bezárás

What about us?

DEIM Balázs, Milica MRVIC, NAGY Benjámin, SZABÓ Klára Petra, TIMÁR Péter, Andreas WERNER

megnyitó | 2020. március 11. 19:00

web | http://viltin.hu

a kiállítás bezárása | 2020. április 18.

cím | VILTIN Galéria, Vasvári Pál utca 1., 1061 Budapest

Egy téma - két alkotó: egy képzőművész és egy fotóművész. Hogyan közelít ugyanazon tematikához eltérő médiummal két alkotó? A VILTIN Galéria csoportos kiállítása azt vizsgálja, hogy mennyire befolyásolja az anyaghasználat az egyazon témához köthető művészi megközelítések nézőpontját, esztétikáját.

Kollázsszerű képépítés és személyes megközelítés jellemzi SZABÓ Klára Petra és Milica MRVIC munkáit. SZABÓ részletgazdag akvarelljei egy tágabb társadalmi-filozófiai problematika felől közelítve - ahogy a Black Box (2017), vagy a Gyűjtő (2017) sorozatok esetében is láttuk - jutott el egy személyesebb nézőponthoz, mely A magány árnyalatai sorozata intim hangvételű, önfeltáró attitűdjében vált a legerőteljesebbé. Munkáinak központi motívuma a kegyetlen őszinteséggel megfestett önarcképei, melyek keretül szolgálnak egy veszteség analitikus feldolgozásához, de a művész saját testi, lelki és szellemi egyensúlyának vizsgálata egy tágabb szociokulturális kontextusban is helyet kap. Hogyan építi újra az ember az életét, a személyiségét egy veszteség után és mennyire lehet a történésnek egyszerre aktív részese és külső szemlélője is? Ennek fázisaiként is értelmezhető a bánat megsemmisítő erejét megjelenítő Collapsed in Style, amely egyszerre nyújt szürreális és bizarr látványt, míg a lángoló ház a tűz mindent felőrlő, egyszersmind tisztító erejével a rossz emlékektől megszabaduló új kezdet szimbóluma.
Milica MRVIC Safari-sorozatán az állatoktól kölcsönvett minták és imitációk pszichológiai hátterével és ennek környezetre gyakorolt hatásával foglalkozik. Az állati minták és bőrök az emberi társadalomban státuszszimbólummá váltak, az erő és tapasztaltság védjegyévé. Ahogy az állatoknak a minták, foltok, bőrük környezethez való igazítása a rejtőzködés, a túlélés kulcsai, az emberek magukra húzott maszkjait/szerepeit a szociális normákhoz való illeszkedés vezéreli.

NAGY Benjámin és TIMÁR Péter munkáiban a tér és az egyén, illetve a vegetáció és az emberi környezet ütköztetési lehetőségei és megjelenési formái kerülnek középpontba. NAGY munkáiban vissza-visszatérnek az optikai csalódás, a kamuflázs jelenségei festői minőségben, ugyanakkor formanyelve az építészetből, a szobrászatból, vagy éppen a digitális képalkotásból is eredeztethető, mely a festészetre vetítve leginkább a képtéri transzformáción keresztül érhető tetten. Legújabb festménysorozatában különböző felületi, sík- és térbeli elemek imitációjával kollázsszerű képeket hozott létre az absztrakt és a figurális ábrázolás közötti határmezőn egyensúlyozva, miközben a digitális kor formaelemeinek festészetbe való átültetése is foglalkoztatja. TÍMÁR Péter a fotográfia képzőművészeti oldala felől közelít témáihoz úgy, hogy közben megőrzi a médium dokumentatív erejét és megörökíti élő és élettelen világunkból mindazt, ami számára jelentőséggel bír. TÍMÁR Terek-sorozatában az ember alkotta tér és az ember viszonya kerül középpontba. Mennyire tekinthető alá- vagy mellérendelőnek a publikus intézmények téralkotása? Mennyire lehet egy tér emberközpontú? Vegetáció című sorozatában pedig olyan, az emberi terekbe került növényrészleteket látunk, melyek az emberi akaratnak, szabályozottságnak rendelődnek alá.

