bezárás

DECODE DÍJ

Kiíró: DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány 2020.

Pályázati Dokumentáció

„A név: DECODE, jelentése számunkra az alkotásainkba kódként beépített történetek visszafejtése, amelyeket megbízóinkkal és alkotótársainkkal közösen írtunk. A feladat tehát megtalálni, megfejteni ezeket a történeteket és újakat írni: mindenkinek a sajátjait!” - BORD

1. BEVEZETÉS

A DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány kiállítással egybekötött díjpályázatot ír ki, melyre olyan anyagokat vár, amelyek egy-egy történet köré épülnek fel. A kiállítás célja, hogy bemutassa az egyes építészeti és művészeti projektek mögött meghúzódó történeteket és gondolatvilágot, melyek értékes, egyedi alkotássá emelik a műv eket.

A DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítványról
 

A BORD Építész stúdió által 2019-ben létrehozott DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány a kortárs építészetet és művészetet kívánja népszerűsíteni.
Olyan programokat szervez, amelyben felhívja a figyelmet a gondolatok köré épülő alkotás és az értékteremtés jelentőségére, melynek nyomán sajátos
hangulatú helyek, jellegzetesen karakteres épületek, izgalmas, inspiratív művészi alkotások születnek. Feladata, hogy közérthetővé és befogadhatóvá tegye a kortárs alkotók munkáit. E mellett célja, hogy elősegítse a kommunikációt a különböző a társművészeti ágak között, új kapcsolódási pontokat fedezzen fel, illetve támogassa a már meglévő együttműködéseket. Különös hangsúlyt fektet az új generáció, a fiatalság oktatására, építészeti és művészeti nevelésére. 2019-től a DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány bonyolítja le a DECODE pályázatot, hívja össze a szakmai zsűrit a pályázatok elbírálásához, majd megrendezi a legjobb pályamunkákat bemutató DECODE kiállítást, amelynek ünnepélyes megnyitóján átadja a DECODE díjakat.
A DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány a kortárs építészetet és művészetet, valamint a gondolatok köré épülő alkotás és az értékteremtés jelentőségére kívánja népszerűsíteni.

Az alapító BORD Építész Stúdióról


A BORD Építész Stúdió 2006-ban alakult, Bordás Péter építész vezetésével.
A stúdió budapesti székhelye mellett Debrecenben és Zürichben is működtet irodát illetve saját épületgépész és tájter vező műteremmel is rendelkezik.

Nemzetközileg elismert projektjei közül kiemelkedik a védelmet, a közösséget jelképező kör koncepciójára épülő, A’Design Award Gold 2020 díjas Debreceni
Nemzetközi Iskola, a Holdvölgy Borászat egyszerre régi és új épülete, valamint a szőlők felett lebegni látszó tetők szimfóniája, az Etyeki Kúria Borászat épülete. Nagyobb léptékű projektjeik között szerepel a LEED Gold minősítéssel rendelkező Forest Offices, Kelet-Magyarország legmodernebb irodaháza, a budapesti Allure Residence lakópark, a Nagyerdei Stadion épülete és a környező Nagyerdei Park rehabilitációja. Aktuális projektjei közt megtalálható a tokaji Padi-hegyen életre kelő Padi Manó, azaz a Sauska Borászat, a három dimenzióba helyezett vízélményt kínáló Debreceni Aquaticum Strandfürdő,
valamint a lebegő jégtömbre asszociáló Nemzeti Korcsolyázó Központ.

A stúdió célja, hogy a hely meglévő értékeiből táplálkozva, erős, egyedi karaktert adjon épületeinek. Minden projektet egy-egy történet köré épít fel. Ez a történet inspirálja az építészeti koncepciót, amely vezérfonalként kíséri végig a tervezés folyamatát és ruházza fel egyéniséggel épületeit. Ebbe a gondolkodásba nyerhetünk bepillantást projektjeiken keresztül, melyek honlapjukon elérhetők.

