bezárás

Ádám Zoltán

Ádám Zoltán: "Hívlak nappal, de nem válaszolsz"  (Zsolt. 22, 3.)

című kiállításának a megnyitója

Ádám Zoltán 2017-ben kezdte el azt a sorozatot, melyből most kiállított képei a legfrissebbek. Módszere, hogy különféle bibliafordításokból kiválasztott igéket visz szöveges formában a vászonra vagy egyéb hordozó felületre.

Az friss művek forrása: a Zsoltárok Könyve, Lukács és János evangéliuma és Jakab levele. Ádám Zoltán ez utóbbiból radikális, vagyonokról szóló szövegeket idéz. Megosztani amink van, a rászorulóknak segítséget nyújtani, hisz ez a keresztény hit gyakorlásának egyik alapja.

Ádám képei aktív imákként is felfoghatók, melyek a hit lecsupaszított vázát keresik.

Ahogy az életmű eddigi darabjaiban és általában Ádám Zoltán életében, ezeknek a képeknek az elkészültében is fontos szerepet játszik a zeneiség, a ritmus. Az ábrázolt szövegeknek térbeli érzete van. A dimenziókkal való játék, a végtelenre való utalás különféle lelkiállapotok kifejezései: Istenhez szóló énekek. Amit Ádám fiatalabb korában a zenén keresztül szerveződő közösségben tapasztalt meg, azt most a szövegek képes ábrázolásában próbálja újraélni.

A kiállítási anyagban van egy Luther-portré is, s nem véletlenül. Hisz Luther is visszatért a szent szöveghez mint tiszta forráshoz. Ádám kiállított művein a szövegek képi elemként, jelként való használta az Írás újra és újra való értelmezését helyezi középpontba. A reformáció nem csak megújítást jelent, de visszaalakítást is. Visszaalakítást az eredeti medernek megfelelően.

A kiállítás anyagának egyik előzménye Lakner László 80-as évek elején New Yorkban készített sorozata, az Ómagyar Mária-siralom ihletésére született képei. Lakner elmondása szerint abban az időben erősen hatott rá a metropolisz graffiti kultúrája.

A kiállított tárgyak között van néhány, mely faragott fa tálakra, ovális alapokra készült. E művek alapját Ádám Zoltán egy cigány szobrász barátja faragta. Ádám is graffitiszerű műveket hoz létre: különböző színű tintákat kever össze szappannal, és a száradás után visszakarcolva hozza létre a képet.

Ádám alapkérdése, hogy maradt-e még etikánk? Él-e még bennünk az adni tudás képessége? Észleljük-e a szükséget magunk körül, és képesek vagyunk-e megosztani, amink van.

A műveken megjelenő furcsa áramlások, arany vonalak, karcolatok, fátyolszerű mintázatok e kérdés megválaszolhatóságát legalábbis bizonytalanná teszik számunkra.

Esemény a facebookon

Ádám Zoltán

Amikor Ádám Zoltán jó reményekkel és képességekkel kilépett a Főiskola kapuján – jókor és jó helyen találta magát. A Műcsarnok akkortájt nem a maradandóság fellegvára volt, hanem a friss kísérleteké. Vezetése pedig épp azon a nyáron szánta el magát egy szokatlanul merész akcióra: ifjú festők nagyszámú raját kérte föl: fessenek klasszikus technikával (olajjal, vászonra) friss szellemű képeket egy – Frissen festve címmel tervezett – Ernst Múzeumbeli kiállítás számára. A megszólítottak körében ott volt a frissen végzett Ádám Zoltán is. Munkája oda is illett: ha nem is lépett az „új szenzibilitás”-nak elkeresztelt és „radikális eklektika” gyanánt jellemzett stíluskör legközepébe, jó helyen állt – elvont formákkal, szolidan harmonizált színekkel épített képe hozzá illett a többihez és a trendhez. Így hát az első hívás hozta a többit, részt vett a következő megmozdulásban is: három képe ott volt a Magyar Nemzeti Galériában is az Eklektika címmel rendezett kiállításon. Ádám Zoltánban azonban erős a hajlam a járt utak elhagyására és az úgynevezett logikus lépések meg nem tételére. Mindenesetre hamarosan új körben, új elgondolások megvalósítása közben láthatta, aki figyelemmel kísérte a pályáját: 1989 és 1995 között az Újlak Csoport törekvéseinek egyik generálója és kivitelezője lett, klasszikus eszközeit félredobva a konceptuális művészet és az „arte povera” jegyében alkotta részben egyéni, részben kollektív munkáit/munkáikat. Aki erre a korszakára kíváncsi, hármat is láthat belőlük (Tűzoltó utcai ikonok címmel) a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán. Aztán a folytatás, ahogyan az Olaj/Vászon kiállításon mutatkozott, megint csak a festés klasszikus technikájával – vászonra felhordott enyves festék- és lakkrétegekből – épített, elvont, szín- és formaritmusokkal operáló festményeket termett Ádám Zoltán műtermében. No, és a Cigány menyasszony? Ő hogy kerül ide? Mit jelentsen ez a minden eddigi fordulatot radikálisan tagadni látszó figurális alkotás? Miből merítette hozzá Ádám Zoltán az eszközöket – és mit akar velük? Az eszközöket, azt hiszem, könnyebb számba venni; kezdjük hát velük. Úgy mondható talán, hogy ezek mit sem változtak, csak az elrendezésük lett más – a régebben önmagukat jelentő színek és formák most új módon rendeződtek el a vásznon, és megőrizve szuverenitásukat, egy további mezővel gazdagodtak: leírnak egy látványt, megjelenítenek egy embert. Egy megszeppent embert, aki kicsit félve, ám nagyon komolyan, szívbeli átéléssel alakítja élete szerepét. Ádám Zoltán nagy dolgot cselekedett, amikor ezt meglátta – és még nagyobbat, hogy meg is bírta festeni.

