ember Hetilap, 2018. jan. 20.)

„Az Eucharisztia ünnepén, Úrnapján ez az antifóna hangzik el az Egyház imájában, a zsolozsmában: »Ó szent vendégség, melyben Krisztust vesszük, kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát«. Ez a liturgikus szöveg összekapcsolja Krisztus kereszthalálának és feltámadásának a titkát a vendégség gondolatával. A Szentírás a legfontosabb erények közé sorolja a vendégszeretetet. A befogadás emberi gesztusán túl mélyebb rétegek is feltárulnak itt. […] Az Egyház számára minden szentmise »szent vendégség«: Jézus a házigazda, a hívő pedig újraéli a szentírási történéseket. A kenyérben és a borban jelenvalóvá válik Isten szeretete, áldozata, a halálon aratott győzelme. Ugyanakkor ez az ajándék el is kötelezi a befogadóit, feladatot bíz rájuk: nekik is gyakorolniuk kell a vendégség, a befogadás etoszát: »Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől« (Iz 58,7).” (Dr. Török Csaba egyetemi tanár inspirációs segédlete teljes egészében elolvasható november 4-től a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján.) Olyan, a művészettörténetből már jól ismert, szimbólumok (pl. bárány, hal, kenyér, kalász, misztikus malom és szőlőprés), illetve jelenetek, történetek kapcsolódnak a kiírásunkhoz, mint például A három angyal látogatása Ábrahámnál (Ter 18,1–15); A széder-vacsora (Kiv 12); A kánai menyegző (Jn 2,1–12); A kenyérszaporítás (Jn 6,1–15); Beszéd az élet kenyeréről (Jn 6,22–65); Az utolsó vacsora (Mt 26,17–29); Az emmauszi vacsora (Lk 24,13–35); s a Biblián túl az eucharisztikus csodákat megjelenítő Szent Gergely pápa miséje, vagy éppen a bolsenai mise.

Bár a téma teológiai indíttatásúnak tűnhet, mégsem egyszerű „tankönyvi” illusztrációkat várunk, hanem az eredeti elképzeléseinket folytatva, a kiírt téma minél magasabb szintű, egyéni jegyeket is hordozó, a kortárs vizuális (és ikonográfiai) nyelvezet segítségével a ma embere számára is átélhető módon megfogalmazott művészi feldolgozását, értelmezését. II. János Pál pápát (Levél a művészeknek) idézve: „Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legnemesebb kifejezési formáiban mindig jellemezték.”

Jelentkezők köre: Kortárs (professzionális, 18 éven felüli) képző- és iparművészek. (Természetesen a művészeti egyetemek hallgatóit is szívesen látjuk.) Január 12-ig mindenkinek lehetősége van „előzsűrire” (a beadandó mű fotóját az alábbi e-mail címre várjuk: ), melynek során arra tudunk választ adni, hogy érdemes-e egyáltalán az adott alkotást a biennálé zsűrije elé bocsátani.

A művek beadásának helye és ideje: (Fontos! Rendkívül szigorúan kezeljük a beadási időpontokat! Különösen a Kecskeméten kívüli helyszíneken, mivel nincs lehetőségünk a megadott idősávon kívül átvenni és őrizni a műveket!)