További információk:
www.bordstudio.hu
www.facebook.com/BordStudio
Instagram: @bordstudio

2. A DECODE DÍJ ÉS KIÁLLÍTÁS CÉLJA

A DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány a DECODE díj meghirdetésével és a kapcsolódó kiállítási lehetőség által platformot kíván teremteni az
építészet, a design és a képzőművészet találkozására, új kapcsolódási pontokat felfedezve és szorosabbá fűzve a társművészeti ágakat. Az alapítvány célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a gondolatok köré épülő alkotásra és ezáltal az értékteremtésre. Ezek a munkák nem a nemzetközi trendekhez igazodnak, hanem erős, önálló gondolati háttérr el és alkotói szándékkal jönnek létre.

A pályaművek közül a művészetek és építészet különböző területeinek kiemelkedő képviselőiből felkért szakmai bíráló bizottság választja ki a kiállításon résztvevő és a díjazott anyagokat. A DECODE pályázat összdíjazása, két kategóriában (építészet és alkalmazott/vizuális művészet) együttesen,
nettó 1.200.000 forint.
A pályázati anyagból rendezett kiállítás időpontja 2020. november 11-18., helyszíne a budapesti Faur Zsófi Galéria.

3. A DECODE PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Pályázhat minden 18-35 év közötti, magyar felsőfokú vagy művészeti intézményhez kötődő (ott tanulmányokat folytató, ösztöndíjas, gyakornok, illetve már
végzett magyar vagy külföldi) építész vagy vizuális és alkalmazott művész (designer, képző-, ipar-, új média-, video- és fotóművész). A Kiíró csapatok pályázatát is befogadja, kimondottan üdvözli, ha a két pályázati kategóriából vegyes csapatok állnak össze és együtt indulnak. Vegyes csapatok esetén a pályamű csak egy, a csapat által v álasztott kategóriába nevezhető.

A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció.
 

Regisztrálni lehet a e-mail címen, tárgyként „regisztráció”
megjelöléssel. A regisztráció határideje: 2020. október 18. A pályázatokat a regisztráció visszaigazolása után október 22-én délig kell beküldeni.

A regisztrációs emailben az alábbi adat ok feltüntetése szükséges:

 • pályázó neve,
 • pályázó születési dátuma,
 • rövid szakmai önéletrajz, a tanulmányok megjelölésével, max. 1.000 karakter
 • kategória megnevezése (Építészet vagy Vizuális és alkalmazott művészet).

A regisztrációt követően a Kiíró válasz emailben ismerteti a pályamunkák digitális feltöltésének módját. A regisztrációs email kérdést nem tartalmazhat.

A pályázat témájával kapcsolatos kérdéseket külön e-mail-ben, szintén a címre várjuk, tárgyként „kérdés” megjelöléssel. A
kérdések beküldésének határideje 2020. október 5.

4. A DECODE PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS A BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

A pályázók feladata egy olyan saját alkotás bemutatása, amelynek fókuszában, koncepciójának hátterében egy történet áll. Hogyan is születik meg egy alkotás? Adott a feladat vagy téma, építészet esetén többnyire a helyszín, múltjával, értékeivel vagy éppen hibáival. Ehhez társul sokszor egy
inspiráció, egy gondolat, amelyből történet születik. Ez a koncepciót alkotó történet koherensen megjelenik az alkotói folyamatban, melynek eredménye egy erőteljes, egyedi hangulatú alkotás. Feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet a művészet mögött rejlő gondolati háttérre és azt közérthető formában mutassuk be. Ezért a pályázati munka legfőbb eleme a koncepció bemutatása.

Az előző évi pályaműveket valamint a projekt werkfilmjét a DECODE ARTHITECTURE YouTube csatornán tekinthetik meg. További információ a DECODE Facebook és Instagram oldalán található.

A pályázók két kategóriában indulhatnak:

 • Építészet
 • Vizuális és alkalmazott művészetek

4. A DECODE PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS A BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

A, ÉPÍTÉSZET KATEGÓRIÁBAN a pályázók egy koncepciót mutatnak be, melynek eredménye egy megvalósult vagy meg nem valósult építészeti mű. A feladat egy kreatív prezentáció létrehozása, mely fókuszba helyezi a mű hátterében rejlő erős gondolatiságot, a helyre vagy funkcióra reflektáló háttértörténetet. Közérthetővé teszi a „sztorit”, amelyet az épületben járva átélhetünk.

