bezárás

Unstable State of Things

Megnyitó: 2020.08.12, 19:00
Helyszín: Glassyard Gallery, 1061 Budapest, Paulay Ede u. 25-27.
Megtekinthető: 2020.08.12- 2020.09.11

Épp egy világjárvány kellős közepén járunk, a második hullám már közelít, tömegek tüntetnek világszerte az intézményesült rasszizmus ellen és mindezek mellett szembe kell néznünk a klímaváltozás jelentette folyamatos fenyegetéssel is. Ha volt olyan egyáltalán, hogy az ember bármit is stabilnak és kiszámíthatónak gondolt, mostanra ez az álom végleg szertefoszlani látszik. De hogyan kezelhetnénk ezt a növekvő bizonytalanságot? És hogyan tudnánk megőrizni azt a kapcsolatot, ami mégiscsak ehhez a világhoz köt bennünket?

Az Unstable State of Things című kiállításon szereplő művészek mindegyike saját művészi pozíciójából keresi a választ napjaink társadalmi kihívásaira. A kiállított munkák az ökológiai krízis visszafordíthatatlan következményeire reflektálnak, amelyek áthatják az élet minden területét. Mint például a világszerte növekvő mértékű kényszerű migráció és az azzal párhuzamosan erősődő populista nacionalizmus. Ezeknek a jelenségeknek a nyilvánvaló összefüggéseiből kitűnik, hogy a xenofóbia és az ember és természet közötti destruktív viszony ugyanabból a forrásból, a környezetünkhöz fűződő kizsákmányoló viszonyunkból ered: egy külső, elnyomó erő saját érdekeit kívánja érvényre juttatni azáltal, hogy a másikat maga alá gyűri és a számára hasznos értékeit kiaknázza.

A kiállítás művészei a társadalmi és a környezeti jelenségek lényegi és mélyebb összefüggéseire igyekeznek a figyelmünket irányítani. Azáltal, hogy a lokálisra, a kétértelműre és az egyén megélt tapasztalataira fókuszálnak, műveik arra bátorítanak hogy más szemmel nézzük a másságot, legyen az akár humán vagy nonhumán természetű, bármi, ami csak azért mert létezik, figyelmet és törődést érdemel.

Svätopluk Mikyta rajzai különböző gondolattársítások és asszociációk mentén elevenítik fel a karantén idejét, a kényszerű bezártság, a szociális depriváció pszichológiai terhét és a természet közelségének gyógyító erejét. Az xtro realm művészcsoport tagjai, Horváth Gideon, Zilahi Anna és Süveges Rita, az iparosítás során a természeti erőforrások kimerülésének társadalmi és ökológiai következményeit vizsgálják és javaslatot tesznek egy új, harmonikusabb világnézet kialakítására. Anca Benera és Arnold Estefan munkájukban rámutatnak arra a tényre, hogy a történelem interpretálása politikai cselekvés is egyben és a földrajzi tér folytonosságának mesterséges megszakítása az országhatárokkal állandó konfliktusok forrásává válik. Paulien Oltheten egész Európán keresztül követte és videózta a jobb élet reményében ideérkező bevándorlók tömegeit, akiket rövid filmetűdökben a pandémiás lezárások miatt az otthonukba ragadt, mentális egészségükért küzdő amszterdami lakosokkal állít párhuzamba.

A bemutatott munkák nem szolgálnak direkt válasszal arra, hogyan kellene viszonyulnunk a klímaváltozás, a migráció, az idegenellenesség és a növekvő nacionalizmus kérdéseihez. Ehelyett a művek megteremtenek egy olyan értelmezési teret, ahol mindenki megtalálhatja a saját szempontjait, amivel a maga számára értelmezheti ezeket a jelenségeket.

/
Kiállító művészek: Anca Benera és Arnold Estefan, Svätopluk Mikyta, Paulien Oltheten, Horváth Gideon, Zilahi Anna és Süveges Rita /xtro realm művészcsoport/

Kurátorok: Bencsik Barnabás, Laura Mudde

Grafika: Katinka Csenge

/
A kiállítás a Risc Change (2016–2020) projekt része, amelyet az Európai Unió Kreatív Európa programja és a Magyar Nemzeti Kulturális Alap társfinanszírozott.


We are in the midst of a pandemic, people worldwide demonstrate against institutional racism, and around the corner lie the threats of climate change. If things have ever been stable and predictable, that dream seems to have gone away long time ago. How to deal with these uncertainties? How to still maintain a sense of belonging to the world and in the world?