  • Budapesten (1.): Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Bp., Templom utca 2–10.), január 16., csütörtökön 11–14 óra között (megközelíthető a Széll Kálmán tértől a 61-es villamossal Hűvösvölgyig, onnan 64, 64A, 264-es vagy 257-es busszal a Templom utcai megállóig) – információ: 1/3920-860 és ifj. Gyergyádesz László (30/287-2549)
  • Debrecenben: Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Alkotóműhelyben (4024 Debrecen, Szent Anna u. 18., a bejárat a Kossuth utca felől közelíthető meg az UniCredit Bank melletti szervizút végén) január 16-án, csütörtökön 8–12 óráig; január 17-én, pénteken 14–18 óráig – kontakt: Dr. Czárné Belgyár Szilvia (20/338-3029, e-mail: czarne.szilvi@debrecenimuvkozpont.hu)
  • Budapesten (2.): Párbeszéd Házában (1085 Budapest, Horánszky utca 20.) január 22., szerdán 10–13 óra között (Itt adhatóak le a nagyobb méretű művek!) – kontakt: Kákonyi Júlia (30/289-3599; )
  • Budapesten (3.): Skoda Éva Műterem-Galériában (1196 Bp., Hunyadi u. 129/a.), január 23., csütörtökön 10–14 óra között – információ (jan. 20-tól): Osztényi Éva (30/564-5754), Skoda Éva (30/904-6001)
  • Gödöllőn: Levendula Galériában (2100 Gödöllő, Remsey krt. 21.), január 20–22-ig, nyitvatartási időben (hétköznap 10–18, szombaton 9–13 óra között) – információ: Sz. Jánosi Erzsébet festőművész (30/286-9395; levendulagaleria@gmail.com)
  • Kecskeméten: Cifrapalotában (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.), január 16–17. (csütörtökön és pénteken) és 20–24. (hétfőtől péntekig), 10–15 óra között – információ: Hegedűs Anna (30/2572-371) és (de csak jan. 20-tól) Osztényi Éva (30/564-5754)
  • Szegeden: Rajz-művészettörténet Tanszéken (6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.) január 22. és 23., szerdán és csütörtökön 9-16 óra között – kontakt: Deák Zoltán festőművész (70-433-1272, deak61@jgypk.szte.hu)

A művek beadásának feltételei: Műfaji és technikai megkötések nélküli kiállítás, ahol például animációs filmmel, ruhával, táblaképpel, plasztikával, videó installációval egyaránt lehet jelentkezni. A kiállításra beadott grafikai jellegű műveket csak megfelelően keretezve (üveglap + bilincs kombinációt nem!) fogadjuk el. Installáció jellegű művek esetében a kiállíthatóság technikai feltételeit az alkotónak kell biztosítania és előzetes fotót kell hozzá biztosítania a zsűrizés előtt. A nem Kecskeméten beadható művek maximális méretei (kerettel együtt!) sík (és nem összetekerhető, összehajtható) művek esetében 130x160 cm, míg a térbeli kiterjedésű alkotások esetében a kb. 40 kg súlyhatár mellett egy mikrobusz raktere a mérvadó. Az ismertetett méreteket meghaladó műveket csak Kecskeméten, vagy Budapesten, a Párbeszéd Házában lehet leadni a megadott időpontban. (Érdemes a későbbi vitákat elkerülendő, előtte 1 héttel elküldeni véleményezésre a mű reprodukcióját a kurátor e-mail címére: gyergyadesz@gmail.com.) A műveket csak a helyszínen kitöltött adatlappal + biztonságosan szállítható csomagolásban (pl. puffancs fólia) együtt vesszük át. (Postai úton csak a gyűjteménynek felajánlott, azaz vissza nem küldendő műveket fogadjuk el anyagi okok miatt.) Az adatlap letölthető lesz a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapjáról is! Az adatlap alsó és felső felének kitöltése után kettévágandó, az egyik példány az alkotóé, míg a másik a múzeumé lesz.

Műleírás (új beadási feltétel): A korábbiaktól eltérően, mindenkire vonatkozó kérés, hogy az alkotója néhány (kb. 5-6) mondatban mutassa be, elsősorban tartalmi szempontból, a saját alkotását. Ez ui. jelentősen megkönnyíti a zsűri munkáját, s természetesen fontos lesz majd a jövő kutatói számára is. A műleírásokat a kurátor e-mail címére (gyergyadesz@gmail.com) kérjük, legkésőbb január 23-ig!

Zsűri: Elsődlegesen a minőség biztosítása és a díjazott alkotások kiválasztása végett a rendezők zsűrit kérnek fel. (A zsűrizés várható időpontja: 2020. január 27.)

