bezárás

PÁLYÁZAT – MKE Doktori Iskola vezetője tisztségének betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektora
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

MKE Doktori Iskola
Doktori Iskola vezetője

tisztségének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • a Doktori Tanács döntései szerint irányítja és szervezi a Doktori Iskola képzési (oktatási, kutatási) és igazgatási (adminisztratív) tevékenységét, gondoskodik a szükséges nyilvántartások vezetéséről és az adatszolgáltatásról;
 • gondoskodik a doktoranduszok, az egyéni felkészülők, a jelöltek és a képzésben vagy fokozatszerzési eljárásban közreműködők megfelelő tájékoztatásáról;
 • a Doktori Tanács döntése alapján felkéri a Doktori Iskola oktatóit, témavezetőit, a bírálókat és más közreműködőket, irányítja az ezzel kapcsolatos adminisztrációt, kezdeményezi a szerződéskötéseket;
 • gyakorolja a doktori képzésben résztvevő oktatókkal és témavezetőkkel szemben a doktori képzés vonatkozásában a munkairányítói jogkört, koordinálja az oktatók és témavezetők munkáját, jóváhagyja a doktoranduszok egyéni munkaprogramjának teljesítéséről szóló témavezetői beszámolókat;
 • első fokon dönt a doktoranduszok mindazon, különösen tanulmányi és vizsgaügyeiben, amelyeket jogszabály vagy szabályzat nem utal más testület vagy vezető hatáskörébe;
 • a Doktori Tanács részére javaslatot tesz a Doktori Iskola rendelkezésére álló költségvetési keret felhasználására, irányítja a pályázatok benyújtását, ápolja a nemzetközi és hazai kapcsolatokat;
 • képviseli a Doktori Iskolát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Pályázati feltételek:

 • habilitált egyetemi tanár
 • MKE Doktori Iskola törzstag,
 • legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsga
 • felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat
 • kutató, vagy alkotó- és kiállító tevékenység
 • az Egyetem képzési céljai érdekében magas fokú rendszerező-szervező képesség, szakmai együttműködési hajlam,
 • egyéni értékrend kialakítása,
 • önálló részvétel a művészeti vagy tudományos közéletben, rendszeres publikációs (művészeti, kiállítói, szakirodalmi) tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen nyelven is
 • büntetlen előéletű magyar állampolgár, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodásjogával rendelkezik, illetve bevándorolt, vagy letelepedett.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása,
 • A Doktori Iskola vezetésének ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció,
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve az MKE Doktori Szabályzata szerint erre jogosultak megismerhetik és kezelhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a Doktori Iskola vezetőjét a Doktori Iskola egyetemi tanár törzstagjai közül - a törzstagok többségének javaslatára - a Doktori Tanács választja, majd a rektor nevezi ki öt éves időtartamra.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 1.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére kérjük eljuttatni (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.), vagy elektronikus úton e-mail címre. Kérjük a borítékon (elektronikus út esetében az e-mail tárgyában) feltüntetni: Doktori Iskola vezetői pályázat MKE/1609/ 2020
További információ kérhető: Szűcs Réka doktori titkártól (e-mail: )

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. január 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2021. január 15.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

Hírek, események

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March 2020 the classes are online

2021. október 26.

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. október 26.

Meghosszabbítva november 29-ig! - Pályázat Sas József-emléktábla elkészítésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29., 13.30

2021. október 22.

SZOBRÁSZ MESTEREK AZ EPRESKERTBEN I.

Megnyitó 2021. okt. 26., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. okt. 27-  nov. 05.

2021. október 22.

Lámpások Birodalma

Kiállításmegnyitó: október 15., 18:00
Szakmai nap: 2021. október 16:00-18:00
Megtekinthető: 2021. november 19-ig

2021. október 22.

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ

A pályázat benyújtása: 2021 november 18 déli 1200 (CET) óráig

2021. október 21.

Az Év Grafikája Díjának átadása

Időpont: 2021. október 21., 10:30
Helyszín: MKE, Kondor Béla Galéria
Megtekinthető: 2021. november 14-ig

2021. október 19.

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév
HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15.

2021. október 18.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Vagyonkezelő jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály, takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – rendszerinformatikus könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

Szín-Biózis II.

Megnyitó: október 13. 17:00
Helyszín: Kepes Intézet
Megtekinthető: 2021. 10.13 - 10.29.

2021. október 07.