bezárás

Hírek


Rigai látogatás – az EU4ART-Szövetség nemzetközi találkozója

Az EU4ART-Szövetség partnerintézményeinek delegáltjai ezúttal a rigai székhelyű Latvijas Mākslas Akadēmijába látogattak, ahol az intenzív megbeszélések során az együttműködés jövőbeli perspektíváinak finomhangolása zajlott, illetve a feltételek egyeztetése a projekt minden munkacsoportjának szintjén. Az élőben való találkozás során néhány kulcskérdés megvitatását szükségessé tette az az örömteli hír, hogy a négy intézmény hallgatóinak rövid- és hosszútávú mobilitásokkal elérkeztünk a projekt érdemi részéhez: a konkrét utazások lebonyolításához, valamint a személyes kapcsolati háló kiépítésének élményekkel teli, tanulságos időszakához. A munkacsoportok tevékenységét egy összegző tárgyalás követte, majd a lett vendéglátók jóvoltából a helyi képzőművészeti közeg néhány történésébe is betekintést nyerhetett a magyar delegáció. A Balti-tenger partján elhelyezkedő Jūrmala egy pályaudvarának tereiben a lett akadémia és a londoni Central Saint Martins (UAL) együttműködésben megvalósult kiállítást tekinthette meg a delegáció. A Pilot experimentális galériában – mely a Latvijas Mākslas Akadēmija projekttere – a soron következő kiállításon keresztül nyerhettek a partnerek rálátást a kortárs lett művészet néhány karakteres nézőpontjára. A formális és informálisabb keretek között kibontakozó párbeszéd következő állomása Budapest lesz november elején.

Trip to Riga – an International meeting of the EU4ART Alliance

The delegates of the EU4ART Alliance’s partner institutions visited Latvijas Mākslas Akadēmia in Riga, where intensive discussions were held to fine-tune the future perspectives of our cooperation and to finalise agreements on the terms and conditions of our cooperation at all working group levels. Some key issues had to be discussed during the live meetings, which was also motivated by the joyful occasion that the short- and long-term mobility programmes had reached an important stepping stone. We have finally reached the stage when the actual trips unfold and the eventful period of building personal networks begins. The activities of the working groups were followed by a summary, and then, thanks to our Latvian hosts, the Hungarian delegation was able to get an insight into some of the exciting happenings of the local art scene. The delegation had the opportunity to visit an exhibition in the premises of a railway station in Jūrmala, on the Baltic coast, which was realised as a collaboration between the Latvian Academy and Central Saint Martins (UAL) in London. In the experimental gallery, Pilot, the partners gained an insight into a project organised by the Latvian institution, showcasing some of the distinctive perspectives of contemporary Latvian art. The next stages of the dialogue, which will unfold in formal and informal settings, will take place in Budapest, in the early days of November.


Pannonhalmi Főapátság Arcus Temporum fesztivál  – Installáció

A tavaszi félévben az EU4Art program keretében lezajlott kiállítási kurzus résztvevői hétvégén a Pannonhalmi Főapátság Arcus Temporum fesztiválján közös installációt hoznak létre a Főapátság éves kulturális programjának főtémájára, az emlékezetre reflektálva.


A Magyar Képzőművészeti Egyetem küldöttsége Drezdában

Az EU4ART partnerintézményeinek delegáltjai Drezdában találkoztak 2021. július 22-23-án. A találkozó fő célja az volt, hogy a projekt összehangolt, konstruktív működéséhez szükséges diplomáciai jelentőségű információcserék megtörténjenek az EU4ART Szövetség keretein belül dolgozó kollégák, az intézményeket vezető rektorok, valamint a drezdai partnerintézmény a projektbe nem bevont, ám oktatási szempontból kiemelkedő jelentőségű munkatársai között. Az egyes partnerek népes küldöttségekkel érkeztek: Rómából hatan, Rigából nyolcan, a Magyar Képzőművészeti Egyetemről pedig öten – Dobó Bianka, Erőss István, Nemere Réka, Szabó Ádám, Tayler Patrick – vettek részt a programon. A második napon Andrea Franke szász tartományi államtitkár köszöntötte a résztvevőket, az utolsó közös megbeszélésen pedig a drezdai intézmény tanácsadó testületének tagja, Dr. Stephanie Buck, a Staatliche Kunstsammlungen igazgatója is részt vett. A programsorozatot a diplomakiállítás megnyitója és a tanévet lezáró ünnepség zárta.

