bezárás

PÁLYÁZAT – Projektiroda kutató munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Projektiroda
kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. november 1.- 2021. április 30. –ig tartó közalkalmazottijogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Egyetem székhelye és budapesti telephelyei, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A WP3 munkatársai által feltárt/összegyűjtött jó gyakorlatok alkalmazhatóságánakkutatása az MKE Szobrász Tanszékén. Kutatás a hazai és nemzetközi kiállításokkoncepciójának alapján művészeti gyakorlat és elmélet a nemzetközi kurátori csapatteóriája nyomán. Részvétel az EU4ART projekt szakmai lebonyolításában a támogatástnyert pályázati anyagnak megfelelően, a közös célkitűzések megvalósítása érdekében.A Magyar Képzőművészeti Egyetem képviselete a szövetségen belül és az EU4ARTprojekt képviselete hazai szinten. Együttműködés a projekt hazai munkacsoportjával,kiemelten a WP3* koordinátorával és asszisztensével.Együttműködés az érintetttanszék oktatóival és műhelyvezetőivel. Produktív együttműködés a projektbe bevonthallgatói körrel és a hallgatói képviselettel. A projektbe bevont hallgatók mentorálása ésa projektet érintő szakmai munkájuk koordinálása. A nemzetközi diák együttműködésekfejlesztése az aktív mobilitás jegyében. A nemzetközi értekezleteken az MKEálláspontjának képviselete. A hazai értekezleteken és a munkája során a projekt aktívfejlesztése, nemzetközi szinten folyamatos összehangolása a partnerekkel. Hallgatóifeladatok meghatározása és ellenőrzése. A „jó oktatói gyakorlatok” (jó technikák ésinnovatív módszerek) és az EU4ART víziójának fejlesztése a projekt munkatársaival, az oktatókkal, illetve a hallgatókkal. A WP3 által összegzett szakmódszertani felmérésgyakorlati hasznosítási lehetőségének kutatása aktív hallgatói csoporttal, beszámolótanulmány megírása a szerzett tapasztalatokról. Részvétel a WP3 cselekvési tervébenrögzített hazai és nemzetközi kiállítások szervezési, kivitelezési és dokumentációsmunkáiban, együttműködés a WP5 koordinátorral a korrekt és hatékony promócióelősegítése érdekében. A WP3 által meghatározott kurátori koncepció közvetítése ahallgatók felé, egyéni és csoportos művészeti projektek koordinálása, menedzselése, aművek alkotói folyamatának elősegítése a professzionális kivitelezés érdekében. AWP3 koordinátor rendszeres tájékoztatása a munkafolyamatról, felmerülő problémákról,igényekről, kockázatokról és lehetőségekről. Részvétel a Steering Commiteedöntéseinek végrehajtásában. Rendszeres írásos beszámolót készít munkájáról aszakmai vezető részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás éstartózkodás jogával rendelkezik, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Elvárás a képzőművészeti terület (festészet vagy szobrászat vagy grafika vagytervező grafika) magas szintű ismerete
 • Aktív alkotóművészi státusz
 • Proaktív munkamorál
 • Folyékony angol nyelvű kommunikáció szakmai kérdésekben is
 • Szakmai elkötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatási tapasztalat
 • Elkezdett vagy befejezett DLA vagy PhD képzés
 • Követhető publikációs tevékenység
 • Terhelhetőség
 • Fiatal, dinamikus szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratokmásolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületekmegtekinthetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 • Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Attila nyújt, a -os E-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag elolvasása után személyes beszélgetést követően történika kiválasztás. Próbaidő a hasonló munkakörök esetén szokásos időtartam 4 hónap. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) - 2020. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzetifelsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakszerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat apályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükségesmértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyesadatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnaktörvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapjántájékozódhat.

Hírek, események

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. október 27.

Egy időben - Stúdiólátogatások

2020. október 28-30.
Műcsarnok

2020. október 22.

MMM

Megnyitó: 2020. október 31. 18:00
Helyszín: aqb PINCE
Megtekinthető:  2020. november 15.

2020. október 22.

Pályázati felhívás – tranzit.hu

Jelentkezési határidő: 2020. december 6.

2020. október 22.

KEPESITA COLLECTION 2020 PÁLYÁZATA

Beküldési határidő: 2020. november 15. vasárnap, éjfél.

2020. október 22.

Pályázati közlemény – 59. Velencei Képzőművészeti Biennále

beadási határidő: 2020. december 1. 18 óra

2020. október 22.

Várószoba 2.

Trapp Dominika és Kremmer Sarolta kiállítása

2020. október 22.

ZÉKÁNY DIA | HELYIDENTITÁS

Megnyitó: 2020. október 29., 18:00
Helyszín: Kahan Art Space
Megtekinthető: 2020. november 21-ig

2020. október 21.

ALLEE MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Tervezd meg az Allee Staccatoit és vigyél haza 1 millió forintot!
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. NOVEMBER 30. 18:00 óra

2020. október 21.

Bike magazine nemzetközi fotópályázat 2021

Jelentkezési határidő: 2021. 01. 20

2020. október 21.

VAS SZOBROK – Barabás Márton

Megnyitó: 2020. november 10. 18:00
Helyszín: Fészek Galéria
Megtekinthető: 2020. november 26-ig

2020. október 21.

Néhány a kedvenc dolgaim közül

Megnyitó | 2020. november 3. 18:00
Helyszín: Vizivárosi Galéria
Megtekinthető: 2020. november 21-ig

2020. október 21.

Az acb Galéria következő online kiállítása csütörtök este nyílik

Megnyitó: 2020. október 22. 19:00
Helyszín: acb Kortárs Művészeti Galéria
Megtekinthető: 2020. november 20-ig

2020. október 21.

byGodot

Online galéria

2020. október 21.