A pályázatra benyújtandó:

 • Az alkotás prezentációja, amely részletesen bemutatja a koncepciót képező, azt alátámasztó történetet, illetve az annak eredményeként létrejött megvalósult vagy meg nem valósult tervet. A pályaműveket egyetlen, legfeljebb 3 perc, minimum 30 másodperc hosszúságú médiafálj (mp4, avi, wmv, például PowerPointból mentett wmv vagy pdf-ből, Preziből, stb screen recorderrel rögzített médiafájl) formájában kell benyújtani, HD felbontásban (1280x720). A médiafájl részét képezheti slideshow, animáció, film, terv, képek, stop-motion, kézi vagy digitális technikával készített ábrák, rajzok, feliratok stb. A legjobb pályaműveket a DECODE kiállítás keretében vetített formában mutatjuk be. Ezért ennek a prezentációnak tartalmaznia kell mindazt, ami a pályamű megértéséhez szükséges!

  - Amennyiben a prezentáció hangot, narrációt is tartalmaz, felirat biztosítása szükséges.

  - Amennyiben a prezentáció zenét tartalmaz, a pályázónak kell biztosítani annak felhasználhatóságát és megoszthatóságát (pl.: jogdíj mentességét, vagy az alkotók feltüntetését stb.)

  - Amennyiben a prezentációban írott szöveg szerepel, ennek terjedelme összesen max 250 szó lehet és ütemezése az olvashatóság figyelembe vételével kell, hogy történjen. A szöveg nyelve magyar vagy angol lehet.
 • A fenti prezentációt kiegészítheti makett is, amelyet a díjazottaknak lehetőségük lesz kiállítani (a kiállítótér adottságait és korlátait figyelembe véve). Ennek installálásáról és/vagy tárolásáról az alkotóval egyeztetve hozunk majd döntést.
 • Az alkotáshoz kapcsolódó rövid, szöveges statement megfogalmazása a zsűri részére, a koncepció és a pályázati háttér összefoglalásaként. Max. 2.500 karakter terjedelemben, magyar vagy angol nyelven, .docx vagy .pdf formátumban.


B, VIZUÁLIS ÉS ALKALMAZOTT MŰVÉSZEK KATEGÓRIÁJÁBAN a pályázók feladata egy tetszőleges hely (konkrét, fiktív, elvont, metaforikus) szellemisége által inspirált, a történetet középpontba állító saját alkotás, helyspecifikus beavatkozás (akár konkrét épületen) létrehozása, amely lehet koncepcióterv szintű vagy kész művészeti alkotás.

A pályázatra benyújtandó:

 • Az alkotás illetve a koncepciót alátámasztó történetet prezentációja, amely bemutatja, hogyan transzformálódik a történet, egyedi és megismételhetetlen művészeti alkotássá. A pályaműveket egyetlen, legfeljebb 3 perc, minimum 30 másodperc hosszúságú médiafájl (mp4, avi, wmv, például PowerPointból mentett wmv vagy pdf-ből, Preziből, stb screen recorderrel rögzített médiafájl) formájában kell benyújtani, HD felbontásban (1280x720). A médiafájl részét képezheti slideshow, animáció, film, terv, képek, stop-motion, kézi vagy digitális technikával készült ábrák, rajzok, feliratok, hang zene, narráció stb. A legjobb pályaműveket a DECODE kiállítás keretében vetített formában mutatjuk be. Ezért ennek a prezentációnak tartalmaznia kell mindazt, ami a pályamű megértéséhez szükséges!

  - Amennyiben a prezentáció hangot, narrációt is tartalmaz, felirat biztosítása szükséges.

  - Amennyiben a prezentáció zenét tartalmaz, a pályázónak kell biztosítani annak felhasználhatóságát és megoszthatóságát (pl.: jogdíj mentességét, vagy az alkotók feltüntetését stb.)