Az ismeretlen utáni vágyakozás vizuális megfogalmazása Andreas WERNER és DEIM Balázs munkáinak központi motívuma. WERNER munkáiban visszatérő elem létezésünk és az univerzumban elfoglalt helyünk kérdéseinek vizsgálata. Mértani elemekből felépülő, egyszerre futurisztikus fantáziákat és orosz konstruktivista hagyományokat megidéző architektonikus rajzain kontextus nélkül jelennek meg az olykor díszletszerű, máskor grafikusan gazdag munkái , megidézve egy utópisztikus konstruktumot vagy kozmikus utazást. DEIM Balázs Space-sorozatában hétköznapi tárgyakból modellez egy ismerni vélt látványt, képezi le nekünk a világot, majd ezt a megkonstruált valóságot dokumentálja. Narratív tárgyegyüttesein hétköznapi tárgyak játékos konstellációi válnak fiktív űrdokumentumokká, s ezek atmoszferikus vizuális leképezésével kapcsolódik az alkotó a fotográfiai képalkotás valóság-fikció tematikájú elméleti diskurzusához. A futurisztikus vagy fiktív  látványok  a befogadó kontextualizálásával válnak valósággá, s az emberi elvágyódás határtalanságának leképezése által munkáikat kortárs tájképekként is definiálhatjuk.
         

SOMOSI Rita kurátor

Hírek

Fekete / Hornyák / Horváth / Mayer: Élőérzet és intuíció

Megnyitó: 2020.07.03., 17:00
Helyszín: Vízivárosi Galéria

2020. július 02.

Eddig minden rendben

Megnyitó: 2020. július 9. 18:00
Helyszín: Budapest Galéria
Megtekinthető: 2020. szeptember 6-ig

2020. július 01.

ELZÁRT VALÓSÁGOK

Megnyitó: 2020. július 1., szerda 18:00
Heléyszín: B32 Galéria
Megtekinthető: 2020. július 17-ig

2020. június 29.

FÖLTÁMADÁS - U&K Hetek II.

Kiállítók névsora:
Vida Szabolcs, Jeneses Ádám, Kophelyi Dániel, Papp Fanni, Hoóz Anna, Katona Dóra
Megnyitó: 2020.7.02. 19:00
Helyszín: ISBN könyv+galéria
Kiállítás időtartama: 2020.07.02-17.

2020. június 25.

Garten 2020 │ kortárs képzőművészeti bázis │ Lovas, Csopak

Várunk benneteket Lovason és Csopakon, a Balaton északi partjának képzőművészeti bázisán augusztus 1. és 22. között!

2020. június 24.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.

PAPÍRSZALONNA – Sztefanu Marina és Fülöp Gergő

Megnyitó: 2020. 07. 02. 18:00
Helysín: TELEP
Megtekinthető: 2020. 07. 02 - 22.

2020. június 22.

Nyitónap / Opening Day- Rendkívüli művek, rendkívüli időkben | Extraordinary Artworks in Extraordinary Times

Helyszín: Várfok Galéria
Megtekinthető: 2020. június 25-  július 25.

2020. június 22.

IDE JÓ LESZ – Födő Gábor grafikusművész kiállítása

Megnyitó: 2020. június 24., szerda 18.00
Helyszín: B32 GALÉRIA
Megtekinthető: 2020. július 17-ig

2020. június 22.

DISCONNECTED – Albert Ádám

Megnyitó: 2020. június 23. 14:00
Helyszín: Kisterem
Megtekinthető: 2020. július 31-ig

2020. június 22.

Haász Katalin - Eseményhorizont · Event Horizon

Megnyitó: 2020. június 18., 19:00
Helyszín: galeria neon
Megtekinthető: 2020.06.19. - 2020.07.17.

2020. június 14.

Szobrok a kertben // Szabadtéri megnyitó a Régi Művésztelepen

Megnyitó: 2020. június 17., 18:00
Helyszín: Szentendrei Régi Művésztelep
Megtekinthető: 2020. szeptember 27-ig

2020. június 14.

Distant Nature

Knoll Galerie Wien és FOTOGRAF GALLERY szervezésében
5/6 – 3/8/2020

2020. június 08.

Engedéllyel festeni tilos! - drMáriás kiállítása

Megnyitó: 2020. június 20., 17:00
Helyszín: Vinczemill
Megtekinthető: 2020. augusztus 6-ig

2020. június 04.