bezárás

MA CSAK VELED BESZÉLEK – Koncz András

MA CSAK VELED BESZÉLEK – Koncz András
REPRO | KONCZ András| Monet Duchamp-on van, 1990, olaj, vászon, 100 x 130 cm

Megnyitó: 2021. február 25. 14:00
Helyszín: VILTIN Galéria, 1061 Budapest, Vasvári Pál utca 1.
Megtekinthető: 2021. április 10-ig
web: http://www.viltin.hu

A VILTIN Galéria második alkalommal rendez egyéni kiállítást KONCZ András műveiből, ezúttal a művész pályáján és a hazai kulturális életben egyaránt meghatározó 1986 és 1996 közötti időszak munkáiból válogatva. A Ma csak Veled beszélek kifejezetten olyan alkotásokat mutat be, amelyek magukon viselik a 80-as évek új festészetére jellemző expresszivitást és a fordulat éveit meghatározó ironikus, néhol gátlástalanul az újra a megújulásra fókuszáló narratív gondolkodást.

Ahogy azt Földényi F. László írja Hidegvérű szenvedély, Koncz András művészetéről (1997) című tanulmányában:

„A mai magyar festészetben talán Koncz fél a legkevésbé attól, hogy szavakban is rekonstruálható történeteket meséljen el. Ezzel természetesen ki is szolgáltatja magát egyfajta veszélynek; hiszen a klasszikus modern festészet története éppen a narrativitás kiküszöbölésére irányuló küzdelemnek is a története. Koncz látványosan - még kölcsönvett motívumok és idézetek révén is – kötődik a huszadik század klasszikus modernségéhez; ugyanakkor, e modernséggel ellentétben a vizualitás logikáját soha nem kívánja elválasztani a narratív, „irodalmi” logikától. Vannak képei, amelyek még arra is alkalmasak, hogy képregényként lehessen őket szemlélni.
Ennek a képregénynek azonban egyetlen témája van, és egyetlen szereplője is. Annak ellenére, hogy sok figura látható rajtuk, s a helyszínek is változatosak. Mégis, ezek a festmények egy egyszemélyes színház benyomását keltik. A fantázia a színpad, s a fantáziáló Én kivetülései a szereplők. Ezek lépnek kapcsolatba egymással, különböző szerepekkel kísérletezve, a szexuálistól a politikáiig, miközben persze a valódi tét mindvégig az őket megálmodó Én. Pontosabban ennek az Énnek a belső küzdelme - illetve a megbékélésre való képtelensége. Ennek az önmagával folyton küszködő Énnek a mitológiája épül képről képre. ...
A tömegkultúra rekvizitumai, a pop, a comics, a disco, a TV, a pornó, a gyár, a reklám stb. elemei uralják a festményeket – csupa olyasmi, amit az elmúlt évtizedek európai és amerikai festészetében elsősorban vagy az irónia, vagy pedig a társadalomkritika céljából jelenítettek meg. Koncz merész - jelen esetben tényleg gátlástalan - gesztussal lép túl ezen az immár szinte kötelező érvényűvé csontosodott hagyományon. A modern tömegkultúra díszletei az ő képein nem a világ lecsupaszodottságát hivatottak érzékeltetni. Ellenkezőleg: legjobb festményei mind azt sugallják, hogy ez az állítólag minden transzcendenciától megfosztott világ nagyon is alkalmas a szakralitás élményének a felkeltésére. A világ Koncz festészetében is hideg és csontig lecsupaszodott; de ő éppen ebből a teljes kifosztottságból merít erőt.
Tragikusnak tetsző témák uralják képeit; mégis, festészetét egyáltalán nem nevezném tragikusnak. Koncz művészetében a hiány, az űr, a kisemmizettség az a titkos tartalék, amely reményre ad lehetőséget. Magától értetődőnek tekinti a huszadik századi festészet azon irányzatait, melyek a világ deszakralizáltságát mutatják be, s föl sem merül benne annak gondolata, hogy visszalépjen egyfajta modern előtti naivitásba, ami puszta hazugságot és giccset eredményezne. Viszont a deszakralizáltságot sem fogadja el végérvényesnek: képei arról tanúskodnak, hogy tisztában van ugyan a kifosztottsággal, s ezt személyes keresztre feszítettségként éli meg - de éppen a megfeszítettségnek ilyen ábrázolása jelzi, hogy képtelen ebbe beletörődni. Festészete attól olyan radikális - és attól olyan hatásos, pillanatok alatt magával ragadó -, hogy abba merül alá, amitől talán a legjobban tart, s ott keresi a reményt, ahol a legmélyebb a reménytelenség. Ezeken a képeken nyoma sincs az önáltatásnak. Koncz festészete úgy kapcsolódik a művészet ősi hagyományához (ami mindig is a létezés szakralitásának, az istenitől való megérintettségnek az érzékeltetése volt), hogy közben kizárólag előre tekint. A hanyatlásban keresi a kapaszkodót, lefelé nézve igyekszik fölfelé.”

