bezárás

PÁLYÁZAT – angol nyelvtanár munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
angol nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. április 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói, oktatói és egyéb munkatársai számára
angol nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvoktatási feladatok ellátása. (A nyelvtanfolyamok szervezése az MKE EU4Art projektje keretében valósul meg, mely projekt egyik célja a hallgatók, oktatók és egyéb munkatársak nyelvi kompetenciáinak a fejlesztése. Az MKE EU4Art projektjéről részletesen az alábbi oldalon olvashat: http://www.mke.hu/node/39815 ) A nyelvoktatási szintfelmérő tesztek rendszerének kidolgozása, tesztek elkészítése (nyelviskolai tanfolyami szintfelmérőknek megfelelő tesztek). Felmérő teszteredmények kiértékelése (kb. 100-150 fő nyelvi szintjének a felmérése, mely magában foglalja a hallgatók, oktatók és projektbe bevont nem oktató státuszú munkatársakat). Nyelvi szinteknek (alap, közép, felsőfok) megfelelő kislétszámú csoportok kialakítása (kb. 5-12 fős csoportok). Nyelvi szinteknek (alap, közép, felsőfok) megfelelő nyelvoktatási tananyag kialakítása, képzőművészeti területű szaknyelvi oktatási segédlettel kiegészítve. Nyelvi szinteknek (alap, közép, felsőfok) megfelelő nyelvoktatás végzése (kb. 5-12 fős csoportok). Nyelvi szinteknek (alap, közép, felsőfok) megfelelő belső vizsgarendszer kidolgozása egyeztetve az EU4Art projektben résztvevő partneregyetemekkel. Nyelvi szinteknek (alap, közép, felsőfok) megfelelő vizsgáztatás lebonyolítása a kurzus lezárásaként. A nyelvi tanfolyami
oktatásba bevont további nyelvtanárok munkájának szervezése, szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, mesterfokozat vagy azzal egyenértékű és szakirányú végzettséget tanúsító oklevél,
 • Nyelviskolai tanfolyamszervezési gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Művészettörténeti ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 • Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gregus Ilka, projektmenedzser nyújt, a -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gregus Ilka, projektmenedzser részére a
  E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag elolvasása után személyes beszélgetést követően történik a kiválasztás. Próbaidő a hasonló munkakörök esetén szokásos időtartam 4 hónap. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu - 2020. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján
tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon
szerezhet.

Hírek, események

Meghívó doktori védésre: Haász Katalin képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Haász Katalin képzőművész doktori védésére.
Dátum: 2020. július 16. csütörtök, 11h

Online megvalósuló esemény.

2020. július 16.

Acélos történetek- acélszobrászati kiállítás a REÖK-ben

Megnyitó: 2020. 07. 09., 17:00
Helyszín: Reök Szeged
Megtekinthető: 2020. 09. 27-ig

2020. július 09.

A BIKA CSÓKJA – Dallos Ádám

Megnyitó: 2020. július 15., 19:00
Helyszín: Artkartell projectspace
Megtekinthető: 2020. júl. 16–aug. 22.

2020. július 09.

Tárlatvezetés | disconnected | Albert Ádám

2020. július 13. 18:00
Kisterem

2020. július 09.

MIAU!

Megnyitó: 2020. július 15., 18:00
Helyszín: Capa Központ – 8F Galéria
Megtekinthető: 2020. júl. 16. – 2020. aug. 30.

2020. július 09.

FÉNYRÉTEGEK / LIGHT LAYERS – Borkovics Péter, Bullás József

Megnyitó: 2020. július 11. 11:00
Helyszín: Dubniczay-palota/Várgaléria
Megtekinthető 2020. szeptember 30-ig

2020. július 08.

Pályázat a 2020-as ADCE Díjakra

Pályázati határidő: 2020. november 13.

2020. július 07.

Konferencia részvétel és publikáció támogatása

A konferencia időpontja legkésőbb 2021 áprilisa lehet.

2020. július 07.

GEOTAXIS – Bernáth Dániel, Csizik Balázs

Megnyitó: 2020. július 16. 17:00
Helyszín: Molnár Ani Galéria
Megtekinthető: 2020. október 10.

2020. július 07.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A 4. RUG ART FEST

KORTÁRS  SZŐNYEGTERVEZŐK TALÁLKOZÓJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Jelentkezési határidő: 2020.11.30.

2020. július 06.

The Pavilion Of Humanity – First Contact pályázat

Nevezési határidő: 2020. november 10.

2020. július 06.

Fekete / Hornyák / Horváth / Mayer: Élőérzet és intuíció

Megnyitó: 2020.07.03., 17:00
Helyszín: Vízivárosi Galéria

2020. július 02.

Eddig minden rendben

Megnyitó: 2020. július 9. 18:00
Helyszín: Budapest Galéria
Megtekinthető: 2020. szeptember 6-ig

2020. július 01.

HOVA TOVÁBB? 20. – ARC közérzeti pályázat

A pályázatok beadási határideje: 2020. július 31. 12.00

2020. július 01.