bezárás

PÁLYÁZAT – Rektori Hivatal, ügyvivő szakértő munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Rektori Hivatal, ügyvivő szakértő

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen

 • a rektor és a rektorhelyettesek programjainak szervezése, nyilvántartása;
 • a rektori hivatali feladatok ellátása;
 • a rektori, rektorhelyettesi postával kapcsolatos ügyirat-kezelési feladatok ellátása;
 • az adatgyűjtési, - szolgáltatási, nyilvántartási feladatok ellátása;
 • a rektor, és a rektorhelyettesek által kiadott egyéb feladatok végrehajtása;
 • az egyetemi testületek munkájának adminisztratív támogatása, amennyiben szabályzat, vagy az adott testület ügyrendje ettől eltérően nem rendelkezik;
 • szakmai projektek irányításában való részvétel;
 • oktatási és szakmai dokumentációk összeállításában való közreműködés;
 • kapcsolattartás felsőoktatási szakmai szervezetekkel; felsőoktatásért, kultúráért felelős minisztériummal;
 • közreműködés a szabályzatok és rektori utasítások elkészítésében;
 • intézményi stratégiai dokumentumok előkészítésében való részvétel;
 • Habilitációs Bizottság titkársági feladatainak ellátása;
 • a Szenátus titkári feladatainak ellátása, ülések előkészítése, szenátusi határozatok előkészítése;
 • Hallgatói Jogorvoslati Bizottság, Operatív Tanács titkári feladatainak ellátása, az ülések előkészítése;
 • KSH adatszolgáltatás (MTMT adatbázisban szereplő adatok, kutatási adatok);
 • MAB TIR adatbázis kezelése, MAB felé benyújtandó dokumentumok, előterjesztések (egyetemi tanári kinevezés, szaklétesítés, akkreditáció) előkészítése;
 • részvétel a Szenátus jogkörébe tartozó – oktatási, kutatási, valamint tudományos és művészeti területeket érintő – ügyek előkészítésében, a hozott döntések végrehajtásában;
 • az oktatási rektorhelyettes munkáját segítendő, hallgatók képzéssel kapcsolatos kérvényeihez, kérelmeihez, oktatással kapcsolatos jogiállásfoglalások készítése;
 • rektori területet érintő a szabályzatok és utasítások előkészítésnek és elkészítésének koordinációja,
 • rektor munkájának támogatása a hallgatói jogviszonyból eredő jogok és kötelességek érvényesítésének biztosítása tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség (egyetem)
 • adminisztratív munkában tapasztalat
 • Magas szintű MS Office ismeret
 • Magas szintű elemző és szintetizáló képesség
 • Nagyfokú önállóság
 • Kiváló kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magasabb szintű nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos motivációs levél
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

Az ügyvivő szakértő munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot: Rektori hivatal, ügyvivő szakértő MKE/1597/2020.
 • Személyesen: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektori Hivatalán Simon Gyöngyi Adél rektori asszisztensnek munkaidőben (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.) történő leadással.
 • Elektronikus úton: Radák Eszter rektor részére a allaspalyazat@mke.hu e-mail címen keresztül történő megküldéssel. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot fentiek szerint.
 • További információ kérhető e-mailen: , tel.: +36 1 666 2515.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a rektor által kijelölt bizottság értékeli. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2020. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2020. december 20.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

Meghívó doktori védésre: Peternák Anna képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Peternák Anna képzőművész doktori védésére.
Dátum: 2021. december 10. péntek, 14h

Helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. december 10.

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. december 07.

Magam mögött hagyom – A Füzet alkotói pályázata

A pályaművek leadási határideje: 2021. december 31.

2021. december 06.

PÁLYÁZAT – Kommunikációs és Kiállítási Iroda irodavezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. december 02.

PÁLYÁZAT – Nemzetközi Iroda irodavezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 22.

2021. december 02.

Telített tér – A Sallai Géza osztály kiállítása

Megnyitó 2021. dec. 7., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. dec. 8-  dec. 17.

2021. december 02.

Online Nyílt Nap 2021

Idén online közvetítjük a Nyílt Napot a Képzőről 2021. december 7-én!

2021. december 01.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály osztályvezető-helyettes munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. november 30.

PÁLYÁZAT – Iratkezelési referens munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. november 30.

Pettendi Szabló Péter díja

Intermédia Tanszékünk oktatója, Pettendi Szabó Péter Mestertanár Aranyérmet vehetett át az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól.

2021. november 26.

Elérhetőek a GERHARD RICHTER 85 szimpózium előadásai

A Nemzeti Galéria nagysikerű Gerhard Ricther-retrospektívjének alkalmából elérhetővé tettük a 2017-ben rendezett GERHARD RICHTER 85 szimpózium előadásait.

2021. november 26.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT

2021. november 26 – december 12.

2021. november 26.

Meghívó habilitációs előadásra – Dr. Sallai Géza

AZ ELŐADÁS IDŐPONTJA: 2021. december 16. 12:00

2021. november 25.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 15.

2021. november 25.