bezárás

Az Állami Számvevőszék pályázatot hirdet egyetemi/főiskolai hallgatók számára

Mottónk: „Jelenítsd meg a jelentést!”

Az Állami Számvevőszék pályázatot hirdet egyetemi/főiskolai hallgatók számára

AZ ÁSZ JELENTÉSEIT GRAFIKAI ELEMEKKEL KIEGÉSZÍTŐ VIZUÁLIS KIADVÁNY/INFOGRAFIKA TERVEZÉSE

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a magyar demokratikus államberendezkedés garanciális alapintézménye.

Elsődleges feladata, hogy megállapításaival, javaslataival támogassa a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodást, valamint elősegítse a jól irányított állam kiépítését. Az Állami Számvevőszék munkájának hasznosulásához elengedhetetlen, hogy a szervezet jelentései közérthetőek, kommunikációja pedig világos és egyértelmű legyen.

A pályázat tárgya „A feladat”

A jelentéseknek a szakmai szempontokon túl kommunikációs szempontból is magas színvonalúnak, a felhasználók számára közérthetőnek, lényeginek és informatívnak kell lenniük. Az ÁSZ ezért olyan pályamunkák beérkezését várja, amelyben a pályázó(k) innovatív koncepciókkal, ötletekkel segítik az ÁSZ munkájának szélesebb körű és közérthetőbb bemutatását.
A pályázó feladata, hogy az ÁSZ által meghatározott jelentéseknek (egy megadott és egy szabadon választott) - vagy azok egy kiválasztott területének - lényegi információit tartalmazó, főként grafikai elemekkel ellátott elektronikus kiadványt tervezzen, innovatív megközelítést alkalmazva jelenítse meg a jelentést. A feladathoz kapcsolódó információk a kiíráshoz kapcsolódó MS Word fájlban találhatóak. A pályamunkának szerkeszthetőnek, a későbbiekben az ÁSZ által könnyen hasznosíthatónak kell lennie (lehetőleg PDF formátumban várjuk a pályaműveket).
Az elkészített pályamunkák mellett maximum 2 oldal terjedelemben kell összefoglalni (DOC, vagy PPT formátumban) a hozzájuk kapcsolódó fontosabb információkat (bemutatkozás, az ötlet ismertetése, cím, célja, rövid leírása, a megvalósítás folyamata, eszközei, stb.).
A pályázó munkájának támogatása, vizuális orientációja céljából mintadokumentumokat gyűjtöttünk össze, amelyek bemutatják, hogy milyen vizuális megoldások alkalmazhatóak a jelentések lényegi információinak, egyes tartalmi részeinek grafikus megjelenítése során. A mintadokumentumokat a kiíráshoz mellékelt PDF formátumú fájlok képezik.

A pályázat díjazása [1]

  • Első helyezés: 300.000 Ft
  • Második helyezés: 150.000 Ft
  • Harmadik helyezés: 50.000 Ft

A nyertes pályamű bemutatására és a fődíj hivatalos átadására a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő INTOSAI Working Group on IT Audit – a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének Informatikai Munkacsoportja – éves ülésén kerül sor.

A pályázók köre

Pályázó lehet az, aki a kiírás időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és 30. életévét még nem töltötte be. A pályázó lehet egy személy vagy több tagból álló csapat, a díjak összege azonban nem személyre, hanem pályamunkára vonatkozik.

A pályaművek beküldése

A pályamunkákat elektronikusan, a szükséges mellékletek együtt, a megadott online felületre kérjük feltölteni. [2]
A benyújtott pályamunka nyelve magyar vagy angol lehet.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok a következők:

  • pályamunka,
  • összefoglaló a pályamunkáról,
  • hallgatói jogviszony igazolás (30 napnál nem régebbi),
  • fényképes igazolvány (személyi igazolvány, diákigazolvány),
  • adatvédelmi tájékoztató és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat (https://asz.hu/storage/files/files/atsajto.pdf). [3]

A pályázat menete

2020. január 10. – A pályázat nyilvános kihirdetése
2020. március 8. – A pályaművek beküldési határideje
2020. március 16. – Elbírálást követően a pályázat nyerteseinek kiértesítése
2020. április eleje – a budapesti WGITA találkozó időpontja - A pályázat nyertese részére a fődíj átadása és a nyertes pályamű bemutatása

Kérjük, hogy pályázási szándékukat a megadott email címen minél hamarabb jelezzék.
A pályázók részére a jelentkezést követően megküldjük az online felület elérhetőségét és a belépéshez szükséges adatokat.

Kapcsolat
Email:


[1] A pénznyeremények csapatnevezés esetén az adott csapatra vonatkoznak. A feltüntetett nyeremények nettó összegek, azok járulékait a pályázat kiírói átvállalják.
Mottónk: „Jelenítsd meg a jelentést!”

[2] Az oldalra jelszóval lehet belépni, ide tudják majd a pályaműveket is feltölteni. Az aloldalon a pályázók számára - a pályázathoz kapcsolódó - háttéranyagokat is elérhetővé tesszük (feldolgozandó jelentések, Arculati kézikönyv, Stratégia –alapelvek, vizuális minták, infografikák).

[3] A nyertes pályázók vállalják, hogy a pályázat benyújtásával hozzájárulnak a pályázati anyaguknak - design terv (sablon, videó), vagy esetlegesen külön, önálló IT fejlesztés/megvalósítás mint szerzői műnek (szellemi alkotásnak) - az Állami Számvevőszék területi korlátozás nélküli, kizárólagos, határozatlan időtartamú, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználásához. Amennyiben a számvevőszék a pályaművet, vagy annak egy részét a nyilvánosságra kerülő dokumentumaiban felhasználja, a pályázó külön szerződés alapján díjazásban részesül.
A nyertes pályázók továbbá vállalják, hogy ezen felhasználási jog a pályázat díjazásának átvételével az Állami Számvevőszék részére átruházásra kerül.
Mottónk: „Jelenítsd meg a jelentést!”
A három helyezett pályamunka alkotóját e-mailben értesítjük az eredményről, illetve a díjátadó pontos helyszínéről és időpontjáról, ahol a nyertesnek lehetősége lesz angol nyelven bemutatni ötletét.

PÁLYÁZAT LETÖLTHETŐ (.pdf)

Pályázat

PÁLYÁZAT – az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

Határidő: 2021. február 15. éjfélig

2020. november 30.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT

Pályázni 2020. november 26. és december 10. között lehet

2020. november 26.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

2020. november 25.

Német Nagykövetség évente kulturális projekteket szponzorál

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Alkotóházi ösztöndíj Párizsba

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Klikk!

2020. november 8. - 2020. december 12.

2020. november 19.

Álláslehetőség

Szőke Gábor Miklós műtermébe keresünk szobrászokat

2020. november 19.

2021. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

Pályázat leadásának határideje: 2021. január 15.

2020. november 18.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

pályázati határidő: 2021. március 04., csütörtök 23.00 óra.

2020. november 12.

Collegium Hungaricum

pályázati határidő: 2021. január 14., csütörtök 23.00 óra

2020. november 12.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály takarító munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály villanyszerelő munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. november 30.

2020. november 05.