bezárás

Előadások

FOLYTATÓDIK A MŰVÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ ELŐADÁSSOROZAT

2021. április 6. (kedd) 11:00
Kukla Krisztián PhD
"Ne engedelmeskedj senkinek"
Az előadás néhány műelemző esettanulmány segítségével mutat be kortárs művészetelméleti és filozófiai antropológiai kérdéseket, s arra vállalkozik, hogy mindezek mellett azokat a dilemmákat is közvetítse, amelyek egy művészeti díj kapcsán merülhetnek fel. 

Kukla Krisztián (1971) jelenleg az Art Quarter Budapest művészeti vezetője, valamint 2015 óta a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj szervezője. Kurátori és művészeti menedzseri tevékenysége mellett esztétikai, művészet- és kommunikációelméleti kurzusokat tart a Milton Friedman Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Elmaradt. Pótolva 2021. április 27-én 11 órától

Kukla Krisztián: Ne engedelmeskedj senkinek (.pdf)


2021. április 7. (szerda) 11:00
Martos Gábor PhD
A „szépség” és az „érték” – Művészet és műkereskedelem
Amióta az ember művészetet csinál – mondjuk egy megfelelő alakú csontból néhány véséssel apró állatfigurákat farigcsál –, azóta műkereskedik is: például elcseréli az általa készített szerencsehozó „amulettet” egy nálánál ügyesebb, de kevesebb absztraháló-képességgel megáldott másik ősemberrel némi mamuthúsra, így ő sem hal éhen. Ettől a távoli „piactól” persze hosszú út vezetett addig, hogy mondjuk éppen 2018-ban a világ teljes műkereskedelmi összbevétele 67.380.000.000 dollárt (érthetőbben: 67 milliárd 380 millió dollárt; még érthetőbben: durván húszezer milliárd forintot, számokkal leírva: 20.000.000.000.000) tegyen ki. Az előadásban ennek az útnak a legfontosabb fordulatairól, a „magas” művészet és a „földhözragadt” pénz sokrétű viszonyáról, valamit az ebből fakadó mindennapi következményekről fogok beszélni.

Martos Gábor (1953) 2000 óta foglalkozik intenzíven a műkereskedelem elméletei kérdéseivel. Több száz cikket és több könyvet írt a témában, műkereskedelmi blogot vezet, és 2011-ben az ELTE Filozófiai doktori iskolájában – Magyarországon elsőként – tudományos fokozatot is szerzett ezen a területen.

Martos Gábor: A „szépség” és az „érték” – Művészet és műkereskedelem (.pdf)


2021. április 8. (csütörtök) 11:00
Készman József
Hello, háló! A művészeti élet kapcsolatrendszere
Milyen modellek segítségével tanulmányozható a képzőművészeti színtér (artworld) életvilága, mely pontok, kapcsolatok és milyen szabályok írják le működését? Az egyik legkézenfekvőbb vizsgálati módszer a hálózattudomány, azon belül is a BarabásiLab 2020-as vonatkozó aktuális projektjének (Magyar művészeti háló) módszertana és eszközkészlete szolgál majd az előadás alapjául.
Mennyiben alkalmas módszer, melyek a lehetőségei, milyen potenciálok rejlenek benne, hol vannak határai/korlátai a közeg feltérképezésében?…

Előadó: Készman József, művészettörténész, kurátor, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Kiállítási Osztályának vezetője


2021. április 9. (péntek) 11:00
Somogyi Hajnalka
Kortárs művészet és önszerveződés
Az előadás és beszélgetés célja, hogy a hallgatókat megismertesse a civil önszerveződés formáival és lehetséges szerepeivel a művészeti színtéren. Minek szervezkedni, ha körül vagyunk véve intézményekkel, galériákkal, fesztiválokkal?
A civil szféra célja általánosan az, hogy a meglévő köz- vagy magánkézben lévő, a társadalom legkülönbözőbb igényeit kiszolgáló intézményrendszer tevékenységét kiegészítse, hiányosságait pótolja, hangsúlyait módosítsa. Tehát egy civil kezdeményezés legtöbbször egy, a meglévő infrastruktúra által nem, vagy nem megfelelően kielégített igény felismerésével indul: valaki, vagy egy kisebb közösség számára annyira fontossá válik ez az igény, hogy hajlandóan saját erőből megoldást keresni. Van-e hiányérzetünk a jelenlegi művészeti infrastruktúrával kapcsolatban? Miért lennénk hajlandóak dolgozni is? Mennyiben más demonstrációt szervezni és szervezetet alapítani? Örömök, nehézségek, és ha eljutunk odáig: fenntarthatóság.