  - Amennyiben a prezentációban írott szöveg szerepel, ennek terjedelme összesen max 250 szó lehet és ütemezése az olvashatóság figyelembe vételével kell, hogy történjen. A szöveg nyelve magyar vagy angol lehet.
   
 • A fenti prezentációt kiegészítheti tárgyi művészeti alkotás is amelyet a díjazottaknak lehetőségük lesz kiállítani (a kiállítótér adottságait és korlátait figyelembe véve). Ennek installálásáról és/vagy tárolásáról az alkotóval egyeztetve hozunk majd döntést.
 • A kiállításra szánt kész műalkotás maximális mérete nem haladhatja meg egy 1 m élhosszúságú kocka méretét. Ebben az esetben a zsűrizés után, a művészeti alkotás a pályamű szerzőjével egyeztetett időpontban a BORD Építész Stúdió címére kell eljuttatni (1068 Budapest, Felső erdősor 3. III/22.). Tervekre, skiccekre az előbbi mér etkorlátozás nem vonatkozik.
 • Az alkotáshoz kapcsolódó rövid, szöveges statement megfogalmazása a zsűri részére, a koncepció és a pályázati háttér összefoglalásaként. Max. 2.500 karakter terjedelemben, magyar vagy angol nyelven, .docx vagy .pdf formátumban.

5. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, SZŰKÍTETT LISTA

Az október 22. délig beérkező érvényes online leadott pályázati anyagokból a független szakmai zsűri egy szűkített listát hoz létre. A zsűri munkája egyben egy kurátori munka, mert egyúttal kiválasztja a kiállításba bekerülő pályamunkákat is.

6. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, SZŰKÍTETT LISTA

A szűkített listán szereplő projektek közül, második lépcsőben a zsűritagok közösen döntést hoznak a szűkített listára került alkotások közül a győztesekről
és a díjaz ott művekről, mindkét kategóriában.
A díjazott pályaművekből, a BORD Építész Stúdió valamint az általa meghívott építészeti stúdió(k) projektjeiből áll össze a kiállítás any aga.
A zsűri a fent megadott kategóriánként maximum 3 díjazandót jelöl meg.

Bírálati szempontok:

 • a bemutatott történet egyedisége és koherenciája a tervvel vagy művészeti alkotással
 • a benyújtott prezentáció vizuális megjelenése

A DECODE pályázat díjazása kategóriánként:

 • 1 db fődíj: nettó 500.000 Ft
 • 2 db „ígéretes projekt” díj: egyenként nettó 50.000 Ft

A DECODE pályázat eredményhirdetése a DECODE kiállítás ünnepélyes megnyitóján, 2020. november 11-én, 18:00 órakor lesz, a Faur Zsófi
Galériában, a Budapest XI. Bartók Béla út 25. címen. A kiállítás 2020. november 18-ig lesz megtekinthető. A díjátadót és megnyitót a mindenkori járványügyi
szabályzások ismeretében kívánjuk megtartani, mindenképp egymást óvva és egymásra figyelve tervezzük. Fenntartjuk azt a jogot, hogy amennyiben a helyzet megkívánja, a díjátadót és a kiállítás létszámát maximalizáljuk, illetve teljes egészében digitális platformra helyezzük át. A kiállítás ideje alatt egy-egy napot egy-egy díjazottnak szentelünk, akik ezen a napon a kiállításban fogadják az érdeklődőket és mesélnek az alkotásukr ól.

A program részeként 2020. november 18-án a kategóriák győzteseivel kerekasztal beszélgetést szervezünk DECODEing néven. A kerekasztalbeszélgetést
a mindenkori járványügyi szabályzások ismeretében kívánjuk megtartani, amennyiben a helyzet megköveteli, a létszámot maximalizálhatjuk, regisztrációhoz köthetjük, adott esetben teljes egészében digitális platformra helyezzük át.

