bezárás

Kortárs képző- és iparművészeti pályázat az Úrvacsora évében

Kiíró: Magyarországi Evangélikus Egyház
Lebonyolító: Evangélikus Országos Gyűjtemény

2020-ban Magyarországra figyel a keresztény világ. A katolikus egyház itt rendezi meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának 2019 nagycsütörtökén kiadott közleményében a következő olvasható: Nagycsütörtökön a keresztény világ arra emlékezik, hogy Jézus Krisztus tanítványaival úrvacsorai közösséget formált, amikor ezt mondta nekik: „…ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” A mai ünnepnapon bejelentjük, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata úgy határozott, hogy 2020-ra az úrvacsora tematikus évét hirdeti meg.

Az úrvacsora az egész kereszténység olyan titka, lehetősége és alkalma, ahol a hívők a kenyérben és borban megélhetik a közösséget Jézus Krisztussal és egymással is. […] Katolikus testvéreinkkel különösen is a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán, protestáns társainkkal pedig az évszázados közös út nyomán szeretnénk szorosabbra fűzni a testvéri közösséget, tanúskodva a világ számára a megbékélt különbözőségről, és legfőképpen az egyház Uráról, Jézus Krisztusról.

Az Úrvacsora évéhez közeledve a Magyarországi Evangélikus Egyház nyílt képző- és iparművészeti pályázatot hirdet.

Téma

A pályázat tematikája kiemelten az úrvacsorához/eucharisztiához mint történeti, teológiai, dogmatikai kérdéshez kapcsolódik. Másodsorban – Jézus kenyércsodáit és példázatait ismerve – tágabb értelmezésre is lehetőség nyílik. A lakoma mint metafora, az önfeláldozó, önátadó táplálás, a mások jóllakatása – a teológiai olvasat mellett – társadalmi, nemzeti, közösségi és/vagy személyes megközelítésre is alkalmat ad. Ezeket az értelmezési, megközelítési módokat keressük a kortárs művészet eszközeivel.

A pályázat célja kiállítás létrehozása az Úrvacsora évében, illetve az Evangélikus Országos Múzeum kortárs gyűjteményének gyarapítása, evangélikus gyülekezetek igényes liturgikus felszereléshez segítése.

Kategóriák

 1. Képzőművészet. A pályaművek technikája nem kötött. Lehet festészeti (olaj, tempera, gouache, akril stb.), grafikai (sokszorosított és egyedi grafika, pasztell, rajz és fotó alapú képzőművészeti és vegyes technikák stb.), szobrászati (kisplasztika, relief) művekkel vagy objekttel, installációval pályázni.
 2. Iparművészet. Az evangélikus liturgiában használatos templomi paramentumok vagy azok terve, makettje, antependiumok, oltárterítők vagy tervük, az úrvacsorai szertartás tárgyai vagy tervük, a lelkészi öltözet elemei.

Leadási időszak: 2020. április 14–17.

A kiállítandó, díjazandó műveket szakmai zsűri válogatja ki 2020. április 27. és 30. között.

Pályázati feltételek

A pályázaton indulhat minden 18. életévét betöltött alkotó.

Egy művész maximum három alkotással pályázhat. A sorozat egy alkotásnak minősül (maximum 4 darabból állhat). Csak új (2017 utáni) műveket fogadunk be.

Méretbeli megkötésre a kiállítótér végessége miatt van szükség: az alkotások mérete maximum 120 cm x 160 cm lehet.

A pályázat beadásának módja

A pályázati szándékot 2020. január 15. és március 31. között lehet bejelenteni az eogy.lutheran.hu oldalon az online jelentkezési lap kitöltésével. Ez az alkotások beadásának feltétele.

A műveket az Evangélikus Országos Múzeumban (Budapest, V. ker. Deák Ferenc tér 4.) személyesen fogadjuk az alábbi időpontokban:

2020. április 14. 10.00–14.00

2020. április 15. 14.00–18.00

2020. április 16. 14.00–18.00

2020. április 17. 10.00–14.00

Ezektől eltérő időpontokban nincs lehetőség a pályázatok benyújtására!

A beadott műveknek magas szintű képzőművészeti, technikai megformálással és méltó tartalmi értékkel kell rendelkeznie.

