bezárás

FELHÍVÁS – A III. Nemzetközi Digitális Művészeti Triennálén való részvételre


A Magyar Elektrográfiai Társaság/ MET a Babits Mihály Kulturális Központtal együttműködésben 2021-benmegrendezi Szekszárdon a
DIGITÁLISAGÓRA III. Nemzetközi Digitális Művészeti Triennálét.

Szekszárd történelmi város,a magyar délvidék borászati központja. Mindennapi kulturális és művészeti életében a képzőművészetnek is fontos szerepe van. Itt rendezte a Magyar Grafikusművészek Szövetsége 1994-től,több mint egy évtizeden keresztül az Országos Színes Nyomat Grafikai Kiállítás-sorozatát. Errea hazai grafika fejlődését szem előtt tartó, pozitív képzőművészeti hagyományra építjük az elektronikuseszközökkel alkotott digitális művészeti eredmények rendszeres bemutatását Szekszárdon.

A Művészetek Háza a város legszebb kulturális intézménye, amely az 1897-ben épített zsinagóga épületében működik. A Babits Mihály Kulturális Központtal együtt kiemelt szerepet játszik a város és tágabb környezete kulturális és művészeti életében,az értékek, művészeti eredmények színvonalas közvetítésében.

A Triennálé lehetőséget biztosít külföldi és hazai művészek elektronikus eszközökkel létrehozott,nagyméretű  alkotásainak bemutatására, és a műfaj  sokszínűségének,  jelenlegi  helyzetének feltérképezésére hazai és nemzetközi szinten.

A III. NEMZETKÖZI DIGITÁLIS MŰVÉSZETI TRIENNÁLÉNMINDENKI RÉSZT VEHET,AKI BETÖLTÖTTE A 18.ÉLETÉVÉT ÉS MŰVÉSZI SZÍNVONALON MŰVELIAZ ELEKTROGRÁFIÁT.

A kiállításra   új   eljárásokat   szintetizáló,   különleges   technikai   megoldásokat,   eredeti kifejezésmódokat,aktuális technikai és tartalmi problémafelvetéseket, igényes munkákat várunk: különböző  hordozókra  komponált  elektrográfiákat,  digitális  installációkat,  virtuális  és  térbeli alkotásokat, objekteket, videóműveket, melyek a digitálistechnikákban  rejlő művészi lehetőségeket karakteresen mutatják fel. 

A kiállítások helyszínei:
Művészetek Háza 7100 Szekszárd, Szent István tér 28.
Babits Mihály Kulturális Központ 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
www.szekszardagora.hu

Megnyitó: 2021. szeptember 11. szombat, 11 óra

A megnyitóünnepségre terveink szerint autóbuszt indítunk Budapestről.

A kiállítás időtartama:2021. szeptember 11–október 24.

A triennálé rendezői:
Magyar Elektrográfiai Társaság / MET, Budapest
Művészetek Háza, Szekszárd
Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd

Kurátorok: HAász Ágnes, Ruzsa Dénes, Spitzer Fruzsina, Albert Judit/ MET; Baky Péter festőművész, Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd

Művészeti tanácsadó: N. Mészáros Júlia művészettörténész

A kiállításra két kategóriában várunk műveket:

 1. Szabad kategória: nincs tematikai megkötés
 2. Tematikus kategória: Tristan Tzara 125

125 évvel ezelőtt (1896. IV.16. Moineşti, Románia) megszületett Tristan Tzara (eredeti nevén Samuel Rosenstock), a dadaizmus egyik alapítója, az első dadaista versek, esszék és az egyik, 1918-ban megjelent dadaista kiáltvány megalkotója.
A dadaista képzőművészek eszköztárához, kulcselemeihez tartoztak a fotómontázsok, kollázsok, asszamblázsok. Ma, a médiakonvergencia korában a számítógép minden médiumot egyesítő képessége révén az elektrográfiában, a digitális alkotásokban létrejöhet mindaz, amit a dada szellemisége jelenthet a huszonegyedik században.
„Szabadság: DADA DADA DADA, az összefodrozódott színek ordítása, minden ellentét és ellentmondás, minden groteszk jelenség, minden következetlenség összefonódása: AZ ÉLET.” (Tzara: Dada kiáltvány, 1918) szerk.Ruzsa Dénes

A témához ajánlott irodalom (Láng Eszter)

http://real.mtak.hu/70893/1/Helikon_2017_1_Nyomdai_05_31.pdf
https://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/29917/EM2016--4-004-HorvathGiz...
https://www.moma.org/artists/13398
https://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=...
https://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=13161760
https://www.magyarulbabelben.net/works/de/Huelsenbeck%2C_Richard-1892/Da...

Beküldhető:maximum 2alkotás, mely az elmúlt 3 évben készült.

 • Nyomatok mérete:
  KERET NÉLKÜL KÉRJÜK BEADNI, 60X50,70X50, 100X70CM-ES VAGY MÉRETBEN.A FENTIEKTŐL ELTÉRŐ MÉRETBENIS BEADHATÓK NYOMATOKBEKERETEZVE,VAGY TEKERCSKÉP FORMÁTUMBAN (SZÉLESSÉG MAX.100CM, MAGASSÁGMAX .200CM).

  TÉRBELI INSTALLÁCIÓK ESETÉBEN A MAX. MÉRET 100X100X150CM
 • Technika: kizárólag elektronikus eszközök (számítógép, fénymásoló,digitális fényképezőgép, szkenner stb.) alkalmazásával készült műveket kérünk beadni!(digitális nyomat, fény-, mobil installáció, objekt, videófilm, animáció stb.)
 • Videók, animációk: maximum 4perc hosszúságú, fullHD felbontásban(1920x1080), mp4 formátumban H2.64 codec.

