bezárás

FOLYTATÓDIK A MŰVÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ ELŐADÁSSOROZAT

2021. április 6. (kedd) 11:00
Kukla Krisztián PhD
"Ne engedelmeskedj senkinek"
Az előadás néhány műelemző esettanulmány segítségével mutat be kortárs művészetelméleti és filozófiai antropológiai kérdéseket, s arra vállalkozik, hogy mindezek mellett azokat a dilemmákat is közvetítse, amelyek egy művészeti díj kapcsán merülhetnek fel. 

Kukla Krisztián (1971) jelenleg az Art Quarter Budapest művészeti vezetője, valamint 2015 óta a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj szervezője. Kurátori és művészeti menedzseri tevékenysége mellett esztétikai, művészet- és kommunikációelméleti kurzusokat tart a Milton Friedman Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Elmaradt. Pótolva 2021. április 27-én 11 órától

Kukla Krisztián: Ne engedelmeskedj senkinek (.pdf)


2021. április 7. (szerda) 11:00
Martos Gábor PhD
A „szépség” és az „érték” – Művészet és műkereskedelem
Amióta az ember művészetet csinál – mondjuk egy megfelelő alakú csontból néhány véséssel apró állatfigurákat farigcsál –, azóta műkereskedik is: például elcseréli az általa készített szerencsehozó „amulettet” egy nálánál ügyesebb, de kevesebb absztraháló-képességgel megáldott másik ősemberrel némi mamuthúsra, így ő sem hal éhen. Ettől a távoli „piactól” persze hosszú út vezetett addig, hogy mondjuk éppen 2018-ban a világ teljes műkereskedelmi összbevétele 67.380.000.000 dollárt (érthetőbben: 67 milliárd 380 millió dollárt; még érthetőbben: durván húszezer milliárd forintot, számokkal leírva: 20.000.000.000.000) tegyen ki. Az előadásban ennek az útnak a legfontosabb fordulatairól, a „magas” művészet és a „földhözragadt” pénz sokrétű viszonyáról, valamit az ebből fakadó mindennapi következményekről fogok beszélni.

Martos Gábor (1953) 2000 óta foglalkozik intenzíven a műkereskedelem elméletei kérdéseivel. Több száz cikket és több könyvet írt a témában, műkereskedelmi blogot vezet, és 2011-ben az ELTE Filozófiai doktori iskolájában – Magyarországon elsőként – tudományos fokozatot is szerzett ezen a területen.

Martos Gábor: A „szépség” és az „érték” – Művészet és műkereskedelem (.pdf)


2021. április 8. (csütörtök) 11:00
Készman József
Hello, háló! A művészeti élet kapcsolatrendszere
Milyen modellek segítségével tanulmányozható a képzőművészeti színtér (artworld) életvilága, mely pontok, kapcsolatok és milyen szabályok írják le működését? Az egyik legkézenfekvőbb vizsgálati módszer a hálózattudomány, azon belül is a BarabásiLab 2020-as vonatkozó aktuális projektjének (Magyar művészeti háló) módszertana és eszközkészlete szolgál majd az előadás alapjául.
Mennyiben alkalmas módszer, melyek a lehetőségei, milyen potenciálok rejlenek benne, hol vannak határai/korlátai a közeg feltérképezésében?…

Előadó: Készman József, művészettörténész, kurátor, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Kiállítási Osztályának vezetője
 

2021. április 9. (péntek) 11:00
Somogyi Hajnalka
Kortárs művészet és önszerveződés
Az előadás és beszélgetés célja, hogy a hallgatókat megismertesse a civil önszerveződés formáival és lehetséges szerepeivel a művészeti színtéren. Minek szervezkedni, ha körül vagyunk véve intézményekkel, galériákkal, fesztiválokkal?
A civil szféra célja általánosan az, hogy a meglévő köz- vagy magánkézben lévő, a társadalom legkülönbözőbb igényeit kiszolgáló intézményrendszer tevékenységét kiegészítse, hiányosságait pótolja, hangsúlyait módosítsa. Tehát egy civil kezdeményezés legtöbbször egy, a meglévő infrastruktúra által nem, vagy nem megfelelően kielégített igény felismerésével indul: valaki, vagy egy kisebb közösség számára annyira fontossá válik ez az igény, hogy hajlandóan saját erőből megoldást keresni. Van-e hiányérzetünk a jelenlegi művészeti infrastruktúrával kapcsolatban? Miért lennénk hajlandóak dolgozni is? Mennyiben más demonstrációt szervezni és szervezetet alapítani? Örömök, nehézségek, és ha eljutunk odáig: fenntarthatóság.