A nyolcvanas évek politikai, környezeti lazulásával együtt a nemzetközi posztmodern művészet aktuális trendje, a transzavantgárd Magyarországra is elért. Az új szenzibilitás KONCZ András művészetében is jelentős változást hozott. A fotót és a rajzot felváltotta a széles gesztusú, színeiben a komplementerekre építő, dinamikus figuratív festészet. A posztmodern művészeti gondolkodást követve KONCZ festészete is bővelkedik idézetekben, amelyek a szembeötlően letisztult festészet heroikus alakjainak környezetéül szolgálnak.
Az 1989-es politikai változás a művész festészetének megújulását hozta, amely időszak emblematikus jegye a francia barokk tapétaminta és a dán torna. A tapétaornamentika monoton extázisa és a dán torna lelkes dinamizmusa közötti feszültség egy semmivel össze nem téveszthető művészi nyelvet ad KONCZ festészetének. A figura különböző léptékváltások segítségével felszabdalja a teret és így a befogadó vizuális lekövetését megzavarja. Ezen szándékolt művészi gesztussal KONCZ úttörőként mutat rá a 21. század kezdete új figurális festészetének egyik jellemző alaptételére. A tapétaminta demokratikus volta a hazai újdemokrácia analógiájaként jelenik meg KONCZ ironikus felhangokkal dolgozó művészetében.

 

1995 és 1996-os római tartózkodását követően festészete elmozdul és inkább a művészet belső törvényeire összpontosítva, egy koncentrált, a korábbi munkáira szorosan építő, szintetizáló művészeti nyelvrendszert hoz létre. E nyelv sajátja az érzékiség és a művészi érzékenység párhuzamainak elmélyült keresése.

KONCZ András (1953, Budapest) generációjának egyik meghatározó és elismert alkotója. 1980-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán szerzett diplomát. Főiskolás éveiben, 1976 és 1980 között, a hazai neoavantgárd mozgalomhoz csatlakozva, társaival megalapította a „Rózsa presszó” avantgárd művészeti körét. 1982-83-ban tanulmányúton vett részt Olaszországban és Nyugat-Németországban. 1985 és 1990 között Hegyi Lóránd művészettörténész szervezésében létrejött új szenzibilitás nemzetközi csoportos kiállításokon szerepelt Ausztriában, Nyugat-Németországban, Svédországban és Finnországban. 1986-ban Stúdió díjat kapott. 1988-ban elnyerte a Novotrade-Sotheby’s ösztöndíjat, 1989-ben az Eötvös ösztöndíjat, 1990-ben a Schleswig-Holstein Kulturális Minisztérium ösztöndíját, majd 1995-ben a Római Magyar Akadémia ösztöndíját. 2010-ben Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki. Az Ernst Múzeum 1998-ban egyéni kiállítást festményeiből (Koncz András: Művek 1976-1998), majd 2002-ben fotóiból (A hetvenes években fotókat csináltunk: Koncz András kiállítása) rendezett. Művei számos magángyűjtemény mellett többek között a LUDWIG MÚZEUM – Kortárs Művészeti Múzeum Budapest, a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum, a Paksi Képtár, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a Szombathelyi Képtár, valamint a bécsi Albertina, a Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, továbbá a Neue Galerie Graz – Universalmuseum Joanneum gyűjteményében is megtalálhatóak.

ikon.hu

Hírek

Pályázati felhívás alkotói ösztöndíj elnyerésére - 2021

A pályázat elküldésének határideje 2021. május 10., 16 óra

2021. április 14.

Eperjesi Ágnes: Pont fordítva / The Other Way Around

Helyszín: acb Gallery
A kiállítás május 21-ig látogatható

2021. április 13.

Enzsöly Kinga: Generációváltás? /virtuális kiállítás

Online megnyító: 2021. április 16. 18:00
2021. április 17. - május 15.

2021. április 12.

OFF the Record vol.1.

2021. április 09.

Csató József: Broken Bones of the Heart

Deák Erika Galéria szervezésében
Megtekinthető: 2021. április 14 - május 21.

2021. április 08.

Gyógyír

Kiállító alkotók: Bartha Máté, Csontó Lajos, Fátyol Viola, Gyenis Tibor, Hodosy Enikő, Szatmári Gergely, Szász Lilla, Szombat Éva

2021. március 30.

AKÁR TÖBBMILLIÓ FORINTOT IS ÉRHET EGY ÖTLET!

Új innovációs pályázatokat hirdet az Egyetem hallgatóknak és munkatársaknak

2021. március 30.

Budapest FotóFesztivál

2021. március 27. – május 21.

2021. március 29.

INNOVATÍV ANIMÁCIÓS KISFILM ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 23. 24:00

2021. március 24.

NEWBORN // Kecső Endre önálló kiállítása

2021.03.19 - 2021.05.09.
Art Salon

2021. március 17.

Kik vagyunk | Fotográfiák képzőművészekről

2021. március 19. - szeptember 26.
Műcsarnok

2021. március 16.

KristofLab: ERROR

Megnyitó: 2021. március 3., 20:00
Helyszín: Godot Labor
Megtekinthető: 2021. 03. 03 - 04. 18

2021. február 25.