The delegation of the Hungarian University of Fine Arts in Dresden

The delegates from the EU4ART partner institutions met in Dresden on the 22nd and 23rd of July 2021. The principal goal of the meeting was for the colleagues working within the framework of the EU4ART Alliance, the rectors of the four institutions, and staff of the Dresden partner institution not involved in the project but of outstanding educational importance to engage in dialogue, by this we aimed to ensure the coordinated, constructive operation of the project. Each partner came with extended delegations: six professionals from Rome, eight from Riga, and five from the Hungarian University of Fine Arts - Bianka Dobó, István Erőss, Réka Nemere, Ádám Szabó and Patrick Tayler. On the second day, the State Secretary in the Saxon State Ministry for Science, Culture, and Tourism Andrea Franke greeted the participants, and the last joint meeting was also attended by a member of the advisory board of the Dresden institution, Dr. Stephanie Buck, director of the Staatliche Kunstsammlungen. The series of programmes closed with the opening of the diploma exhibition and the official closing ceremony of the school year.

A Drezdai Képzőművészeti Akadémia főépülete
Fotó: Claudia Reichert | projektmenedzser - Horizon 2020
The main building of the Dresden Academy of Fine Arts
Photo: Claudia Reichert | Project Manager - Horizon 2020

Az EU4ART Szövetség rektorai és Andrea Franke tartományi államtitkár
Balról jobbra: Erőss István (MKE), Matthias Flügge (HfBK Dresden), Andrea Franke (tartományi államtitkár) Cecilia Casorati (ABA Roma), Kristaps Zarins (LMA Riga)
Fotó: Claudia Reichert | projektmenedzser - Horizon 2020
The rectors of the EU4ART Alliance and Andrea Franke State Secretary of the Saxon State Ministry
Left to right: István Erőss (HUFA), Matthias Flügge (HfBK Dresden), Andrea Franke (State Secretary), Cecilia Casorati (ABA Roma), Kristaps Zarins (LMA Riga)
Photo: Claudia Reichert | Project Manager - Horizon 2020

Matthias Flügge és Erőss István
Fotó: Claudia Reichert | projektmenedzser - Horizon 2020
Matthias Flügge and István Erőss
Photo: Claudia Reichert | Project Manager - Horizon 2020


A FALANSZTER EMLÉKEZETE – Pályázati kiírás

Az EU4Art projekt keretében 2021 október-novemberében kerül sor A falanszter emlékezete című virtuális és valós köztéri kiállításra. A kiállítás előkészítése a tavaszi félévben 24 hallgató részvételével lezajlott kurzussal indult el; a 2., 3. és 4. éves szobrász-, festő- és grafikus hallgatók félév végére elkészítették projektterveiket. A kiállításra most az Egyetem valamennyi hallgatója jelentkezhet projektjavaslattal, amelyek közül a kiállítás kurátora (Mélyi József) és munkatársai (Koller Margit, Szilák Andrea, Tayler Patrick) választják ki azokat a terveket (előreláthatólag további 5-8 projektet), amelyek az októberi kiállítás keretében megvalósulhatnak. A kiállítás lehetséges helyszínei: az egyetem környezetében lévő köztér, az egyetem 314-es terme, illetve az online tér.

Beadandó: maximum 1 oldalas projektleírás (javasolt helyszínnel, időtartammal), minimum 2, maximum 4 illusztrációval; 2 korábbi munka rövid leírása, 1-1 képpel
Beadás módja: egy fájlban, pdf-formátumban a jozsef.melyi@gmail.com címre
Beadási határidő: július 10.
Döntés várható időpontja: július 31.

Projektleírás

A falanszter legalábbis kétjelentésű: az immár több mint kétszáz éves Fourier-féle elképzelés értelmében vonatkozhat egy utópiára, és lehet disztopikus – szintén XIX. századi, madáchi – hasonlat. A falanszter egyben metafora is: alkalmazták már a jelenre, a múltra és a jövőre egyaránt.

A múltra vonatkoztatva a falanszter összekapcsolható az egyéni és a kollektív emlékezettel vagy az archívummal. A jelennel összefüggésben kérdéseket tehetünk fel a fogalom mai jelentéseivel kapcsolatban: mi maradt meg a Fourier vagy a Madách-féle falanszter emlékezetéből? Ha a falansztert mint jelenünk – vagy a jelen egyes szegmenseinek – metaforáját elfogadjuk, akkor vajon kívül vagyunk-e rajta, vagy belül? Ha pedig a jövő felől közelítünk, a falanszter fogalmából kiindulva vizsgálhatjuk saját elváráshorizontunkat vagy feltehetjük a kérdést: tartunk-e attól, hogy a falanszter elképzelése egyik pillanatról a másikra valósággá válhat?

A falanszternek önmagában nincs emlékezete, mint ahogyan nincs emlékezete az utópiának vagy a disztópiának sem, azonban metaforikusan több szálon összeköthető az emlékezettel – a múltból, a jelenből vagy akár a jövőből kiindulva. A projekt középpontjában az emlékezet és a falanszter kapcsolata áll, többek között az alábbi megközelítésekkel:

  • a jelen lehetséges emlékezete egy jövőbeli falanszterben;
  • a gyerekkor elveszett emlékei;
  • emberi és embertelen falanszter;
  • növények és tárgyak falansztere;
  • Huxley világa és a diktatúra;
  • szabad-e emlékezni a falanszterben?

