bezárás

MKE – Tudományos Diákköri Konferencia 2020

A Tudományos Diákköri Konferenciára való jelentkezés határideje
2020. október 26 – 27.

A jelentkezésre a hirdetőtáblákon megjelent felhívás szerint, az adatlap személyes leadásával vagy online formában volt lehetőség.

A versenyre jelentkezők a pályamunkákat és az összefoglaló dolgozatokat (rezümé) 2020. november 5. éjfél küldhetik meg.

A pályázati anyag tartalmi és formai követelményeit a OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának

 3. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/muveszeti-es-muveszettudomanyi-szekcio

E követelmények teljesítését az intézményi verseny során is érvényesíteni kívánjuk.

A pályázati anyagokat Nagy Aranka TDK titkár részére kérjük megküldeni

A intézményi forduló időpontja: 2020. november 9 – 10.  10 – 15 óra

Az intézményi forduló helyszíne: MKE Főépület, Tanácsterem

Felhívjuk a figyelmet, hogy az intézményi forduló személyes jelenlétű, azonban a járványhelyzet miatt, kérjük, hogy mindenki viseljen maszkot és tartsa be a verseny időbeosztását.

Mindenkinek jó felkészülést és eredményest versenyt kívánok!

Gaál József
TDK elnök

Oktatás

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March 2020 the classes are online

2021. október 26.

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. október 26.

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév
HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15.

2021. október 18.

előKÉPZŐ – az MKE felvételi előkészítő kurzusa

Regisztráció: 2021. október 25-ig

2021. október 13.