bezárás

PÁLYÁZAT – Jogi és Humánpolitikai Osztály munkaügyi előadó munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Jogi és Humánpolitikai Osztály
munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megbízási szerződések, kinevezések előkészítése; Közalkalmazottak be- és kiléptetése; Nyilvántartások készítése, vezetése,
naprakészen tartása; Statisztikák, adatszolgáltatások összeállítása; Személyes anyagok kezelése; Iktatási rendszer kezelése;
Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár képviselőjével, projekttel kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetveb evándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Közoktatásban/Felsőoktatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Kjt., Mt. rendelkezések naprakész ismerete
 • KIRA program ismerete
 • Poszeidon iktatási rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

• Felelősségteljes, diszkrét, precíz munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Péter jogi és humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06301942637-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Molnár Péter részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakörre benyújtott pályázatot tartalmi szempontból a Jogi és Humánpolitikai Osztály kijelölt munkatársai értékelik. A pályázati
dokumentáció értékelése után a kiválasztott pályázókkal személyes szakmai interjúra kerül sor. A kiválasztási folyamat
eredményeképpen a Jogi és Humánpolitikai Osztályvezető előterjesztése alapján a kancellár dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 10.

pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1)
bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat
elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal
együtt kell benyújtania. A Magyar Képzőművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői
megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek,
azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Adatvédelmi és adatkezelési, valamint a közérdekű adatok megismeréséről és közzétételéről szóló Szabályzatában rögzített
szabályairól a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján a Szabályzatok és dokumentumok részben szerepel további
tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírek, események

Meghívó doktori védésre: Hitter Magdolna képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Hitter Magdolna képzőművész doktori védésére.
Dátum: 2020. december 7. hétfő, 17h

Online megvalósuló esemény.

2020. december 07.

Meghívó doktori védésre: Lovas Franciska restaurátorművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Lovas Franciska restaurátorművész doktori védésére.
Dátum: 2020. december 3. csütörtök, 11h

Online megvalósuló esemény.

FIGYELEM! Egy héttel későbbre került

2020. december 04.

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. december 01.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT

Pályázni 2020. november 26. és december 10. között lehet

2020. november 26.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

2020. november 25.

az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében megvalósuló előadások

AZ ELŐADÁS IDŐPONTJA: 2020. dec. 2. 11:00

2020. november 25.

Német Nagykövetség évente kulturális projekteket szponzorál

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Alkotóházi ösztöndíj Párizsba

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Kutatók Éjszakája | Műcsarnok KÖNYVT’ART estek

Kincses Károly fotótörténész virtuális előadása
2020. november 27., 17:00

2020. november 23.

Resident Art Fair - Katalógus megjelenés

A.P.A. Galéria
2020. december 3-22.

2020. november 23.

MAURER Dóra: IXEK 7-1

Megnyitó: 2020. november 24. 14:00
Helyszín: Vintage Galéria
Megtekinthető: 2021. január 15-ig

2020. november 23.

KLÓNIA – Ferenczy Zsolt

MODEM
2020.11. 21– 2021.-02.14.

2020. november 23.

FényArtban a Művészetek Völgyében - Álmodd meg a Klastrom fényeit!

Leadási határidő: 2021.Február 14.

2020. november 19.

Klikk!

2020. november 8. - 2020. december 12.

2020. november 19.