bezárás

Aktualitások


1. H2020 Infopont működik az Egyetemen

H2020 Infopont működik a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, az „MKE Tudástranszfer Központ létrehozása és Innovációs Ökoszisztéma kiépítése” című 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00016 szerződésszámú projekt keretében.

Mik azok a H2020 Információs Pontok?

Az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel javítása érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) szakmai támogatásával H2020 Információs Pontok jöttek létre 23 hazai egyetemen, köztük a MKE-n is.

A H2020 Információs Pontok létrehozásának célja az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel javítása. A H2020 (2021-től Horizon Europe) Információs Pontok feladata a H2020 (2021-től Horizon Europe) programmal kapcsolatos információk terjesztése, pályázati tevékenység támogatása. A feladatok megvalósítása során a H2020 Információs Pontok szorosan együttműködnek az NKFI Hivatal Nemzeti Kapcsolattartóival (H2020 National Contact Points - NCP-k), tőlük folyamatos szakmai támogatást kapnak munkájához.

Milyen tevékenységet lát el az MKE H2020 Infopont?

Az MKE Innovációs és Tudásközpont keretein belül működő MKE H2020 Infopont a következő tevékenységeket látja el:

 • tájékoztatást nyújt a H2020 nyitott felhívásairól és aktuális rendezvényeiről;
 • ismereteket és információkat terjeszt a H2020 kezdeményezéssel kapcsolatban az egyetem polgárai részére;
 • segítséget nyújt H2020 pályázati ötletek kiformálásában és menedzselésében;
 • H2020 információs napokat és workshopokat szervez az egyetem kutatói számára az adott terület NCP-jének bevonásával;
 • szorosan együttműködik a hazai nemzeti kapcsolattartókkal (NCP).

Mik azok az NCP-k?

Minden EU tagállamban és társult országban létrejött a Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat (National Contact Points, NCP). Az NCP-k fő feladata, hogy a Horizon 2020 egyes alprogramjaihoz kapcsolódva magas színvonalú, professzionális és ingyenesen elérhető támogatást nyújtsanak a potenciális pályázók (kutatóintézetek, egyetemek, vállalatok, nonprofit intézmények, egyéni kutatók) részére.

Az NCP-k munkájának koordinációját Magyarországon az NKFI Hivatal látja el.

Milyen tevékenységeket lát el az NCP-k koordinációja során az NKFI Hivatal?

 1. információterjesztés: információs napok szervezése, előadások tartása az aktuális pályázati felhívásokról, újdonságokról;
 2. pályázati tanácsadás: konzultációk, tréningek, workshopok, célzott és általános képzések szervezése a pályázással kapcsolatban; telefonos és személyes konzultációk;
 3. projektpartner keresésben való közreműködés;
 4. szerződéskötésben és projektmenedzsmentben való segítségnyújtás.

További információk elérhetők innen: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program/nemzeti-kapcsolattarto

Mi a H2020 program?

A Horizon 2020 az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját támogató program, amely az eddigi legmagasabb költségvetéssel, közel 79 milliárd euróval gazdálkodik a 2014-2020 között elinduló projektekben.

A Horizon 2020 által meghirdetett pályázatok elbírálása közvetlenül Brüsszelben történik, leginkább nemzetközi összefogással megvalósuló projektötletek alapján. Döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós szinten is mérhető hatás.

A H2020 program kiemelt célja, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőséget biztosító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, ezért a kutatástól a piaci hasznosításig terjedően az innovációs lánc minden szakaszához támogatást nyújt. A hangsúlyt a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unióban jelentkező problémák megoldására helyezik a pályázati kiírások; emellett a program kiemelten kezeli a kis- és középvállalkozói szektort.

Bővebb információ itt található: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program

MKE H2020 Infopont kapcsolattartója: Dr. Pupek Emese PhD mb. központ igazgató
MKE Innovációs és Tudásközpont
pupek.emese@mke.hu
+36/30 155 1824
Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71. fsz. 2.