Kérjük,  hogy  minden  egyes  nyomatot  a  grafikáknál  szokásos  módon  szíveskedjenek aláírni–számozva,  címmel,  évszámmal,technika   megnevezése, névvel ellátva –,valamint kérjük felhelyezni a munkák hátuljára a jelentkezési lap mellé csatolt, kitöltött szelvényeket. Videófilmek,  animációk esetében  a  mű adatai  szerepeljenek  a  kezdő-vagy  záróképen  és  a képhordozó tárolóján is.

AZ ALKOTÁSOK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

 1. Digitális formában: 2021. június 25.
 2. A zsűri által beválogatott művek beküldésnek határideje: 2021. augusztus 26.

A kiállításra a jelentkezést két fordulóban hirdetjük meg:

1. forduló: DIGITÁLISAN, E-MAILEN ZSŰRIZÉSRE :

A képeket 2 méretben kérjük (videók esetén a jelenetfotó mérete):

1. Felbontás 300 dpi, JPG formátum, kép hosszabbik oldala20 cm,

2. Felbontás72 dpi, jpg formátum,kép hosszabbik oldala 6 cm.

Kérjük a fájlneveta minta szerint megadni:
Vezetéknév_keresztnév_alkotás címe_évszáma.jpg

 • A kitöltött adatlapot vagy az azon szereplő adatokat doc. formátumban kérjük.
 • Az  alkotóról  készült  portréképet 72dpi, JPG formátumban,  kb.  6x5  cm  méretben szíveskedjenek küldeni.
 • A videókat fájlküldő szolgáltatással (WeTransfer, Mammutmailstb.) kérjük a fent megadott vetítési formátumban.
 • Beküldési e-mail cím:
  A tárgy rovatban,kérjük, minden esetben jelezzék: „Digitális AGÓRA 2021”

Beküldési határidő: 2021. június 25., 24. óra

Az alkotásokat nemzetközi zsűri értékeli, az eredményről írásban (e-mailen) értesítést küldünk.

2.  A ZSŰRI ÁLTAL KIVÁLASZTOTT MŰVEK BEÉRKEZÉSIHATÁRIDEJE:2021. augusztus 26.

A művek beküldésekor, beadásakor mellékelni kell a kitöltött adatlapot és a részvételidíj befizetését igazoló bizonylatot.
Kérjük, helyezzék a művek hátuljára a kitöltött címkéket.

Postai úton,a kinyomtatott jelentkezési lappal együtt az alábbi címre kérjük:

Magyar Elektrográfiai Társaság / HAász Ágnes
H-1116 Budapest, Adony u. 8.  V/24.

A személyes beadás (MET Galéria, 1117 Budapest,Bölcső u. 9.fsz.sor 1.), időpontjáról később küldünk értesítést,ill. megbeszélés alapján.

 • A színvonalas alkotások terveink szerint díjazásban részesülnek.
 • A kiállításról kétnyelvű (magyar-angol) nyomdai katalógust tervezünk kiadni,melyből minden résztvevő egy példányra jogosult. Az online formátumú katalógust a MET honlapján és facebook-oldalán is közzétesszük: www.computerart.hu

A kiállítás után a műveket Budapestre szállítjuk, és tervezzük az ottani bemutatását, ezért kb. 6-7 hónap múlva adjuk vissza, ill. személyesen átvehetők egy előre megbeszélt időpontban és helyen.

Örömmel vennénk, ha valamely zsűri által elfogadott művét a Magyar Elektrográfiai Társaság Archívumának adományozná, művészettörténeti feldolgozását és digitális feltöltését folyamatosan végezzük. Gyűjteményünkből jelenleg több mű szerepel a szigetvári Bohár András Magyar Elektrográfiai Múzeum állandó és időszaki kiállításain.

Az adományozási szándékot kérjük az adatlapon jelezni a megadott rovatban és a mellékelt címkén is.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Részvételi díjat az első fordulóban nem kérünk, a II. fordulóba jutók nevezési díja 3.000 Ft.

A részvételi díjata Magyar Elektrográfiai Társaság nevére kérjük befizetni a zsűrizés eredményének kiértesítése után.

Fizetésimódok:

 1. Banki utalás: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 11600006-00000000-39086527sz.számlára
  A közleményben kérjük feltüntetni: Digitális Agóra (DA)2021-részvételi díj.
 2. Pénztáribefizetés:a művek személyes beadásakor a MET Galériában, átvételi elismervényellenében.
 3. Postai befizetés:
  Cím: Magyar Elektrográfiai Társaság / Haász Ágnes H-1116 Budapest, Adony. 8. V/24.

INFORMÁCIÓ:
Magyar Elektrográfiai Társaság / MET
HAász Ágnes:
Mobil: +36 20 5037240
E-mail: ;

A pályázati kiírás, adatlapokletölthetők a MET honlapjáról: www.computerart.hu, valamint igényelhetőkaz alábbi e-mailcímről is:

Budapest, 2021. február28.

Sikeres alkotómunkát kívánunk!

palyazatmenedzser.hu


 

Pályázat

Meghosszabbítva november 29-ig! - Pályázat Sas József-emléktábla elkészítésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29., 13.30

2021. október 22.

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ

A pályázat benyújtása: 2021 november 18 déli 1200 (CET) óráig

2021. október 21.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Vagyonkezelő jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály, takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – rendszerinformatikus könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

Alkotói pályázat képzőművészeknek Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. október 06.

Alkotói pályázat képzőművészeknek – Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. augusztus 30.