bezárás

PÁLYÁZAT – Rektori Hivatal, ügyvivő szakértő munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Rektori Hivatal, ügyvivő szakértő

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen

 • a rektor és a rektorhelyettesek programjainak szervezése, nyilvántartása;
 • a rektori hivatali feladatok ellátása;
 • a rektori, rektorhelyettesi postával kapcsolatos ügyirat-kezelési feladatok ellátása;
 • az adatgyűjtési, - szolgáltatási, nyilvántartási feladatok ellátása;
 • a rektor, és a rektorhelyettesek által kiadott egyéb feladatok végrehajtása;
 • az egyetemi testületek munkájának adminisztratív támogatása, amennyiben szabályzat, vagy az adott testület ügyrendje ettől eltérően nem rendelkezik;
 • szakmai projektek irányításában való részvétel;
 • oktatási és szakmai dokumentációk összeállításában való közreműködés;
 • kapcsolattartás felsőoktatási szakmai szervezetekkel; felsőoktatásért, kultúráért felelős minisztériummal;
 • közreműködés a szabályzatok és rektori utasítások elkészítésében;
 • intézményi stratégiai dokumentumok előkészítésében való részvétel;
 • Habilitációs Bizottság titkársági feladatainak ellátása;
 • a Szenátus titkári feladatainak ellátása, ülések előkészítése, szenátusi határozatok előkészítése;
 • Hallgatói Jogorvoslati Bizottság, Operatív Tanács titkári feladatainak ellátása, az ülések előkészítése;
 • KSH adatszolgáltatás (MTMT adatbázisban szereplő adatok, kutatási adatok);
 • MAB TIR adatbázis kezelése, MAB felé benyújtandó dokumentumok, előterjesztések (egyetemi tanári kinevezés, szaklétesítés, akkreditáció) előkészítése;
 • részvétel a Szenátus jogkörébe tartozó – oktatási, kutatási, valamint tudományos és művészeti területeket érintő – ügyek előkészítésében, a hozott döntések végrehajtásában;
 • az oktatási rektorhelyettes munkáját segítendő, hallgatók képzéssel kapcsolatos kérvényeihez, kérelmeihez, oktatással kapcsolatos jogiállásfoglalások készítése;
 • rektori területet érintő a szabályzatok és utasítások előkészítésnek és elkészítésének koordinációja,
 • rektor munkájának támogatása a hallgatói jogviszonyból eredő jogok és kötelességek érvényesítésének biztosítása tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség (egyetem)
 • adminisztratív munkában tapasztalat
 • Magas szintű MS Office ismeret
 • Magas szintű elemző és szintetizáló képesség
 • Nagyfokú önállóság
 • Kiváló kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magasabb szintű nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos motivációs levél
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

Az ügyvivő szakértő munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot: Rektori hivatal, ügyvivő szakértő MKE/1597/2020.
 • Személyesen: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektori Hivatalán Simon Gyöngyi Adél rektori asszisztensnek munkaidőben (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.) történő leadással.
 • Elektronikus úton: Radák Eszter rektor részére a allaspalyazat@mke.hu e-mail címen keresztül történő megküldéssel. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot fentiek szerint.
 • További információ kérhető e-mailen: , tel.: +36 1 666 2515.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a rektor által kijelölt bizottság értékeli. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2020. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2020. december 20.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT – EREDMÉNYEK

A vírushelyzetre való tekintettel, az idei tanévben a kiállításra kerülő alkotásokat online tekinthetik meg.

2021. január 15.

VISSZANÉZŐ

Hogy a járvány második hullámában se maradjunk kiállítások, s más kult. élmények nélkül, elindítjuk visszanéző című videósorozatunkat...

2021. január 13.

FRESH MEAT OPEN CALL

beküldési határidő: 2021. 01. 21.

2021. január 13.

RE _ CREATION! alkotói pályázat

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021. február 15. éjfél

2021. január 13.

MULTIPLEX – Szikszai Károly

Megnyitó: 2021. 01. 13. 21:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető: 2021. január 14 - február 6.

2021. január 13.

BRICK – Call for Art Residencies

Till April 16th

2021. január 11.

MINDENT EL KELL KEZDENI VALAHOL – Pintér Dia

Megnyitó: 2021. január 20., 18:00 óra
Helyszín: Horizont Galéria
Megtekinthető: 2021. március 3-ig

2021. január 11.

Tabula rasa -Károlyi Zsigmond és a "monokróm festőosztály" kiállítás

Megtekinthető: 2020. január 15 - április 15.
Godot Kortárs Művészeti Intézet

2021. január 08.

EGY HAGYOMÁNY ÚJRAÉLESZTÉSE – Országos Kerámiaművészeti Biennálé

A pályázati jelentkezési lap és a képanyagok beérkezésének határideje: 2021. február 28. éjfél

2021. január 08.

Pázmány 450 alkotói pályázat

A pályaművek leadásának határideje: 2021. március 1.

2021. január 08.

TÖREDEKÉKEK / FRAGAGMENTS

Megnyitó: 2021. január 15. 18:00
Helyszín: MAMŰ Galéria
Megtekinthető: 2021.01.15 – 2021.02.05.

2021. január 08.

PÁLYÁZAT – a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre

Jelentkezés: 2021. január 29. (14:00) -ig

2021. január 07.

GEO 2035 - a világ 15 év múlva

Beküldési határidő: 2021. február 7.

2021. január 06.

Merényi Dávid

Helyszín: Ari Kupsus Galéria
Megtekinthető: 2021. január 28-ig

2021. január 06.

Faun realness - Horváth Gideon

Helyszín: ISBN könyv+galéria
Megtekinthető: 2021. január 7 - február 5.

2021. január 06.