bezárás

Kubai performanszművész a MKE idei vendégprofesszora

A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Peter és Irene Ludwig Alapítvány 2017. októberben kötött, öt évre szóló szerződése értelmében az Egyetem évente a tavaszi szemeszterben egy vendégprofesszort fogad.

Idei vendégprofesszorunk a kubai performanszművész, Susana Pilar Delahante Matienzo 2020. február 4-én érkezik Budapestre. A művésznő 2020. február 11. (kedd), 10 órától tartja meg székfoglaló előadását az Egyetem és a tágabb nyilvánosság bevonásával.

A tavaszi félévben két kurzus indul vezetésével, egy a Doktori Iskola és egy a graduális képzés hallgatóinak. A fiatal művészek számára nagyon érdekes Susana Pilar életútja, aki Kubából indulva jutott el a nyugat-európai művészet vérkeringésébe. A félév során személyesen megtapasztalhatják művészi koncepcióját, valamint alkotói és oktatói módszereit. A vendégprofesszor projektmunka keretében dolgozik majd együtt a résztvevő hallgatókkal és egyéni programjaik nemzetközi szempontok szerinti fejlesztésére fogja helyezni a hangsúlyt. A kurzusra az Egyetem bármely szakáról jelentkezhetnek hallgatók elősegítve ezzel az interdiszciplináris alkotói módszerek tapasztalatcseréjét is.

Susana Pilar Delahante Matienzo (sz. 1984-ben) Havannában alkotó művész.
Az elsősorban a performansz, a videó, a fotó és a rajz technikájával alkotó Delahante a lét egyetemes problémái által felvetődő egzisztenciális kérdéskörök, ezen belül például a nők elleni erőszak tematikáját jeleníti meg, gyakran erőteljes és zavaró vizuális képi eszközökkel.

„Elsősorban arra törekszem, hogy munkáimmal láttassam és megkülönböztessem a valóságot attól, mint amit annak gondolunk. A valóságot társadalmilag gerjesztett szerkezetek rejtik el, hogy zavarják megismerését. Ez az alapja annak, hogy a művészet eszközeivel új formákat javasoljak a valósághoz való hozzáféréshez. Ebben a folyamatban a test előtörténete és kifejező képessége fontosak számomra.” – Susana Pilar.

http://susanapilardelahantematienzo.blogspot.com/

Esemény

Meghívó doktori védésre: Szemző Zsófia képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Szemző Zsófia képzőművészdoktori védésére.
Dátum: 2020. március 9. hétfő11h

2020. március 09.

MKE DLA képzés 2019/2020 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne:MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. február 25.

Edoardo Villata: Leonardo szobrászati munkái

Időpont: 2020. február 25., 14:15
Helyszín: MKE, Vetítő

2020. február 21.

PINCE x MŰTŐ x MKE HASZ előadás

2020. március 3., 19:30
MKE

2020. február 21.