2. Karrierfejlesztési és képzési pályázati lehetőségek

Az Európai Unió több eszközön keresztül támogatja a karrierfejlesztést és a képzési lehetőségek biztosítását, ösztöndíjakat és egyéni pályázati lehetőségeket biztosít hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak. Más pályaszakaszban más-más program érhető el: MA/MSC hallgatók – DLA/PhD hallgatók – kezdő kutatók – tapasztalt kutatók – kutatócsoport vezető, világhírű kutató.

Az egyik ezek közül a Marie Skłodowska-Curie Akció.

Mi a Marie Skłodowska-Curie Akció fő célja?

Kiváló kutatók, határokon és szektorokon átnyúló kutatói mobilitás, egyének és intézmények együttműködésének támogatása, kutatási projekt megvalósításán keresztül. 1994től ezidáig több mint 100ezer kutatót támogatott ez az Akció, 8 Nobel-díjas és 1 Oscar-díjas eredmény is született a támogatás hozzájárulásával.

Milyen tartalommal lehet pályázni?

Marie Skłodowska-Curie Akció jól használható karrierfejlesztéshez, tudáscsere megvalósításához, képzésekhez, nemzetközi és/vagy interszektorális mobilitáshoz, multidiszciplináris kutatáshoz társadalmi kihívásokat célozva, innovatív kutatási projektekhez. A pályázatok lehetnek egyéniek és intézményiek is, minden tudományterület felé nyitottak a lehetőségek!

Kik vehetnek részt a pályázatok altípusain?

Tapasztalt kutató (ER): PhD/DLA fokozattal vagy legalább 4 év teljes állású kutatói munkatapasztalattal rendelkező kutató.

Kezdő kutató (ESR): MSc/MA megszerzésétől számítva, a kutatói karrierjének első 4 évében járó kutató.

Fogadóintézményi pályázat: Fogadóintézmények konzorciuma.

Egyéni pályázat: kutató és fogadóintézmény közös pályázata.

A kutatók a pályázat benyújtását megelőző 3 évből nem tölthettek 12 hónapnál hosszabb időt a fogadó intézmény országában (mobilitási szabály).

Mit támogatnak a pályázatok altípusai?


1. ábra: Marie-Skłodowska Curie Akciók típusai Forrás: Jeney Nóra NKFIH

Az Innovative Training Networks (ITN) innovatív kutatók új generációjának képzésére szolgál, az új kihívásokra való felkészítést segíti a kutatási témájukhoz kapcsolódó és kiegészítő kompetenciák fejlesztése érdekében kutatási és képzési programokon részvételt támogat.

Csak kezdő kutató vehet rajta részt, szükséges befogadó intézmény.

Ösztöndíj hossza 3-36 hónap.

Ösztöndíj kb. 4300 €/hó!

Az Individual Fellowships (IF) célja tapasztalt kutatók karrierfejlesztése, továbbképzése, kompetenciáinak szélesítése nemzetközi és interszektorális mobilitáson keresztül. Szükséges hozzá olyan fogadóintézmény (Európán belül vagy kívül), amelyik innovatív kutatási projektet valósít meg.

Több típusa létezik; az európai 12-24 hónapos időtartamú, az Európán kívüli tartalmaz a 12-24 hónapos ösztöndíjas időszakon túl még 12 hónap kötelező visszatérési szakaszt is.

Kutatói ösztöndíj kb. 5900 €/hó!

Jelenleg is nyitott pályázat, határidő: 2020. szeptember 9. Call ID: H2020-MSCA-IF-2020

A Research and Innovation Staff Exchange (RISE) nem akadémiai és akadémiai szektor közötti valamint az Európai Unión kívüli intézményekkel való együttműködés erősítését támogatja kutatócseréken keresztül, tudástranszfert valósít meg.

Maximum 4 éves projektekben a kutató/menedzser/technikus csere időtartama 1-12 hónapra szól.

2100 €/hó támogatással a cserében részt vevők fizetéskiegészítésére.

European Researchers Night (NIGHT) a 2005 óta megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Idén, a koronavírus miatt a megszokott szeptember végi időponttól eltérően november 27-én és 28-án lesz megtartva.