/www.a38.hu/

 

Hírek

Legyen a mecénásunk!

Adója civil szervezeteknek felajánlható 1%-ával járuljon hozzá a magyar képzőművészeti oktatás sikeréhez!

2020. március 23.

ÉL_VONAL – Kovács Zoltán

Megnyitó: 2020. 03. 12., 18:00
Helyszín: Kahan Art Space
Megtekinthető: 2020. 04. 04-ig

2020. március 10.

What about us?

Megnyitó: 2020. március 11. 19:00
Helyszín: VILTIN Galéria
Megtekinthető: 2020. április 18-ig

2020. március 09.

Korodi Luca - A Föld bőre/ projekt1/ The skin of the Earth

Megnyitó: 2020. március 12., csütörtök, 19:00
Helyszín: neon galéria
Megtekinthető: 2020.03.13. - 2020.04.06.

2020. március 06.

30 - kísérleti művészetpedagógiai program - nyitónap

Megnyitó: 2020. március 7-én 15 :00
Helyszín: MODEM
Megtekinthető: 2020. március 7. - 2020. június 28.

2020. március 05.

Mednyánszky Lászlótól feLugossy Lacáig és Liszt Ferenctől Kurtág Györgyig

Kiállítás Kertész Csaba művészportré-fotó gyűjteményéből
Megynyitó: 2020. március 11. 18:00
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ
Megtekinthető: 2020. április 5-ig

2020. március 05.

LIMBUS REVISITED - Boris Duhm, Csernátony Lukács László

Megnyitó: 2020. március 12. 19:00
Helyszín: ART&ME Galéria
Megtekinthető: 2020. április 3-ig

2020. március 03.

KIFESTETT IDŐ – Fehér László

Megnyitó: 2020. március 17., 18:00
Helyszín: Hegyvidék Galéria
Megtekinthető 2020. április 9-ig

2020. március 03.

BESZÁMOLÓ

a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájának 2018/2019. tanévéről

2020. március 02.

Vajai Művésztelep kiállítása

Megnyitó: 2020. március 12. 18:00
Helyszín: Bartók 1 Galéria
Megtekinthető: 2020. március 31-ig

2020. február 27.

NYOLC ÉVTIZED – Szabó Gábor

Megnyitó: 2020. március 13.  18:00
Helyszín: Józsefvárosi Galéria
Megtekinthető: 2020. március 13 - 2020. április 9.

2020. február 27.

Wittgenstein

Megnyitó: 2020. február 29., 18:00
Helyszín: aqb Project Space
Megtekinthető: 2020. február 29 - árpilis 19.

2020. február 21.

Kokesch Ádám: Gyökér / Root

Megnyitó: 2020. február 27.
Helyszín: kisterem
Megtekinthető: 2020. 02. 28. - 04. 03.

2020. február 18.

A DOLOG, MELY ELFELEJTETT TESTET ÖLTENI – Koronczi Endre

Megnyitó: 2020. február 21. 18:00
Helyszín: Kortárs Művészeti Intézet
Megtekinthető: 2020. április 26-ig

2020. február 08.