Amennyiben a pályaműveket nem az alkotója adja le, a leadó nevére szóló meghatalmazás szükséges, amely megtalálható a szöveg alatt.

Regisztrációs díj

A részvétel feltétele a pályázónkénti 5000 Ft regisztrációs díj, amely a helyszínen, a pályázati anyagok beadásakor fizetendő. A számlát április végén postázzuk a Pályázó címére. A regisztrációs díjat nem áll módunkban visszatéríteni abban az esetben sem, ha a Pályázó egyetlen munkáját sem válogatja be a zsűri.

A regisztrációs díj a következő költségek részbeni fedezetéül szolgál: szakmai zsűri tiszteletdíja, vendéglátás a megnyitón, kiállítással kapcsolatos szervezési és PR költségek, adminisztrációs, logisztikai és szállítási költségek, installációs kiadások.

A pályázat egyéb feltételei

A benyújtott pályaműveket kizárólag kiállításra kész állapotban, megfelelő védőcsomagolásban kérjük leadni.

Adatok feltüntetése

Kérjük az alkotó nevét, telefonszámát és a mű címét a pályamű hátoldalára jól látható módon feljegyezni. Azon műveket, amelyek nem a fent leírt módon kerülnek behozatalra, nem áll módunkban elfogadni.

Visszaszállítás

Azon alkotásokat, amelyeket a zsűri nem válogat be a kiállításra, az alkotónak el kell szállítania e-mailben közölt, egyeztetett időpontban a zsűrizéstől számított két héten belül. Amennyiben nem az alkotó veszi át a művet személyesen, a képviseletében eljáró személynek szintén meghatalmazással kell rendelkeznie, amely megtalálható a szöveg alatt.

A kiállításra kiválasztott művek visszaadási időpontjait később közöljük.

Kérjük a munkákat a megadott időpontban elszállítani, mert az utolsó időpont után a bennmaradt alkotásokért 100 Ft+áfa/műalkotás/nap tárolási díjat számolunk fel.
Azon műalkotások, amelyeket alkotóik a kiállítást követően az utolsó képvisszaadási határidők lejártától számított 90 napon belül nem vesznek át, a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonába kerülnek, és közhasznú célokra lesznek felhasználva.
Azon művek esetében, amelyeket a zsűri nem válogatott be, az utolsó képbehozatali időponttól (2020. április 17. péntek) számítjuk a 90 napot.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a művekben keletkezett esetleges károkért felelősséget kizárólag saját gondatlanságunk hibájából eredően vállalunk.

Kiadható díjak kategóriánként

1. Képzőművészet

 1. helyezett: 500.000 Ft
 2. helyezett: 300.000 Ft
 3. helyezett: 200.000 Ft

2. Iparművészet

 1. helyezett: 500.000 Ft
 2. helyezett: 300.000 Ft
 3. helyezett: 200.000 Ft

Mindkét kategóriában adható különdíj (kétszer 150.000 Ft) vagy megosztott díj.

Információ

Információ vagy alternatív jelentkezés: eogy@lutheran.hu

Háttéranyagok

A pályamű elkészítéséhez háttéranyagokat az eogy.lutheran.hu oldalon találnak a pályázók.

Csatolt anyag

 1. Meghatalmazás_leadás.docx.pdf
 2. Meghatalmazás_visszavétel.pdf
 3. linkgyűjtemény.docx

/eogy.lutheran.hu/

Pályázat

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT

Pályázni 2020. november 26. és december 10. között lehet

2020. november 26.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

2020. november 25.

Német Nagykövetség évente kulturális projekteket szponzorál

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Alkotóházi ösztöndíj Párizsba

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Klikk!

2020. november 8. - 2020. december 12.

2020. november 19.

Álláslehetőség

Szőke Gábor Miklós műtermébe keresünk szobrászokat

2020. november 19.

2021. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

Pályázat leadásának határideje: 2021. január 15.

2020. november 18.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

pályázati határidő: 2021. március 04., csütörtök 23.00 óra.

2020. november 12.

Collegium Hungaricum

pályázati határidő: 2021. január 14., csütörtök 23.00 óra

2020. november 12.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály takarító munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály villanyszerelő munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. november 30.

2020. november 05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A Fővárosi Nagycirkusz arculatának megújítására

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15. (beérkezési határidő).

2020. november 04.

PÁLYÁZAT – Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 05.

2020. november 02.