bezárás

Csinos és önállótlan teremtmények? Mary Wollstonecraft HOM AGE

Csinos és önállótlan teremtmények? Mary Wollstonecraft HOM AGE
Az ALMA'ZINE 2. számának bemutatása + kiállítás

2020. január 17-31.
Megnyitó: 2020. január 17. péntek 19 óra.
A kiállítást megnyitja Eszteragnes Szabo képzőművész.
Az ALMA'ZINE 2., Mary Wollstonecraft HOM AGE című számát bemutatják a szerzők: Ida Csapó CSI és Syporca Whandal

228 év: sok vagy kevés? Nos, menjünk vissza ennyit az időben. 1792-ben született egy írás, ami nagy visszhangot kiváltó úttörő mű volt. Kikarikírozta azt a felfogást, hogy a nők kizárólag csinos, ám önállótlan teremtések. Szerzője kifejtette, hogy megfelelő iskolázás mellett a nők öntudatra ébrednek és szellemi teljesítőképességüket így valóban ki tudják használni. Kifogásolta ugyanakkor azt is, hogy a nőket hozzájuk kötődő sztereotípiák alapján, úgymond nőként ítélik meg, nem egyenlő jogokkal rendelkező emberként. Mary Wollstonecraft neve és munkássága szinte ismeretlen. Ezen igyekszik változtatni ez a kiállítás és femi’zin bemutató.

Alma'zine egy femi'zine, amelynek második számát Mary Wollstonecraft emlékének szentelte CSI Csapó ida képzőművész és Syporca Whandal vizuális művész, performer. Az alkotó páros a kapcsolódó kiállításon az analóg és digitális kollázsokon kívül művészkönyvekkel, videó installációkkal, vegyes technikás alkotásokkal, objektekkel reflektál az életműre, illetve annak napjainkig ható vetületeire.
Kiadta: SkhyzoKhyno Stúdió 2019-ben, Mary Wollstonecraft 260. születési évfordulóján. Megtekinthető itt: https://issuu.com/syporcawhandal/docs/alamzone_2_

Mary Wollstonecraft 1759 április 27. és 1797 szeptember 10. között élt. Angol író, filozófus, aki elsők között foglalkozott a nők jogaival. „A nők jogainak követelése” 1792-ben nagy visszhangot kiváltó úttörő mű volt és a feminista és emberi jogi mozgalmak alapvető alkotásnak tartják ma is. Kikarikírozza azt a felfogást, hogy a nők kizárólag csinos, ám önállótlan teremtések. Wollstonecraft kifejti, hogy megfelelő iskolázással a nők öntudatra ébrednek és szellemi teljesítőképességüket ki tudják használni. Kifogásolta, hogy a nőket hozzájuk kötődő sztereotípiák alapján ítélik meg, nem egyenlő jogokkal rendelkező emberként. Ez sajnos még ma is érvényes az élet sok területén.
Ma már nem kérdés hazánkban, hogy a nők tanulhatnak, sőt: több a magasan képzett nő, mégis kevés a számuk a döntéshozó pozíciókban. A keresetek terén is előnytelen különbségek vannak, ami csak fokozódik a gyerekek születésével. Napi szinten tapasztalt paradoxon, miközben a nőktől elvárják, hogy gyerekeket szüljenek, a munka és család összeegyeztetésében nem kapnak elég támogatást, leterheltségük, anyagi függőségük nő.

További kapcsolódó események:

~ Ingyenes kollázs workshop 2020. január 25-én szombaton 14 és 18 óra között.

~ Finisszázs 2020. január 30-án, csütörtökön 18 órától.
Tárlatvezetés „százszorkimondott” szavak helyett „CSAK” fénnyel és hangokkal.
Hang spotok a kollázs töredékeken.
Objektekre feszített fénycsóvák,
a sötét világos,
csend és hang,
diskurzusa
harmóniáról, arányokról, diszharmóniáról.
Aki a fényt adja CSI Csapó Ida.
Aki a hangokat adja Zuriel Waise.

