bezárás

NYELVVIZSGA KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE NÉLKÜLI OKLEVELEK KIADÁSA

Tisztelt végzős és záróvizsgát tett volt hallgatóink!

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről, 6. §-a szerint:
„Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”
A Tanulmányi Osztály az MKE-n sikeresen záróvizsgát tett volt hallgatóinak az oklevél kiállításához szükséges tanulmányi követelmények, kötelezettségek teljesítését, az adatellenőrzést megkezdte.

Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azoknak áll módunkban kiállítani és átadni oklevelüket, akiknek nincs az Egyetemmel szemben tartozása.

Az oklevelek kiadásához szükséges nyomtatványokat a Pátria Nyomda fogja rendelkezésünkre bocsátani 2020. június 30-ig.
Az oklevelek kiállítása az adatellenőrzést követően, várhatóan 2020. április 27-étől kezdődik.
Soron kívüli oklevelek nyomtatására csak az idei záróvizsgát sikeresen teljesítő és mesterképzésre felvételi jelentkezést benyújtott hallgatóinknak van lehetősége.

Az oklevelek kiállításának folyamata az alábbiak szerint történik (az Oktatási Hivatal ajánlásának figyelembevételével):

1) 2012. szeptember 1-jét követően kezdték meg tanulmányaikat,
2) 2006. szeptember 1-jét követően kezdték meg tanulmányaikat,
3) 2006. szeptember 1-je előtt létesítettek hallgatói jogviszonyt.

Kérjük Önöket, hogy a zökkenőmentes ügyintézéshez a „Adategyeztető nyelvvizsga kötelezettség teljesítése nélküli oklevél kiállítására” űrlapot szíveskedjenek kitölteni és visszaküldeni a tanulm@mke.hu e-mail címre.
Az oklevél kiállításának ideje az adategyeztető űrlap benyújtásának napjától számított 30 nap, amely szükség esetén megfelelő indokkal meghosszabbítható.
A megfelelő indok lehet az oklevél nyomtatásához szükséges nyomtatványok hiánya.

Az oklevél személyesen vagy meghatalmazott útján lesz átvehető, személyigazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása ellenében.
A meghatalmazott általi átvétel esetén a meghatalmazott a meghatalmazás egy eredeti példányát hozza magával, és az oklevél átvételekor a Tanulmányi Osztályon szíveskedjen leadni.
A meghatalmazott személyazonosságát az oklevél átvételekor ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy a meghatalmazott személyazonosításra alkalmas okmányát hozza magával.

Az oklevél elkészülte után az átvétel pontos időpontjáról e-mailon kapnak értesítést. Az oklevél postázására nincs lehetőség.

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a Tanulmányi Osztályra egyesével szíveskedjenek bejönni, lehetőség szerint, szájmaszkban és gumikesztyűben.
Az átvételnél biztosítjuk az átadó és az átvevő közötti két méter távolságot.

Tekintettel arra, hogy több oklevél kiállításáról van szó, kérjük szíves türelmüket.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Tanulmányi Osztály

Adategyeztető nyelvvizsga nélküli oklevél kiadásához.docx

MEGHATALMAZÁS.docx

 

Oktatás

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. december 15.

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March the classes are online

2020. december 01.