bezárás

PÁLYÁZAT – kisplasztika alkotásra

PÁLYÁZAT
„5 éves a Digitális Jólét Program”

témában kisplasztika alkotása

A DJN Kft. által koordinált Digitális Jólét Program (továbbiakban: DJP) bruttó 300.000 forint összdíjazású kisplasztika pályázatot hirdet a Magyar Képzőművészeti Egyetem jelenlegi és volt hallgatói részére.

  1. A pályázat témája: Az 5 éves DJP fennállására készülő nonfiguratív vagy figuratív, beltéri kisplasztika készítése. Maximum 20 cm méretű alkotások terveit várjuk szabad technika- és anyagválasztással. A kisplasztikát a DJP munkájában legalább öt éve résztvevő szakemberek kapják munkájuk elismeréséül.

A műalkotás talapzatán vagy a művész által kialakított felületen az alábbi feliratnak kell helyet biztosítani: DJP 5

A pályázó kizárólag új és eredeti műalkotásának tervével pályázhat.

A pályázat hívószavai: innováció, digitalizáció, sokszínűség, hálózat, digitális jövő.

  1. A pályázat benyújtásának módja, határideje

Egy pályázó maximum 2 művel pályázhat. A pályázatra kizárólag a Magyar Képzőművészeti Egyetem jelenlegi és volt (végzett) hallgatói pályázhatnak.

Nevezni pontosan kitöltött és aláírt pályázati adatlappal (Word dokumentum) lehetséges, melyet a pályamű leadási határidejére a tervdokumentációval (Word dokumentum) és a tervezett alkotás látványtervével együtt kérünk eljuttatni e-mailben az alábbi címre:

Az e-mail címe tartalmazza: „Kisplasztika-pályázat – DJP 5”

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pontosan kitöltött pályázati adatlapot (a pályázó neve, életkora, pontos címe, telefonszáma, e-mail címe, egyetemi státusza/jelenlegi vagy végzett hallgató)
  • tervdokumentációt, mely tartalmazza a műleírást (a tervezett mű kapcsolódási pontjait a pályázat hívószavaihoz, üzenetéhez stb.); látványtervet a műről, árazott költségvetést (anyag adatokkal és minőséggel, munkadíjjal stb.), ütemezést 8 darab kisplasztika elkészítéséhez.

A fent említett dokumentumok bármelyikének hiánya esetén, vagy amennyiben azok nem az előírásoknak megfelelő tartalommal kerülnek benyújtásra egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, annak hiánya az alkotó és pályázatának a versenyből való kizárását vonja maga után!

A pályázat leadási határideje: 2021. február 22. 24:00 óra

  1. A pályaművek bírálata, a nyertes pályamű kiválasztása

A beérkezett alkotásokat szakértő zsűri bírálja el. Az elbírálás során szempont a Pályázó által tervezett szobor művészi színvonala; a kisplasztika kivitelezhetősége; a költségvetés megalapozottsága; előnyben részesülnek azok az alkotások, amelyek legjobban kifejezik és a szemlélő számára átadják a Digitális Jólét Programhoz kapcsolható szakmai tevékenységet.

A szakértő zsűri javaslata alapján a Kiíró a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Kizáró ok a beküldési határidő túllépése, illetve a feltételeknek nem megfelelő pályamű tervének beküldése.

A felhasználási jog engedélyezése nem érinti a Pályázó pályaművéhez, mint műalkotáshoz kapcsolódó személyhez fűződő jogait, azonban a nyertes pályaműhöz, mint műalkotáshoz fűződő valamennyi vagyoni jogot a kiíró DJN Kft. szerzi meg.

A pályázat díjazása: A kiválasztott, nyertes pályamű 300.000 Ft értékű díjban részesül és a kisplasztika meghatározott mennyiségben történő kivitelezésére a nyertes pályázó Kiíró döntése és a Felek megállapodása alapján adott esetben köteles.

