bezárás

Emlékezet a valós és virtuális köztérben

Kedves Hallgatók! 

Egy EU4ART-os pályázati kiírással kívánunk Boldog Karácsonyt, ami reméljük, felcsigáz titeket, és miután kellő mennyiségű bejglit ettetek és pihentetek egy jót, sokan pályáztok majd egy a tavaszi szemeszterben induló új kurzusra, melynek egy EU4ART-os kiállítás lesz az eredménye, párhuzamosan a partner egyetemek kiállításaival, egy nemzetközi kiállítást előkészítve.

Kik pályázhatnak? Festő, Szobrász, Képgrafika és Tervezőgrafika szakos hallgatók a 2-3-4. évfolyamról. (Később lesz még pályázat más szakos hallgatóknak is, de a kurzust az EU4ART jelenlegi fázisában részt vevő tanszékek hallgatói látogathatják, így azt velük indítjuk el.)

Leadási határidő: január 15.

Minden további részletet lásd a kiírásban!

Kellemes Ünnepeket!

Mélyi József, Koller Margit, Pattantyús Márton, Szilák Andrea és Tayler Patrick

--------------------

– PÁLYÁZATI KIÍRÁS –

EU4ART-KIÁLLÍTÁS, 2021. OKTÓBER

A KURZUS ÉS
AKIÁLLÍTÁS

A 2021. tavaszi szemeszter folyamán új EU4ART-os kurzus indul, melyen a három tanszék (festő, szobrász, grafika) 2., 3. és 4. éves hallgatói egyéni, illetve csoportos munka keretében készítik elő saját projektjeiket az ősszel meg-rendezendő, EU4ART-kiállításra (összesen 24 fő).

A kiállítás a valós és a virtuális köztérben jön majd létre, témája az emlékezet fogalmából indul ki. A hallgatók tanszé-kenként egy-egy instruktorral folyamatosan konzultálva készítik alkotásaikat; s fontos szerepet kap a csoportmunka is. A kurzus során a hallgatók a gyakorlati munka mellett online elméleti előadásokon ismerkedhetnek meg a köztér fogalmának változásaival, illetve a kortárs köztéri művészet kiemelkedő alkotásaival. A projekt párhuzamosan halad a külföldi partnerek hasonló tematikájú („aspects of memory") programjaival; a félév során a hallgatók külföldi szak-emberekkel is konzultációkat folytathatnak.
Kurátor: Mélyi József • Instruktorok: Koller Margit, Pattantyús Márton, Szilák Andrea, Tayler Patrick

A kiállítás résztvevői:

 • a januári pályázaton továbbjutott grafikus, szobrász, festő szakos hallgatók, tehát a kurzus hallgatói
 • továbbá a tavasz folyamán kiírandó, kapcsolódó pályázat nyertesei (tehát más szakok hallgatói is)
 • illetve a nemzetközi partnerek egy-egy videóval vagy más téma-reflexióval.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI
A KURZUSRA: PÁLYÁZNI KELL

A kurzust a fent említett 3 tanszék 4 szakirányáról összesen 24 hallgató látogathatja, és előzetes pályázás szükséges hozzá. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 24-et, akkor nem a jelentkezés időpontja számít majd, hanem a kurzus vezetője, illetve az instruktorok a hallgatók által előzetesen beadott anyagok alapján választ-ják ki a 24 résztvevőt.

 BEADANDÓ ANYAGNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

 1. A hallgató saját művei, vázlatai közül választott két, tetszőleges témájú munka. A képekhez egy-egy rövid (maximum 500-500 karakteres) magyarázó szöveg kapcsolódjon.
 2. A hallgató a kiállítás koncepciójához kapcsolódó kérdések közül válasszon ki egyet, s egy rövid, maximum 2000 karakteres szövegben (szöveg helyett esetleg lehet képregényt vagy értelmező rajzot is küldeni) fogalmazza meg azzal kapcsolatos gondolatait. • Képesek lehetünk-e egy jövőbeli múlt „rekonstrukciójára", s ha igen, hogyan? • Mennyiben fenntartható a múlt? • Mit jelenthet David Bowie gondolata: „a sense of yearning for a future that we all knew would never come to pass". • Lehetséges-e, hogy az online térben a személyes emlékezet domináns, míg a valós köztérben a nemzeti emlékezet? Mennyiben lehet a social media az emlékezés terepe?
 3. A hallgató nevezze meg azt a — magyarországi vagy nemzetközi — köztéri művészeti alkotást, amelyet személyesen fontosnak tart, és a választást röviden indokolja meg.

Az anyagokat a hallgatók e-mailben, egy pdf-be összefűzve juttathatják el Szilák Andrea címére ( )

Beadási határidő: 2021. január 18.

INSPIRÁCIÖ: A HALLGATÓK ÁLTAL A DECEMBERI ÖTLETELÉSEN FELVETETT TÉMÁK ÉS TÉMACSOPORTOK

 1. A virtuális köztér és a valós köztér szembeállítása az emlékezet különböző megjelenési formáiből, aspektusaiból kiindulva. Globális identitás és lokális emlékezet ellenpontjai és összefüggései. Az emlékezet generációs összefüggései a kétfajta köztér vonatkozásában. Globális és nemzeti, személyes és kollektív emlékezet rendelhető-e a két tértípushoz? Ki-vihető-e a klasszikus műalkotás a galériatérből a köztérbe, és onnan vissza a virtuális köztérbe? Igaz-e, hogy az online térben a személyes emlékezet domináns, míg a valós köztérben a nemzeti emlékezet? Mennyiben lehet a social media az emlékezés terepe?
 2. Az emlékezet megmaradásának kérdése. A jelen és a jövő emlékezetének összefüggése. Az online és a köztéri maradandóság különbsége és hasonlósága. Az emlékezeti megmaradás és a túltelítettség kérdése. Felejtés és szelektív emlékezet: hiányzó terek és az álmok terei. Öncenzúra és „duplagondol" az emlékezetben. Hamis emlékek, az emlékezet sztereotípiái. Képesek vagyunk-e egy jövőbeli múlt „rekonstrukciójára"? Mennyiben fenntartható a múlt?
 3. Transznacionális emlékezet. Kollektív emlékezet — kollektív bűntudat? Olasz, lett és német emlékezeti helyek, emlékművek, emlékezetpolitikák. A magyar kollektív emlékezet mai kérdései a valós és a virtuális köztérben.
   

Pályázat

Magam mögött hagyom – A Füzet alkotói pályázata

A pályaművek leadási határideje: 2021. december 31.

2021. december 06.

PÁLYÁZAT – Kommunikációs és Kiállítási Iroda irodavezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. december 02.

PÁLYÁZAT – Nemzetközi Iroda irodavezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 22.

2021. december 02.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály osztályvezető-helyettes munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. november 30.

PÁLYÁZAT – Iratkezelési referens munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. november 30.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT

2021. november 26 – december 12.

2021. november 26.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 15.

2021. november 25.

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 15.

2021. november 25.

PÁLYÁZAT – könyvtári főigazgató (magasabb vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. december 10.

2021. november 11.