Előadó és a beszélgetés vezetője: Somogyi Hajnalka, az OFF-Biennále vezetője


2021. április 12 14:00
Erdélyi Szabolcs
Művész és menedzser kapcsolata – Miért nem létezhetnek egymás nélkül?
Egy jó művész-menedzser viszony megalapozza a sikert; amíg egyikük átadhatja magát az alkotásnak, a másik megteremti a nyereséges működés feltételeit. Akármilyen tehetséges is valaki, amíg nincs mögötte egy strukturált gondolkodásmóddal és megalapozott kapcsolati tőkével rendelkező menedzser, nehéz a karrierépítés. Hogyan kezdődik egy ilyen partnerség, mik egy frissdiplomás művész kilátásai pályája elején? Miért fontos kapcsolatban állni egy ügynökséggel?

Előadó: Erdélyi Szabolcs művészeti menedzser, a Hybridart Management ügyvezetője
BEMUTATKOZIK A HYBRIDART MANAGEMENT
A Hybridart Management a magyarországi művészeti szféra szereplője már 2005 óta. A művészetmenedzsment az elmúlt 16 év alatt számos hazai és nemzetközi projektet valósított meg, legyen szó művészeti fesztiválról, gasztroeseményről, kreatív pályázatokról, kiállításokról, vagy designvásárról. A Hybridart fő profilja az elmúlt években a fenntartható életszemlélet és a művészet ötvözésének népszerűsítése, ezért is rendezik meg évről évre upcycling alkotótáborukat, a létrejövő köztéri installációkat pedig utazókiállításként az ország több pontján mutatják be. Az elmúlt 3 év egyik legjelentősebb fejlődése a cég életében az őszi WasteRevolution fenntarthatósági meetup, ahol a mindennapi élet különböző aspektusából vizsgálják a környezetünkért felelős életvitel lehetőségeit, szakemberek és kreatív alkotók bevonásával.
Ahogy nevük, projektjeik is hibridek. A projektek megtervezésénél és kivitelezésénél a cél a klasszikus formák és keretekből való kilépés, egy újfajta perspektíva és kontextus teremtése. Mindezt a design és művészet eszköztárával élve; egy olyan nyelven, amit valamennyien érzékelünk, megértünk és beszélünk.
Ennek szellemiségében szervezi a Hybridart Management már évek óta állandó programjait, az Art Moments fesztivált, a Cégér – Jó bornak tervezz címkét! gasztro design pályázatot, a Zenith Art Exchange nemzetközi művészeti csereprogramot, az Ajándék Terminál pop-up design vásárt, a környezettudatos gondolkodás és fenntarthatóság jegyében nyaranta jelentkező Hybridart Camp nemzetközi alkotótábort, a Trash Art pályázatot, illetve működtetik Hybridart Space galériájukat Budapest belvárosában.
A jövőben zöld programjaik bővítésére törekednek; fő célkitűzésük a hazai trash art szféra népszerűsítése, a környezetvédelmet, globalizációt, biodiverzitás megőrzését, fenntarthatóságot egy tágabb értelemben tematizáló képzőművészeti kiállítások, projektek felé való orientáció, a hazai művészek a téma iránti elkötelezése.
 


MŰVÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ


Bencze Rita, Eged Enikő, Györfi Zsófi – Látni Látszani

Az MKE Innovációs és Tudásközpontja „Művészet és innováció” előadássorozatot szervez.
Az előadások célja, a vállalkozási ismeretek bővítése, a művészi karrierépítés, self branding példáinak megismertetése.

Idén öt előadó osztja meg tapasztalatait és jó tanácsait:
Héjjas Emese közgazdász, coach beszél majd arról, hogyan támogatja a magunkon végzett önreflexiós munka a vállalkozásunk sikerét. Nagy Gergely szerkesztő-újságíró. az Artportal főszerkesztője a hazai képzőművészeti intézményrendszerről nyújt tájékoztatást európai kitekintéssel. Majd egykori diákjaink Boros Lőrinc díszlettervező, látványtervező és Esterházy Marcell osztják meg tapasztalataikat és adnak jó tanácsokat ahhoz, hogyan tud a művész boldogulni a piacgazdaságban. Bérczi Linda művészeti menedzser, a L Art Management vezetője, A művész mint brand - légy hiteles! címmel zárja az idei év előadássorozatát.