A COFUND regionális, nemzeti és nemzetközi programokat támogat a kutatók képzése, mobilitása és karrierjének fejlesztése érdekében. Fogadóintézmény pályázik, finanszíroz vagy menedzsel doktori vagy ösztöndíj programot.

Időtartam 36-60 hónap.

Jelenleg is nyitott pályázat, határidő: 2020. szeptember 29. Call ID: H2020-MSCA-COFUND-2020


További információk elérhetők itt: http://www.h2020.gov.hu/kivalo-tudomany/marie-sklodowska-curie
http://www.h2020.gov.hu/kivalo-tudomany/marie-sklodowska-curie/egyeni-osztondijak

 

További pályázati típus a szintén karrierfejlesztési lehetőséget nyújtó European Research Council által kezelt pályázatok rendszere.

European Research Council az Európai Bizottság felfedező kutatásokat finanszírozó, kiválósági pályázatokat kezelő szervezete, a legkiválóbb európai kutatók tudományos áttörést ígérő ötleteit támogatja tudományterületre, témára való megkötés nélkül. Tehát a kiválóság az egyetlen kiválasztási szempont. 1 kutató, 1 befogadó intézmény, 1 projekt szükséges. Teljes kutatói autonómiát biztosít 5 (3+2) évre.

Eddig közel 7000 vezető kutató, 50ezer kutatói csoport tag (PhD, poszt-doktor) jutott 12 milliárd euró forráshoz, akiknek a legnagyobb része 40 évesnél fiatalabb volt. A projektek több mint 70 százaléka vezetett nagyobb felfedezéshez.

Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia a közreműködő szervezet.

További információk elérhetők itt: https://mta.hu/mta_erc/

Kérdés esetén forduljanak bizalommal Pupek Emeséhez (pupek.emese@mke.hu).


Konferencia részvétel és publikáció támogatása

Konferencián való részvétel támogatása

Hazai és nemzetközi konferencián való részvétel támogatására nyílik lehetőség, amennyiben befogadott abstracttal rendelkezik a jelentkező a következő témák valamelyikéből: innovációmenedzsment, tudástranszfer, üzlet és művészet, innováció és művészet, innovációmenedzsment, kutatás és művészet, kutatásmenedzsment, technológia és művészet, szellemi tulajdonvédelem és hasonló témakörök.

A konferencia időpontja legkésőbb 2021 áprilisa lehet.

A konferencia honlapjának elérhetőségét és az elfogadott abstractot Pupek Emeséhez (pupek.emese@mke.hu) juttassa el, aki megvizsgálja a támogatás feltételeinek teljesülését.

Támogatási lehetőség publikációs díj finanszírozására

Amennyiben olyan publikációt készít, ahol van társszerző és ami a magán és közszféra közös együttműködésében születik meg, innovációról és művészetről; üzletről és művészetről, kutatásmenedzsmentről; szellemi tulajdonvédelemről, vagy valamilyen cégspecifikus kutatásról szól és a megjelentetésnek díja van, az abstract eljuttatásával megvizsgáljuk, hogy lehetőség van-e futó projektből elszámolni a megjelentetési díj költségét. Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal Pupek Emeséhez (pupek.emese@mke.hu).


EURAXESS – Researchers in Motion

EURAXESS – Researchers in Motion

Az EURAXESS – Researchers in Motion egy európai uniós kezdeményezés, amely személyre szabott információs és támogatási szolgáltatásokat nyújt kutatók és vállalkozók számára, valamint összeköti a két szektort.
A kutatók számára, akik külföldi lehetőségeket keresnek, az EURAXESS-en keresztül számtalan állásajánlat, finanszírozási lehetőség és egyéb ingyenes segítség elérhető.
Vállalkozók számára is hasznos az EURAXESS tudományos és üzleti partnerek, valamint támogatási lehetőségek keresésében és kapcsolatépítésben.
A karrierfejlesztésben is nagy segítség lehet az oldal. Nézze meg ITT a bemutatkozó rövid videót arról, hogyan használhatja eredményesen!