Beadható művek száma: A várhatóan nagyszámú jelentkező miatt minden alkotó max. 2 alkotást adhat be. Sorozat esetében a zsűri fenntartja a jogot annak szétbontására, ha az tartalmilag lehetséges.

Katalógus: A kiállítás kecskeméti megnyitójára színes katalógus jelenik meg. Installációs jellegű művek, animációs filmek, fotó alapú, digitális kompozíciók és nyomatok esetében jelentősen megkönnyítené a munkánkat, ha az alkotója digitális reprodukciót is tud mellékelni a kurátor email címére.

Művek felajánlása a kecskeméti múzeum gyűjteményébe: A keresztény biennálékhoz kapcsolódik az a majd két évtizede folyó módszeres gyűjtői tevékenység, melynek eredményeként a Kecskeméti Katona József Múzeum képző- és iparművészeti gyűjteményén belül létrehoztunk egy, a nem egyházi fenntartású magyarországi múzeumokban ma még egyedülállónak tekinthető, speciális gyűjteményi egységet. A kollekció jelenleg már több mint 400 alkotásból áll. Gyarapítási keret hiányában a fő módszer a művészek felkérése, rábeszélése arra, hogy ajánlják fel műveiket a múzeumnak. A műveket nem csupán a jövőnek őrizzük, hanem igyekszünk minél több alkalommal már napjainkban is bemutatni. 2019-ig 15 olyan kiállítást rendeztünk, melyen a kecskeméti kollekciót egy-egy válogatást keretében tártuk a nagyközönség és a szakma elé (pl. Vigadó, Szent István Bazilika, Erdős Renée Ház, Budapest; Zsinagóga Galéria, Eger; Pécsi Galéria, Pécs). Közülük a látogatottsági rekord a Tihanyi Bencés Apátsághoz kapcsolódik, ahol 2019 nyarán, mindössze 6 hét alatt, 59.892-en tekintették meg a vendégkiállításunkat! Amennyiben Ön is csatlakozna alkotásával az egyre jelentősebb kortárs keresztény tematikájú gyűjteményünkhöz, úgy azt nagy köszönettel fogadjuk. (A szándékot a beadáskor az adatlapon lehet bejelölni.)

Információ: Érdeklődni a biennále kurátorától, ifj. Gyergyádesz László művészettörténésztől lehet az alábbi telefonszámokon (76/480-776; 30/287-2549) és email címen (gyergyadesz@gmail.com). Postacím: 6000 Kecskemét, Cifrapalota, Rákóczi út 1. (Zárójelben mindenképpen írja rá a kurátor nevét, vagy hogy „keresztény biennálé”!)

Kecskemét, 2019. október 16.

ifj. Gyergyádesz László művészettörténész,

Móra Ferenc-díjas főmuzeológus, a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Osztály vezetője, a biennálé alapító kurátora

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Pályázat

Future Generation Art Prize

határidő: 2020. május 20.

2020. február 27.

EFA Foundation

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 31.

2020. február 25.

Rules of the Visegrad Scholarship Program

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 15.

2020. február 25.

Ki, ha Én nem? – Ki, ha nem Te? plakátpályázat

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. április 30. éjfélig

2020. február 24.

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

A portfólió és az írásos anyag beadása: 2020. április 2-án 15 óráig

2020. február 24.

Az MKE pályázatot hirdet gazdasági osztályvezető beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 24.

2020. február 24.

Pályázat a Festő Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Jelentkezési határidő: március 23.

2020. február 23.

Pályázati felhívás

határidő: 2020. április 30.

2020. február 21.

ÖNKÉNTES FELHÍVÁS

2020. február 19.

Call For Application, 2020

The 6th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Sfântu Gheorghe, 2020
March 20, 2020

2020. február 18.

Art residency in New York open for applications

apply by March 1, 2020

2020. február 18.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 2.

2020. február 16.

Ari Kupsus Gallery pályázati felhívása az MKE 4. éves festőhallgatóinak

beérkezési határideje: 2020. április 17. 18 óra

2020. február 13.