Vegyél részt az előadássorozaton személyesen vagy online is kapcsolódhatsz.
A járványügyi helyzetre tekintettel a személyes részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékod 2020. október 28. (szerda) 10.00 óráig jelezd a simai.reka@mke.hu e-mailcímre.
Online, itt fogsz tudni bekapcsolódni: https://www.facebook.com/events/644354969777536

Bővebb információ az előadásokról:
 

2020. október 29. (csütörtök) 14.00-15.30
Innováció - vállalkozásfejlesztés az önismeret és a kommunikáció fényében

Hogyan támogatja a magunkon végzett önreflexiós munka a vállalkozásunk sikerét?

Az előadás az egyén nézőpontjából, a személyes tehetség és szenvedély oldaláról vezet végig az abból kiforró kommunikáció, brandépítés és így a vállalkozás innovatív fejlesztésének fonalán. Hogyan tudjuk az önismeretünk segítségével csökkenteni egy vállalkozás kockázatait? Mit jelent ebben a kontextusban innovatívnak lenni és maradni hosszú távon is?

Előadó: Héjjas Emese közgazdász, szervezetfejlesztő coach és tréner (Free your mind)

HejjasEmese-Innov-Vallalk-Onrefl-2020.10.29.pdf

 

2020. november 5. (csütörtök) 14.00-15.30
Innováció - vállalkozásfejlesztés: művészeti terepismeret

A hazai képzőművészeti intézményrendszer európai kitekintéssel

Az előadás arról szól, milyen intézményi és kulturális közegbe lépnek ki, érkeznek meg a végzős képzőművész hallgatók. Melyek az intézményrendszer nagyobb  szereplői?  Az artist run space-ektől a közintézményekig, kereskedelmi galériákig. A művészeti ökoszisztéma. Hogyan írható le egy művészi pálya, a piac miként "árazza be" a művészeket? Alkotóművészként milyen utak kínálkoznak? Hogyan egyeztethető össze a megélhetés és az alkotás? Milyen terepeken használható a művészeti innováció?

Előadó: Nagy Gergely, szerkesztő-újságíró, az Artportal  főszerkesztője, az OFF-Biennále Budapest egyik alapító tagja

MKE_Nagy_Gergely_20201105.pdf

 

2020. november 12. (csütörtök) 14.00-15.30
Mibe kapaszkodjon egy művész ember? Avagy túlélési gyakorlatok alkotó embereknek.

Saját tapasztalataimon keresztül szeretnék bemutatást adni, azokról a döntési helyzetekről, amellyel az alkalmazott művésznek szembe kell néznie a munkája során.

A film, a színház, mint piaci, alkotói forma. Hasznos félelmek, kudarcok az alkotásban.

A művész alkalmazása vagy az alkalmazott művész. Miként lehet az egyensúlyt megtalálni az alkotás, a siker és a megélhetés között.

Előadó: Boros Lőrinc (látványtervező) www.lorincboros.com

MKE_Boros_Lorinc_20201112.pdf

 

2020. november 17. (kedd) 14.00-15.30
Hány lábon álljon egy képzőművész?

Átjárási kisérletek az autonóm művészet és az alkalmazott művészet között.
Hogyan lehet egyensúlyt találni a megváltozott intézményi struktúrák, az egyre erősebb galériás világ és a független artist-run space-ek között.
Nőttek-e az esélyek a pályánmaradáshoz az elmúlt 15 évben egy, az egyetemről frissen kilépő fiatal művész esetében?
Húsz évnyi hibalista saját tapasztalaból.

Előadó: Esterházy Marcell (képzőművész), www.esterhazymarcell.net

esterhazy_muveszet-innovacio_vazlat.pdf

 

2020. november 30. (hétfő) 14.15-15.45
A művész mint brand - légy hiteles!

Bármibe is fogunk fontos, hogy meghatározzuk a célt ahova el szeretnénk jutni. Csak ha tudjuk hova tartunk és tudatosan megtervezzük a lépéseket akkor érhetjük el a vágyott célt! A saját brandünk felépítésénél elengedhetetlen, hogy mindig hitelesek és önazonosak maradjunk! Csak elkezdeni nehéz, de ahogy jönnek az apró sikerek egyre élvezetesebbé válik az út! Te hova tartasz, mi a célod? Hol képzeled el magad 5, 10, 20 év múlva? És mit teszel ezért?

Előadó: Bérczi Linda művészeti menedzser, a L Art Management vezetője