EU4ART Artist Open Call

Artists are invited to submit their proposals for the exhibition project titled ‘Surrender’ curated by Žanete Liekīte and Elīna Drāke (The Art Academy of Latvia. MA Art History and Theory). The aim of the exhibition is to create a symbolic space of liberation to address the divisions in current us-and-them society related to identity, gender and sexuality. Believing that art spaces can learn from nightclubs to serve as a catalyst for something that can be interpreted ambiguously - a space that invites us to ‘give up and surrender’, a phenomenon that can be viewed both as a degrading aspect and a place of growth, that can open new horizons and can lead the individual to liberation and closer to discovering their own identity.

The premises of the Art Academy of Latvia gallery "Pilot" will be transformed into a nightclub - an environment where tolerance, acceptance and the different is celebrated. A space dedicated to all deviant, secret, forbidden spaces where marginalised people have sought a refuge from intolerance, hostility and dismissiveness to become a place for new collective experiences. The metaphor of the nightclub can relate to one’s own room, dance floor, apartment, Pride, anywhere like-minded people can ensure the change of rules - freeing an individual from the frame imposed by society, allowing to ‘surrender’ and leading to liberation.

Artists are invited to submit their artwork ideas in various media inspired by their own journey to self discovery, liberation or surrendering.

The application submission deadline is March 26 2021. Applications must be in English and sent to e-mail: opencallpilot@gmail.com

The application should include:

  • a proposal (1 page) 
  • preliminary visuals
  • artist's portfolio

The application ideas will be reviewed and selected by the curatorial team and result in a group exhibition. Each selected artist will be financially supported in the execution of their artwork by their respective universities. The artists may be approached by the curatorial team with follow-up questions prior to the selection.

The exhibition will open on July 7, 2021 at the The Art Academy of Latvia art space "Pilot" (Vāgnera street 3, Riga). If Covid-19 restrictions will allow safe air travel of the students, participating artists will be invited to Riga for the exhibition installation and opening. Artist travel and accommodation expenses as well as artwork transportation will be covered by the EU4ART project.

The Open Call is a part of the EU4ART collaboration project between Hungarian University of Fine Arts (Budapest), Dresden Academy of Fine Arts, Academy of Fine Arts of Rome and Art Academy of Latvia, Riga.


Megnyílt az EU4ART Európai Egyetemi Szövetség első hivatalos kiállítóhelye

Lovász Luca: Vice Versa

2020. augusztus 20-án nyílt meg Rigában az EU4ART Európai Egyetemi Szövetségünk első hivatalos kiállítótere. Az ebből az alkalomból rendezett Vice Versa című kiállításon Lovász Luca festő hallgatónk munkái is szerepelnek.

vice-versa_anotacijas-lv+eng.pdf


Call for Participation in an Artist Book on the Topic of Disappearance

Az EU4ART Európai Egyetemi Szövetségünk drezdai partnere pályázatot hirdet a négy egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak, illetve oktatóinak művészti könyvben való megjelenésre. Várnak rajzot, festményt, fotót és szöveget is fekvő A4 formátumban.

A pályázatokat 2020. szeptember 24-ig a kollereu4art@mke.hu címre lehet küldeni.

Részletes tájékoztatást az alábbi felhívásban talál!

Announcement_Disappearance2020HfBK.pdf


Existence
Chapter 2: Traces

Az EU4ART Európai Egyetemi Szövetségünk drezdai partnere pályázatot hirdet a négy egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak, illetve oktatóinak az Existence, Chapter 2: Traces című kiállításon való megjelenésre, ami egy 2018-ban megkezdett, létezéssel kapcsolatos kísérleti kiállítási sorozat folytatása lesz. Nincs alaki megkötés.

A pályázatokat 2020. szeptember 24-ig a kollereu4art@mke.hu címre lehet küldeni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiállítás installálásánál és bontásánál az alkotó várhatóan nem tud majd jelen lenni, csak az alkotást kell elküldeni!

Bővebb információt az alábbi felhívásban talál!

Announcement_Existence2020HfBK.pdf


Riga után ezúttal Drezdában

EU4ART Európai Egyetemi Szövetségünk újabb közös kiállítást rendez, Riga után ezúttal Drezdában!
A többlépcsős pályázaton a végső, német kurátori szelektáláson heten jutottak tovább és állíthatnak ki: Dobó Bianka, Harmati Kitty, Kádár Emese, Koller Margit, Máté Dániel, Sipos Judit Lilla és Reining Vivien.
Gratulálunk nekik!
A kiállításról hamarosan bővebb infókkal jelentkezünk.
Kövessétek az Egyetem honlapját és facebook oldalát, illetve a HÖK-öt a facebookon és instán, mert hasonló lehetőségekből egyre több lesz az EU4ART projektnek köszönhetően!

A képen Kádár Emese munkái láthatók.