https://www.facebook.com/zurielwaise/
https://soundcloud.com/zuriel-waise

Helyszín: ISBN könyv+galéria, 1084 Budapest, Víg u. 2.
Nyitva tartás: K-P 12-19:00, Szo: 14-18:00

~~~~~~~~~~~

Pretty and incapable creatures? Mary Wollstonecraft HOM AGE
Presentation of ALMA'ZINE Issue 2 + Exhibition

Open: January 17-31, 2020
Location: ISBN book + gallery, 1084 Budapest, Víg u. 2.
Opening hours: Mon-Fri 12-19: 00, Sat: 14-18: 00
Opening: Friday, January 17, 2020 7 pm.

The exhibition will be opened by the artist Eszter Ágnes Szabó.
ALMA'ZINE # 2, Mary Wollstonecraft's HOM AGE is featured by Ida CsI Csapó and Syporca Whandal.
https://www.facebook.com/chi.csapo.ida
https://www.facebook.com/whandalsyporca/

228 years: much or little? Well, let's go back in time. In 1792 a writing was drawn up, a pioneering work with resounding response. It caricatured the notion that women were only pretty, but incapable creatures. The author explained that, by proper education, women awaken to self-awareness and are able to use their intellectual capacity. She criticized the approach, that women were perceived on the basis of stereotypes attached to them, not as people with equal rights. Mary Wollstonecraft's name and work are almost unknown. This exhibition and a femi'zin presentation tries to change this.

Alma'zine is a collage-based femi'zine, the second issue of which is dedicated to the memory of Mary Wollstonecraft by artist CSI Csapó Ida and visual artist, performer Syporca Whandal. In the related exhibition the artists reflect on her lifework and the relevance of her ideas today by analogue and digital collages, art books, video installations, mixed technique works and objects.

Issue 2 of alma'zine was released by SkhyzoKhyno Studio in 2019, on the 260th anniversary of Mary Wollstonecraft’s birth.
View here: https://issuu.com/syporcawhandal/docs/alamzone_2_

Mary Wollstonecraft lived between April 27, 1759, and September 10, 1797. An English writer, philosopher who was among the first to deal with women's rights. " Vindication of the Rights of Woman" in 1792 was a pioneering work and is still considered a fundamental work by feminist and human rights movements. It caricatures the notion that women are nothing but pretty but incapable creatures. Wollstonecraft explains that, with proper education, women are awakened and able to use their intellectual abilities. She objected to women being judged on the basis of stereotypes attached to them, not as people with equal rights. Unfortunately, this is still the case in many areas of life.

Today, it is no longer a question in our country, Hungary, that women can learn, moreover, there are more highly educated women, yet few in decision-making positions. There are also unfavorable differences in earnings, which are exacerbated by the birth of children. A daily paradox, while women are expected to have children, they do not receive enough support to reconcile work and family, and their workload and financial dependency increases.

Other related events:

~ Free Collage Workshop on Saturday 25th January 2020 from 2pm to 6pm.
~ Finish on Thursday, January 30, 2020 from 6 p.m.
Guided tour with "ONLY" light and sounds instead of "spoken words".
Sound spots on collage fragments.
Light beams stretched on objects,
the dark is bright,
silence and sound
discourse on harmony, proportions, disharmony.
Who gives the light: CSI Csapó Ida.
Who makes the voices: Zuriel Waise.
https://www.facebook.com/zurielwaise/
https://soundcloud.com/zuriel-waise

/www.facebook.com/

Hírek

PATRON 2020 | Idén karácsonykor fiatal képzőművészek munkáit rakod a fa alá!

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
2020. december 1-19.

2020. november 30.

A Legek -- 30 éves a Várfok Galéria

Megnyitó: 2020. december 1. 18:00
Helyszín: Várfok Galéria
Megtekinthető: 2021. január 16-ig

2020. november 27.

NAGY Csaba: Táj hamisítás / Landscape falsification

Virtuális megnyitó: 2020. november 27. 19:00

2020. november 27.

az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében megvalósuló előadások

AZ ELŐADÁS IDŐPONTJA: 2020. dec. 2. 11:00

2020. november 25.

Resident Art Fair - Katalógus megjelenés

A.P.A. Galéria
2020. december 3-22.

2020. november 23.

MAURER Dóra: IXEK 7-1

Megnyitó: 2020. november 24. 14:00
Helyszín: Vintage Galéria
Megtekinthető: 2021. január 15-ig

2020. november 23.

KLÓNIA – Ferenczy Zsolt

MODEM
2020.11. 21– 2021.-02.14.

2020. november 23.

FényArtban a Művészetek Völgyében - Álmodd meg a Klastrom fényeit!

Leadási határidő: 2021.Február 14.

2020. november 19.

A bomlás virágai | Fejezetek a Hórusz Archívumból | Műcsarnok

Megnyitó: 2020. november 24. 19:00
Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: 2021. január 3-ig

2020. november 17.

HANDMADE TALES

2020. november 10.

Online vezetés: Dürer kora

2020. november 10.

Győri Andrea Éva: Hely a táncra, ahol senki se látja

2020. november 12., 17:00
Acb Gallery

2020. november 09.

Lantos Ferenc: Rokonvilágok

2020. november 12., 17:00
Acb Gallery

2020. november 09.