 • Mit nyújt az EURAXESS?

A kutatók rengeteg folyamatosan frissülő információt találnak álláslehetőségekről, ösztöndíjakról és finanszírozási lehetőségekről Európa szerte.
A regisztrálók önéletrajzai segítségével megtalálhatják őket toborzó cégek is. A vállalatok és kutatóintézetek ingyenesen tehetnek közzé álláshirdetéseket, illetve kereshetnek a kutatók önéletrajzai alapján, nemzetközi szinten, különböző területeken.
A felhasználók közvetlenül hozzáférhetnek a partnerországok nemzeti EURAXESS portáljaihoz is, melyek információt tartalmaznak a kutatási munkáról és a finanszírozási lehetőségekről, valamint az egyes országok személyre szabott szolgáltatásairól.
Az EURAXESS díjmentesen nyújtja szolgáltatásait!

 • Mit kínál az EURAXESS Science4Refugees Research Buddies?

Az EURAXESS Science4Refugees Research Buddies a kutatási területnek megfelelően segít keresni és kapcsolatba lépni az adott területen dolgozó kutatókkal, ezáltal elősegítve a kutatási problémák megvitatását és közös tanulmányozását.

 • Miben segít az EURAXESS Services?

Az EURAXESS Services egy több mint ötszáz szolgáltató központból álló hálózat, amely 40 európai országban jelen van. Ezek a központok segítenek a kutatóknak és családtagjaiknak idegen országba való költözésük megtervezésében és megszervezésében. Ingyenesen nyújt személyre szabott segítséget a kutatóknak olyan kérdések megoldásában, mint szállás, vízum és munkavállalási engedélyek, nyelvi órák, gyermekeik beiskolázása, szociális biztonság és orvosi ellátás

További részletes információ ITT található.


Vállalkozásfejlesztési, innovációs és kutatásmenedzsment tréning indul az MKE hallgatói számára!

Az MKE Innovációs és Tudásközpont célja ezzel a tréninggel, hogy nektek, fiatal művészeknek, segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy boldogulni tudjatok majd a nagybetűs ÉLET-ben. Igyekszünk választ adni arra, hogyan tudtok bekapcsolódni a piacgazdaság vérkörébe és ott hogyan tudtok értéket teremteni speciális szaktudásotokkal.

Szó lesz többek között arról, hogy hogyan tudtok megfogalmazni egy-egy ötletet és azzal mit lehet kezdeni, hogyan kell megvizsgálni, hogy érdemes-e vele tovább foglalkozni, vagy el kell vetni. Kaptok néhány eszközt ahhoz, hogy az ötlet után az első lépéseket meg tudjátok tenni. Ilyen például a stratégiai tervezés és a piacvizsgálat, mint legfontosabbnak tekinthető területek.

Nem ettől a képzéstől leszel vállalkozó, de néhány eszközt és gondolatot kapsz ahhoz, hogy hogyan ne szúrd el, ha van egy ötleted, illetve kit kéne még bevonnod, hogy jobb rálátást kapj a témáddal kapcsolatban.

A képzés két félnapos egységből áll.
A képzés időpontja:
2020. október 27. (kedd) 14.00-17.30 és november 3. (kedd) 14.00-17.30.

A programot Németh Gergely PhD, szervezetpszichológus vezeti, aki befektetőként és tréner-oktatóként osztja meg tapasztalatait. Alapítója és oktatási/képzési felelőse a Magyar Üzleti Angyal Szövetségnek. Számos start-up indításában részt vett, volt ahol befektetőként. Több cikket és előadást tartott a KKV és startup helyzetről és ökoszisztémáról. Számos K+F pályázat megvalósítója és szabadalmi ügyvivő képesítéssel rendelkezik.

A képzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 2020. október 22. 14.00 óráig Simai Réka e-mailcímére (simai.reka@mke.hu) küldd el elérhetőséged, ha jelentkezni szeretnél a tréningre.

Fejlesszünk együtt projektötleteket!