Előadó és a beszélgetés vezetője: Somogyi Hajnalka, az OFF-Biennále vezetője


2021. április 12 14:00
Erdélyi Szabolcs
Művész és menedzser kapcsolata – Miért nem létezhetnek egymás nélkül?
Egy jó művész-menedzser viszony megalapozza a sikert; amíg egyikük átadhatja magát az alkotásnak, a másik megteremti a nyereséges működés feltételeit. Akármilyen tehetséges is valaki, amíg nincs mögötte egy strukturált gondolkodásmóddal és megalapozott kapcsolati tőkével rendelkező menedzser, nehéz a karrierépítés. Hogyan kezdődik egy ilyen partnerség, mik egy frissdiplomás művész kilátásai pályája elején? Miért fontos kapcsolatban állni egy ügynökséggel?

Előadó: Erdélyi Szabolcs művészeti menedzser, a Hybridart Management ügyvezetője
BEMUTATKOZIK A HYBRIDART MANAGEMENT
A Hybridart Management a magyarországi művészeti szféra szereplője már 2005 óta. A művészetmenedzsment az elmúlt 16 év alatt számos hazai és nemzetközi projektet valósított meg, legyen szó művészeti fesztiválról, gasztroeseményről, kreatív pályázatokról, kiállításokról, vagy designvásárról. A Hybridart fő profilja az elmúlt években a fenntartható életszemlélet és a művészet ötvözésének népszerűsítése, ezért is rendezik meg évről évre upcycling alkotótáborukat, a létrejövő köztéri installációkat pedig utazókiállításként az ország több pontján mutatják be. Az elmúlt 3 év egyik legjelentősebb fejlődése a cég életében az őszi WasteRevolution fenntarthatósági meetup, ahol a mindennapi élet különböző aspektusából vizsgálják a környezetünkért felelős életvitel lehetőségeit, szakemberek és kreatív alkotók bevonásával.
Ahogy nevük, projektjeik is hibridek. A projektek megtervezésénél és kivitelezésénél a cél a klasszikus formák és keretekből való kilépés, egy újfajta perspektíva és kontextus teremtése. Mindezt a design és művészet eszköztárával élve; egy olyan nyelven, amit valamennyien érzékelünk, megértünk és beszélünk.
Ennek szellemiségében szervezi a Hybridart Management már évek óta állandó programjait, az Art Moments fesztivált, a Cégér – Jó bornak tervezz címkét! gasztro design pályázatot, a Zenith Art Exchange nemzetközi művészeti csereprogramot, az Ajándék Terminál pop-up design vásárt, a környezettudatos gondolkodás és fenntarthatóság jegyében nyaranta jelentkező Hybridart Camp nemzetközi alkotótábort, a Trash Art pályázatot, illetve működtetik Hybridart Space galériájukat Budapest belvárosában.
A jövőben zöld programjaik bővítésére törekednek; fő célkitűzésük a hazai trash art szféra népszerűsítése, a környezetvédelmet, globalizációt, biodiverzitás megőrzését, fenntarthatóságot egy tágabb értelemben tematizáló képzőművészeti kiállítások, projektek felé való orientáció, a hazai művészek a téma iránti elkötelezése.

Oktatás

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March 2020 the classes are online

2021. október 26.

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. október 26.

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév
HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15.

2021. október 18.

előKÉPZŐ – az MKE felvételi előkészítő kurzusa

Regisztráció: 2021. október 25-ig

2021. október 13.