bezárás

PÁLYÁZAT – Jogi és Humánpolitikai Osztályvezető munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Jogi és Humánpolitikai Osztályvezető

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a Jogi és Humánpolitikai Osztály irányítása
 • a szenátusi döntések végrehajtásában való közreműködés
 • közreműködés az egyetemi szervezeti egységek és hatóságok, illetve közigazgatási szervek közötti kapcsolattartásban, ügyintézésben
 • az Egyetem szabályzatainak és utasításainak elkészítése, naprakészen tartása, nyilvántartása
 • az egytetem HR stratégiájának kidolgozása, és részvétel annak végrehajtásában
 • ellátja az egyetem humánpolitikai feladatait, vezeti a nyilvántartásokat, biztosítja az adatszolgáltatást
 • szerződések elkészítése, véleményezése
 • szerződések jogi ellenjegyzése
 • az Egyetem szerződéseinek nyilvántartása
 • egyetemi vezetők, testületek, valamint egyetemi szervezeti egységek munkájának jogi támogatása,
 • perképviseleti feladatok ellátása
 • Egyetemi testületek, bizottságok, vezetők kinevezéseinek/megbízásainak nyilvántartása,
 • Adatközlés az Oktatási Hivatalba (FIR)
 • jogszabályfigyelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Jogi végzettség,
 • Legalább 3 éves oktatási vagy államigazgatási területen szervezett vezetői tapasztalat,
 • Angol vagy német nyelvből legalább "C" típusú középfokú nyelvvizsga,
 • Magas szintű elemző és szintetizáló képesség,
 • Stratégiai gondolkodásmód, proaktív beállítottság, határozott döntési képesség,
 • Nagyfokú önállóság,
 • Kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat
 • költségvetési intézmények működését szabályozó jogszabályok ismerete,
 • magasabb szintű nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A vezetői beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot: Jogi és Humánpolitikai Osztályvezető, MKE/1463/2020.
 • Személyesen: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Kancellári Hivatalának Titkárságán Simai Réka munkaidőben (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.) történő leadással.
 • Elektronikus úton: az e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot fentiek szerint.
 • További információ kérhető: Pápai Beáta kancellári hivatalvezető (e-mail: , tel.: +36 30 725 0240).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A kancellár dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: Beadási határidőt követő 2 hét

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2020. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

2020. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

Meghívó doktori védésre: Sztruhár Zsuzsa képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Hitter Magdolna képzőművész doktori védésére.
Dátum: 2020. december 10. csütörtök, 13h

Online megvalósuló esemény.

2020. december 10.

Meghívó doktori védésre: Hitter Magdolna képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Hitter Magdolna képzőművész doktori védésére.
Dátum: 2020. december 7. hétfő, 17h

Online megvalósuló esemény.

2020. december 07.

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. december 01.

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March the classes are online

2020. december 01.

PÁLYÁZAT – az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

Határidő: 2021. február 15. éjfélig

2020. november 30.

PATRON 2020 | Idén karácsonykor fiatal képzőművészek munkáit rakod a fa alá!

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
2020. december 1-19.

2020. november 30.

A Legek -- 30 éves a Várfok Galéria

Megnyitó: 2020. december 1. 18:00
Helyszín: Várfok Galéria
Megtekinthető: 2021. január 16-ig

2020. november 27.

NAGY Csaba: Táj hamisítás / Landscape falsification

Virtuális megnyitó: 2020. november 27. 19:00

2020. november 27.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT

Pályázni 2020. november 26. és december 10. között lehet

2020. november 26.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

2020. november 25.

az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében megvalósuló előadások

AZ ELŐADÁS IDŐPONTJA: 2020. dec. 2. 11:00

2020. november 25.

Német Nagykövetség évente kulturális projekteket szponzorál

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Alkotóházi ösztöndíj Párizsba

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.