7. A DECODE DÍJ ÉS KIÁLLÍTÁS ÜTEMEZÉSE ÉS HATÁRIDEJEI

 • Szeptember 1. – pályázati kiírás
 • Október 5. – kérdések benyújtása, kizárólag írásban a címre
 • Október 12. – feltett kérdésekre adott válaszok publikálása
 • Október 18., 24:00 – online regisztráció határideje e-mailben a címen
 • Október 22., 12:00 – pályázatok online beadásának határideje
 • November 11. – kiállításmegnyitó, eredményhirdetés, díjátadás
 • November 18. – kerekasztalbeszélgetés a kategóriák gy őzteseivel
 • November 11-18. – kiállítás a Faur Zsófi Galériában
 • November 19. – művek visszaszolgáltatása

8. A DECODE DÍJ BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI

 • Bordás Péter, BORD Építész Stúdió, alapít ó, zsűrielnök
 • Dr. Szabó Levente DLA, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, a BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Anthony Gall Phd, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézet, egyetemi tanár és megbízott dékán
 • Golda János Ybl-, Pr o Architectura- és Príma-díjas építész
 • Kálmán Borbála Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, kurátor, művészettörténész
 • Etentuk Inemesit kulturális menedzser, Artlocator applikáció és Artlocator Magazin, alapító
 • Dr. Kukla Krisztián, az A rt Quartet művészeti vezetője

9. A DÍJPÁLYÁZATI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • A pályázat nyílt, nem titkos
 • A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntésé t, jogi út kizárásával
 • A pályázók kötelesek betar tani a pályázati kiírás szabályait
 • A pályázati anyagot magyarul vagy angolul kell elkészíteni
 • A pályázaton való részvétellel a pályázó nyilatkozik arról, hogy a benyújtott pályaművek szerzői jogai kizárólagosan őt illetik
 • A pályázati művek a pályázó tulajdonában maradnak
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy alkotása, a szerző megjelentetésével, a

10. ADATVÉDELEM

DECODE online és nyomtatott megjelenései kapcsán külön díjazás nélkül fényképezhető, publikálható
A DECODE pályázatra való jelentkezés regisztrációja során a regisztráló egyetértését fejezi ki azzal, hogy a kiíró az adatait a pályázat kapcsán megőrzi
és kizárólag a pályázattal kapcsolatos információk közlésére használja fel.
A kiíró biztosítja a pályázókat arról, hogy személyes adataikat az Európai Parlament és a GDPR 679/2016-os rendelkezésének értelmében biztonságosan és bizalmasan, azokat az előírásoknak megfelelően kezeli. A pályázó továbbá tudomásul veszi és egyetértését fejezi ki azzal, hogy a pályázatra leadott
prezentációját a kiíró a pályázattal kapcsolatos kommunikációra szabadon felhasználja, a díjról és kiállításról szóló kommunikációs anyagokban (kép, videófelvétel) mind a pályázó, mind a pályamű megjelenhet (pl.: social media, honlap és egyéb online vagy nyomtatott felületeken). A pályázó regisztrációjával elismeri, hogy elolvasta a pályázatra vonatkozó feltételeket és elfogadja azokat.

decode_brief_2020_eng.pdf

decode_brief_2020_hun.pdf
 

Pályázat

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT

Pályázni 2020. november 26. és december 10. között lehet

2020. november 26.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

2020. november 25.

Német Nagykövetség évente kulturális projekteket szponzorál

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Alkotóházi ösztöndíj Párizsba

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Klikk!

2020. november 8. - 2020. december 12.

2020. november 19.

Álláslehetőség

Szőke Gábor Miklós műtermébe keresünk szobrászokat

2020. november 19.

2021. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

Pályázat leadásának határideje: 2021. január 15.

2020. november 18.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

pályázati határidő: 2021. március 04., csütörtök 23.00 óra.

2020. november 12.

Collegium Hungaricum

pályázati határidő: 2021. január 14., csütörtök 23.00 óra

2020. november 12.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály takarító munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály villanyszerelő munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. november 30.

2020. november 05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A Fővárosi Nagycirkusz arculatának megújítására

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15. (beérkezési határidő).

2020. november 04.

PÁLYÁZAT – Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 05.

2020. november 02.