bezárás

PÁLYÁZAT – felső- és közoktatásban tanuló grafikus hallgatóknak és grafikus tanulóknak

Arculati elemek tervezése
a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. gyermekkiadványához

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. pályázatot hirdet gyermekeknek szóló foglalkoztató füzete fő karaktereinek megtervezésére. A pályázat célja olyan Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi karakterek tervezése, amelyek alkalmasak arra, hogy a feladatokon végigvezessék az olvasókat, és a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. élménypedagógiai programjainak arculati elemévé váljanak.

A füzetről

Célcsoport: 6-10 éves kisiskolások

Cél: Új kiadvány létrehozása kisiskolásoknak, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. korábban megjelent felfedezőfüzetéhez illeszkedve. A füzet feladatainak középpontjában az épület részleteinek felfedezése áll, elsősorban a ház művészeti és építészeti aspektusát előtérbe helyezve (stílusjegyek, formák, színek, motívumok). Fontos szerepet kapnak az épület külső és belső jellegzetes elemei, valamint a Díszlépcsőházban látható freskón Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi története.

Feladat: az új kiadvány két központi szereplőjének: Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona figurájának megtervezése

Részvételi feltételek

A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat, amit korábban még sehol nem publikált.

A pályázaton 14. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának és elbírálásának időpontjában is köz- vagy felsőoktatásban tanulnak.

Amennyiben a pályázó 18. életévét nem töltötte be, úgy a pályázathoz kérjük csatolni törvényes képviselőjének – jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti – nyilatkozatát arról, hogy 

 • a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte, és a feltételeket elfogadja, valamint
 • jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti, jelen pályázattal összefüggő adatkezelési tájékoztatót megismerte, és személyes adatainak, valamint az általa képviselt kiskorú személyes adatainak a tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez hozzájárul,
 • a kiskorú pályázó pályázati anyagának benyújtásához hozzájárul,
 • a nyilatkozatában és a pályázatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérjük jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta hiánytalan kitöltését, aláírását, dátummal való ellátását, majd a kitöltött nyilatkozat másolati (scannelt vagy befotózott) példányát a pályázati anyag részeként a e-mail címre megküldeni!

Díjazás

A pályázat fődíja 100.000 Ft, amely egyben a nyertes pályamű felhasználásának ellenértékét is magában foglalja.

A pályázat nyertesével a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. – a szerzői jogokra vonatkozóan – felhasználási szerződést köt, a jelen felhívás 1. sz. mellékletében megjelölt tartalommal. A felhasználási szerződés megkötésének hiányában a pályázat nyertese a pályázat fődíjára nem jogosult.

Tudnivalók

A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy

 • a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte, és a feltételeket elfogadja,
  valamint
 • jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti, a pályázattal összefüggő adatkezelési tájékoztatót megismerte, és személyes adatainak a tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázatban megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A nyertes pályázóval történő szerződéskötés esetén a nyertes pályázónak – illetve kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének – a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatai kezelése vonatkozásában a Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személyek részére szóló adatkezelési tájékoztató (https://vigado.hu/adatvedelem) rendelkezései irányadók.

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. Adatvédelmi Szabályzata az alábbi oldalon érhető el:
http://vigado.hu/adatvedelem

A pályázatok beérkezését követően a legígéretesebb pályázatot leadott jelentkezőket interjúra hívjuk.

A pályázatokat a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Társaság Kiállítás szervezési és Kommunikációs Csoportjainak vezetőiből és munkatársaiból álló bizottság bírálja el,
2020. január 31-ig.

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati művek közül egyik sem felel meg elvárásainak, úgy nem hirdet nyertest.

Formai követelmények

Benyújtandó: Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi figurájának illusztrációja, az alábbiak szerint:

 • a pályaműveket digitális formában kell benyújtani, legalább 300 dpi felbontásban;
 • minimum 3–3 db A4-es egész oldalas rajz Tündérszép Ilonáról és Árgyélus királyfiról, továbbá
  1–1 alak megrajzolása vonalrajzként, valamint színezve. (Tehát összesen benyújtandó 5–5 db rajz/pályázó.)
 • Kérjük feltüntetni: a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, telefonszámát, a pályázó oktatási intézményének megnevezését, kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének nevét, e-mail  címét, telefonszámát, illetve a beküldött képek fájlnevét.
 • Az elkészítési technika szabadon választott.
 • Pályázni csak eredeti, saját alkotással lehet, amely máshol még nem került publikálásra.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi történetéből kiragadott 5 db színes, részletgazdag jelenetképen is megjelenítésre kerülnek a karakterek.

Jelentkezés

A jelentkezéseket, illetve a pályaművek benyújtását e-mailben várjuk a címre,
2019. december 15-ig.

Amennyiben a pályázó 18. életévét nem töltötte be, úgy a pályázathoz kérjük csatolni törvényes képviselőjének jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti, a részvételi feltételeknél meghatározottak  szerint kitöltött nyilatkozatát.

A kitöltött, aláírt nyilatkozatmásolatát a pályázati anyaggal egy időben a e-mail címre kérjük megküldeni!

A pályázat benyújtása előtt megfogalmazott kérdéseket szintén e-mailben várjuk, amelyekre folyamatosan válaszolunk.

Minden beérkezett pályázatra visszajelzést küldünk.

Budapest, 2019. október 31.

A pályázat letölthető (.pdf)

 

Pályázat

Fasori kiállítások

A pályázatokat 2019. január 15. éjfélig kérjük megküldeni

2019. december 06.

Rezidencia program a Rijekai Modern és Kortárs Művészeti Múzeumban

Pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 15.

2019. december 04.

Call for applications for Artists Development Programme 2020 (Geographical)

Application deadline: Midnight (GMT+1) Thursday, 16 January 2020.

2019. december 03.

Back to Basics

2019. december 02.

ARTIST IN RESIDENCE – @Abu Dhabi

Kedves képzőművészek, grafikusok, fotósok/videósok, mit szólnátok egy hónaphoz a nyárban? ...

2019. november 29.

ARTISTS DEVELOPMENT PROGRAMME 2020

The deadline for applying is Thursday 16 January 2020

2019. november 22.

Kortárs képző- és iparművészeti pályázat az Úrvacsora évében

Leadási időszak: 2020. április 14–17.

2019. november 20.

VÁROSI TÜKRÖZŐDÉSEK

A pályaművek beküldése: 2019. december 10-ig

2019. november 13.

Európai videójátékok fejlesztésének támogatása

a pályázatok benyújtásának határideje: 2020 február 12. 17.00 óra (brüsszeli idő)

2019. november 13.

Night of Culture 2020 – create video mapping for a chance to win 5000 PLN | Call for projects

Deadline for the Organiser to provide the grid/matrix of the building: early November 2019
Deadline for submitting projects: 6 May 2020

2019. november 04.