The artists that participate in the exhibition Unstable State of Things all have their own artistic position to the complex social challenges we are facing today. Their works make us, once again, aware of the fact that the irreversible consequences of the ecological crisis permeate every dimension of life. With one of its implications being increasing migration and consequently a rise in populist nationalism worldwide. Placing these developments in relation to each other we can observe that xenophobia and humanity’s destructive relationship with the environment emanate from the same mode of inhabiting the world: a dominating mode that imposes its own interest as law, subordinating others for the extraction of value, eradicating what gets in the way.

The exhibition gives voice to the conviction that social and environmental phenomena are intrinsically and deeply related. By zooming in on the local, the ambiguous and the lived experiences of individual people, the works invite us to move beyond a world view that makes us see otherness, whether human or nonhuman, as something that exists solely to be instrumentalized or ‘managed’.

The drawings of Svätopluk Mikyta take us along in different reflections and associations on the recent lockdown, the psychological burden of social deprivation in the quarantine and the remedy of the nature proximity. The artists Anna Zilahi, Gideon Horváth and Rita Süveges from the artist group xtro realm materialize the social and ecological consequences of overexploitation of natural resources and make suggestions for a non-binary world view to find a new balance with our natural environment. Anca Benera and Arnold Estefan perform the fact that writing history is always also a political act. Furthermore, they shed light on the artificial partition of the geographical continuum by state borders which are a cause for constant conflicts. Paulien Oltheten zooms in on both migrants crossing Europe in search for a better live as well as the citizens of Amsterdam that try to keep their minds sane in the situation of being forced to stay at home.

Their works don’t explain us how we should deal with the interconnected systems of climate change, the global migration crisis and raising nationalism. The works instead create a space in which everybody can find its own way to relate to these developments.

/
Exhibited Artists: Anca Benera and Arnold Estefan, Svätopluk Mikyta, Paulien Oltheten, Gideon Horváth, Rita Süveges, Anna Zilahi /xtro realm art group/

Curators: Barnabás Bencsik, Laura Mudde

Graphic Design: Csenge Katinka

/
The exhibition is part of the project Risk Change (2016–2020), co-financed by the Creative Europe program of the European Union and National Cultural Fund of Hungary.

www.facebook.com

Hírek

PARALLEL VIENNA – Kőszeghy Flóra és Oláh Norbert

2020. szeptember 22- 27.

2020. szeptember 22.

Szabó Dezső -Kamera nélkül / Cameraless

2020. szept. 25., 19:00
Godot Kortárs Művészeti Intézet
2020. szept. 25– okt. 4.

2020. szeptember 21.

KONKOLY Gyula / María Kodama

Megnyitó: 2020.szeptember 23.,17:00
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem
Kiállítás: 2020.szeptember 24. – október 30.

2020. szeptember 21.

Versus | PÁL Katja & VETŐ Orsolya Lia

2020. szeptember 16. – október 24.
VILTIN Galéria

2020. szeptember 17.

A test ördöge

Megnyitó: szeptember 24., 17.00
Helyszín: Pécsi Galéria
Megtekinthető: november 22-ig

2020. szeptember 17.

Benyovszky-Szűcs Domonkos | Pixeltest I.

Megnyitó: 2020 szeptember 17., 19:00
Helyszín: Faur Zsófi Galéria
Megtekinthető: 2020.09.17 - 10.09

2020. szeptember 17.

Korlátok között szabadon

Megnyitó: 2020. szeptember 23. 18:00
Helyszín: Kultúrkúria
Megtekinthető: 2020. október 18-ig

2020. szeptember 16.

Pinczehelyi Sándor: Csillagcipelés

2020. 09. 17., 17:00
Acb Gallery
Látogatható október 30-ig

2020. szeptember 14.

Puklus Péter: You told I had beautiful hands

Megnyitó: 2020. szeptember 11., 19:00
Helyszín: PP Center
Megtekinthető: 2020. szeptember 11–október 4.

2020. szeptember 14.

Roskó Gábor: A barlangi gőte titkos élete

2020. 09. 15. 17:00
Acb Attachment
Látogatható október 30-ig.

2020. szeptember 14.

TRANSZHUMÁN ETŰDÖK – Szűcs Attila

2020. szeptember 11 - október 18
Centrul de Interes, Bázis Contemporary

2020. szeptember 10.

Soha ne mondd, hogy soha (Trianon 100)

Megnyitó: 2020. szeptember 11. 18.00
Helyszín: Budapest Projekt Galéria
2020. szeptember 12 - október 02

2020. szeptember 10.