bezárás

PÁLYÁZAT – Jogi és Humánpolitikai Osztály munkaügyi előadó munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Jogi és Humánpolitikai Osztály
munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megbízási szerződések, kinevezések előkészítése; Közalkalmazottak be- és kiléptetése; Nyilvántartások készítése, vezetése,
naprakészen tartása; Statisztikák, adatszolgáltatások összeállítása; Személyes anyagok kezelése; Iktatási rendszer kezelése;
Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár képviselőjével, projekttel kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetveb evándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Közoktatásban/Felsőoktatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Kjt., Mt. rendelkezések naprakész ismerete
 • KIRA program ismerete
 • Poszeidon iktatási rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

• Felelősségteljes, diszkrét, precíz munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Péter jogi és humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06301942637-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Molnár Péter részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakörre benyújtott pályázatot tartalmi szempontból a Jogi és Humánpolitikai Osztály kijelölt munkatársai értékelik. A pályázati
dokumentáció értékelése után a kiválasztott pályázókkal személyes szakmai interjúra kerül sor. A kiválasztási folyamat
eredményeképpen a Jogi és Humánpolitikai Osztályvezető előterjesztése alapján a kancellár dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 10.

pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1)
bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat
elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal
együtt kell benyújtania. A Magyar Képzőművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői
megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek,
azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Adatvédelmi és adatkezelési, valamint a közérdekű adatok megismeréséről és közzétételéről szóló Szabályzatában rögzített
szabályairól a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján a Szabályzatok és dokumentumok részben szerepel további
tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírek, események

MEGHÍVÓ doktori szigorlatra: Sipos Eszter képzőművész

A szigorlat időpontja: 2020. június 18. csütörtök, 13h00 Helyszín: online megvalósuló esemény

2020. június 18.

MEGHÍVÓ doktori szigorlatra: Kónya Béla restaurátorművész

A szigorlat időpontja: 2020. június 18. csütörtök, 11h00 Helyszín: online megvalósuló esemény

2020. június 18.

PÁLYÁZAT – gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 25.

2020. május 29.

Most a DERKÓ-sok beszélnek 4

2020. június 5., péntek, 18:00–19:00

2020. május 29.

AFTER Art Fair

Jótékonysági vásár a kortárs magyar képzőművésze(t/k)ért a K Galériában.
Megtekinthető: 2020. június 2 – 13 között.

2020. május 29.

PÁLYÁZAT – angol nyelvtanár munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

2020. május 28.

Wa(l)king the city – A változó város művészek szemével pályázat

Pályázati jelentkezések beadásának határideje: 2020. június 8.

2020. május 28.

Megjelent az Új Nemzeti Kiválósági Program 2020/21 tanévre kiírt Ösztöndíjpályázata

Pályázat benyújtási határideje: 2020. június 30.

2020. május 28.

Fotograf OPEN CALL 2020

June 21, 2020.

2020. május 28.

Beke László előadása a 80-as évek performansz művészetéről

2020. június 2., kedd, 17:00–20:00
Online esemény

2020. május 28.

A BVSC-Zugló logótervező pályázat

beadási határidő: 06.16., 19:11

2020. május 25.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2020/2021. TANÉVRE

Határidő: 2020. június 22-én, hétfőn 15:00 óráig

2020. május 25.

A MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM ÉS A MANK NONPROFIT KFT. KÖZÖS NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A pályázat beadási határideje: 2020. június 30.

2020. május 21.