bezárás

PÁLYÁZAT – Rektori Hivatal ügyvivő szakértő munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Rektori Hivatal
ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Egyetem székhelye és budapesti telephelyei, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása,különösen: a rektor és a rektorhelyettesek programjainak szervezése, nyilvántartása; arektori hivatali feladatok megszervezése; az adatgyűjtési, - szolgáltatási, nyilvántartásifeladatok ellátása; a rektor, és a rektorhelyettesek által kiadott egyéb feladatokvégrehajtása; az egyetemi testületek munkájának adminisztratív támogatása; szakmaiprojektek irányításában való részvétel; oktatási és szakmai dokumentációkösszeállításában való közreműködés; kapcsolattartás felsőoktatási szakmaiszervezetekkel; oktatási-kutatási tevékenység és pályázási lehetőségekösszehangolása, új pályázati források keresése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • adminisztratív munkában tapasztalat
 • magas szintű MS Office ismeret
 • magas szintű elemző és szintetizáló képesség
 • nagyfokú önállóság
 • kiváló kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • igényesség, rendszeretet, szabálykövetés
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy különjogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetvebevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magasabb szintű nyelvismeret
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos motivációs levél,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsítóokiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredetidokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővelellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázóerkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szólómunkáltatói igazolás,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozójogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint errejogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnaktart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt, a +36 1666 2515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történőmegküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1343/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.
 • Személyesen: Simon Gyöngyi Adél rektori asszisztens, Budapest, 1062Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a rektor által kijelölt bizottságértékeli. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) - 2020. október5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzetifelsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakszerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat apályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükségesmértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyesadatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnaktörvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapjántájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlaponszerezhet.

Hírek, események

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. október 27.

Egy időben - Stúdiólátogatások

2020. október 28-30.
Műcsarnok

2020. október 22.

MMM

Megnyitó: 2020. október 31. 18:00
Helyszín: aqb PINCE
Megtekinthető:  2020. november 15.

2020. október 22.

Pályázati felhívás – tranzit.hu

Jelentkezési határidő: 2020. december 6.

2020. október 22.

KEPESITA COLLECTION 2020 PÁLYÁZATA

Beküldési határidő: 2020. november 15. vasárnap, éjfél.

2020. október 22.

Pályázati közlemény – 59. Velencei Képzőművészeti Biennále

beadási határidő: 2020. december 1. 18 óra

2020. október 22.

Várószoba 2.

Trapp Dominika és Kremmer Sarolta kiállítása

2020. október 22.

ZÉKÁNY DIA | HELYIDENTITÁS

Megnyitó: 2020. október 29., 18:00
Helyszín: Kahan Art Space
Megtekinthető: 2020. november 21-ig

2020. október 21.

ALLEE MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Tervezd meg az Allee Staccatoit és vigyél haza 1 millió forintot!
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. NOVEMBER 30. 18:00 óra

2020. október 21.

Bike magazine nemzetközi fotópályázat 2021

Jelentkezési határidő: 2021. 01. 20

2020. október 21.

VAS SZOBROK – Barabás Márton

Megnyitó: 2020. november 10. 18:00
Helyszín: Fészek Galéria
Megtekinthető: 2020. november 26-ig

2020. október 21.

Néhány a kedvenc dolgaim közül

Megnyitó | 2020. november 3. 18:00
Helyszín: Vizivárosi Galéria
Megtekinthető: 2020. november 21-ig

2020. október 21.

Az acb Galéria következő online kiállítása csütörtök este nyílik

Megnyitó: 2020. október 22. 19:00
Helyszín: acb Kortárs Művészeti Galéria
Megtekinthető: 2020. november 20-ig

2020. október 21.

byGodot

Online galéria

2020. október 21.