Az eredményhirdetésre tervezetten 2021. márciusában kerül sor.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati adatlap

Tervdokumentációs adatlap

DJP Magazin

  1. További Információk

A Digitális Jólét Programról

A Digitális Jólét Program célja a digitalizáció, a digitális megoldások társadalmi bevezetésének és támogatásának segítése szakmai hálózatok, network-ök létrehozásával, stratégiák alkotásával. Fontos kérdése, hogy kultúránkat és az életünket hogyan tudjuk átvinni a digitális korba? Hogyan tudunk országunk számára előnyt kovácsolni a digitalizáció segítségével? Akkor valósul meg digitális jólét, ha áttudjuk mindenünket menteni a digitális világba, illetve kitudjuk annak használni lehetőségeit, amelyre a koronavírus járványhelyzet és a digitális eszközök használata és azok felértékelődése is jó példát mutatott.

A Digitális Jólét Programot Magyarország kormánya 2015 végén – az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció, az InternetKon eredményei alapján – indította el. A digitális ökoszisztéma egészét érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. Magyarországon a digitalizáció folyamata az utóbbi időben láthatóan felgyorsult, ehhez a Digitális Jólét Program keretében hozott intézkedések is hozzájárultak. Elkészültek a következő évek digitális fejlesztési irányait meghatározó stratégiák: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES), Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS), Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS) és több fontos, európai viszonylatban is meghatározó döntést hoztunk a digitális ökoszisztéma valamennyi szereplőjével közösen. Ilyen például az internetezés áfájának két lépésben, 27-ről 18, majd 5 százalékra csökkentése, amivel Magyarországon lett a legalacsonyabb az internetezés adója az Európai Unióban.

A DJP kiindulási pontja, hogy az állam felelős a polgárok digitális jólétéért is, ezért a DJP2030 központi témája a digitális államkormányzás. A DJP 2030 hármas felosztásban, az ember-gép-rendszer viszonylatában határozza meg stratégiai céljait és beavatkozási területeit.

A digitalizáció jelenti a következő évtized legnagyobb gazdaságfejlesztési programját, a sikeresség és gyarapodás egyik legfontosabb eszköze.

www.digitalisjoletprogram.hu
www.digitalisjoletprogram.hu/djp5

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


 

Pályázat

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2022-2023

Jelentkezési határidő:
Posztgraduális hallgatóknak:
2021. május 17.
Oktatóknak, kutatóknak:
2021. október 15.

2021. március 03.

Alkotói pályázat március 15-e alkalmából

Leadási határidő: 2021. március 12. (péntek) 16:00

2021. március 03.

175 ÉVES A MAGYAR VASÚT GRAFIKAI PÁLYÁZAT

A pályamunkák beérkezési határideje: 2021. március 24.

2021. március 02.

Ligeti 150 címmel plakátpályázatot hirdet a NÖRI

Határidő: 2021. március 21-én  24 óráig

2021. február 23.

2023 ELEVSIS

Submissions from 11/02/2021 to 31/03/2021

2021. február 22.

Pályázati felhívás – LIVING SPACE / ÉLŐ-TÉR

2021. március 26. éjfélig

2021. február 22.

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2021Pályázati felhívás

A pályázat határideje: 2021. április 1., csütörtök éjfél

2021. február 17.

ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY című pályázati felhívás

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. március 5. 12:00

2021. február 17.

Budapest Fotográfiai Ösztöndíj 2021 – jelentkezés

beadásának határideje 2021-ben szeptember 1., éjfél

2021. február 16.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Határidő: 2021. március15. hétfő20:00 óráig

2021. február 15.

Pázmány 450 alkotói pályázat

A pályaművek leadásának határideje: 2021. március 1.

2021. február 15.

Phd ösztöndíj Normandiában

Jelentkezési határidő: 2021. április 2, 18:00

2021. február 04.

ITT NEMEZ VAN • Hargitai Éva Alkotói Ösztöndíj

Az elektronikus pályázat benyújtási határideje:2021. április 14.

2021. február 01.