bezárás

KÖZTES HELYZET – Felsmann István


» Please scroll down for English ↓↓↓

2020 július 28- augusztus 11.
TELEP

1075 Budapest, Madách Imre út 8.

A munka szláv eredetű szó, eredeti jelentése: kín, gyötrelem, szenvedés, erőfeszítés.

Nem túlzás azt állítani, hogy az emberiség fejlődése a munkának köszönhetően indult útnak. A munka jellege és hatásfoka a történelem során folyamatosan változott, mivel az ember igyekszik kevesebb fáradsággal létezni, ezért leginkább olyan eszközök előállításával foglalkozik, amelyek a munka testi, fárasztó jellegét csökkentik, vagy megszüntetik. Ezen tendencia legvége az autopoiesis, azaz az önteremtés irányába mutat.
A munkához hasonlóan a véletlen jelensége és annak feljegyzése is egyidős az emberrel. A nem várt egyedi események folyamatának eszkalálódása nagymértékben befolyásolta az emberiség mindenkori előrelépését, modernizációját.
A művészek által végzett munka gyakran még ma is végtelenségig idealizált hivatásként él az emberek képzeletében. Nyilván nem alaptalanul. Nem összehasonlítható ez a típusú tevékenység semelyik egyéb foglalkozással, tevékenységgel. Mint ahogy egészen különleges a művészet és a véletlen összefüggése is. A művészet aspektusából szemügyre véve, talán az egyik legrégebbi lényeges koincidencia, egy kis lyukon átszűrődő fény által létrehozott, camera obscura-jelenség tudatosulása lehetett. A napból érkező fénysugarakat a művész korszakoktól függetlenül munkafolyamatai során hasznosítja, legyen szó akár egy szobor legjobb megvilágításának kiválasztásáról vagy egy médiaművészeti alkotáshoz szükséges led-panelek beépítéséről.

Felsmann István Köztes Helyzet című kiállításának középpontjában a Nap és a belőle érkező fénysugarak képalkotó eszközként való felhasználása áll. Az ily módon létrejött “solar printek” és az aprólékos munkával, kis darabokból létrehozott lego-reliefek, eltérő eljárással illetve módszerrel jöttek létre, ennek ellenére összekötik őket a események látszólagos ok nélküli, véletlen együttes előfordulása és a törekvés a tiszta absztrakcióra.

kiállítás időpontja: 2020.07.28 - 08.19.
megnyitó: 2020.07.28. 19:00
kiállítást megnyitja: Kovács Kristóf (Sajnos Gergely), helyszínelő
_
https://www.felsmannistvan.com

~

Intermediate Situation

„Munka” is a word of slavic origin, its original meaning is: pain, agony, suffering, effort.

It is no exaggeration to say that the development of humanity started out thanks to work. The quality and efficiency of work has been continuously changing, since one tries to succeed with less effort, so mostly it is about manufacturing tools that can reduce or cease the physical, demanding quality of work. The very end of this tendency points in the direction of autopoiesis, i.e. self-creation.
Like work, the phenomenon of chance and its recording is just as old as mankind. The escalation of the flow of unexpected individual events can vastly influence humanity’s current development and modernization.
Even today, work done by artists is still considered to be an infinitely idealized profession. Clearly, not without a reason. It cannot be compared to any other occupation or activity. Just as the relation between art and chance is quite special. From an artistic perspective, perhaps one of the oldest significant coincidences might have been the awareness of the camera-obscura phenomenon created by light filtering through a small hole.
Irrespective of eras, the artist utilizes these rays of light coming from the sun during their working process, be it the choosing of the best lightning for a sculpture or the installation of LED panels for a media artwork.
In his exhibition titled Intermediate Situation, István Felsmann focuses on the utilization of the Sun and the light rays coming from it as an imaging device. The so created „solar prints” and the meticulous lego-reliefs, created from tiny pieces, have come about by different methods and processes, however, are linked together by the events’ seemingly causeless, accidental joint occurrence and the attempt on pure abstraction.

Date: 28th of July - 18th of August, 2020
Opening: 28th of July 7pm
Opening speech by Kristóf Kovács (Gergely Sajnos); Crime Scene Investigator
_
https://www.felsmannistvan.com

www.facebook.com

Hírek

VÉGH ANDRÁS 80. – Végh András

Megnyitó: 2020. szeptember 22., 17:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető:  2020. november 18-ig

 

2020. augusztus 11.

Totem - Püspöky István grafikus- és festőművész emlékkiállítása

Megnyitó: 2020. szeptember 15. 17:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető: 2020. október 18-ig

2020. augusztus 11.

Kiállítás nyílik 27. Pozsonyi Illusztrációs Biennálé magyar munkáiból a Vigadóban

Megnyitó:2020. augusztus 17., 18:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető: 2020. augusztus 17- szeptember 6.

2020. augusztus 11.

A MÁSIKRÓL – Csorba-Simon István

Megnyitó: 2020. augusztus 11., 18:00
Helyszín: K.A.S. Galéria

Megtekinthető:  augusztus 25-ig

2020. augusztus 11.

Unstable State of Things

Megnyitó: 2020.08.12, 19:00
Helyszín: Glassyard Gallery
Megtekinthető: 2020.08.12- 2020.09.11

2020. augusztus 11.

ADOMÁNYOZÁSI FELHÍVÁS

A ZÉTÉNYI KULTÚRHÁZ ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Nagy veszteség érte a felvidéki kulturális életet!

2020. augusztus 10.

JÁROM – Deli Ágnes

Megnyitó: 2020. szeptember 9. 18:00
Helyszín:  Óbudai Társaskör Galéria
Megtekinthető: 2020. október 4-ig

2020. augusztus 03.

Szobor avatók

2020. augusztus 03.

Szabadjáték | Szobák

Megnyitó: 2020. augusztus 12. 10:00
Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: 2020. szeptember 27-ig

2020. július 31.

Gallai Judit Ágnes: Tria Mala

Megnyitó: 2020. aug. 12.,  18:00
Helyszín: ÚjMűhely Galéria
Megtekinthető: 2020. szept. 6-ig

2020. július 28.

Egyre Márki – NEM KELL TUDNI RAJZOLNI?

Megnyitó: 2020. júl. 29., 18:00
Helyszín: Magyar Műhely Galéria
Megtekinthető: 2020. aug.13-ig

2020. július 28.

"A grafika Miskolcon mindig otthon van!"

A Miskolci Grafikai triennálé, vagyis hazánk legfontosabb grafikai seregszemléjének nagydíját 2020-ban Fürjesi Csaba kapta...

2020. július 27.