bezárás

PÁLYÁZAT – MKE kiállítási referens munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Képzőművészeti Egyetem
kiállítási referens

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan / határozott 40 (óra/hét) idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • az MKE kiállítási programjának koordinációja (Barcsay Terem és Aula);
 • a kiállítások megvalósulási folyamatának koordinációja és felügyelete, valamint együttműködés a kiállításrendezéssel foglalkozó munkatárssal, a kommunikációs munkatárssal és az egyéb szervezeti egységek dolgozóival (mint Rektori Hivatal, Kancellári Hivatal, Gazdasági Osztály, Jogi- és humánpolitikai Osztály, Projekt és Pályázati Iroda, Üzemeltetési Osztály, Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény, stb.);
 • a kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok, katalógusok szervezési munkálatai;
 • a kiállítók, kurátorok munkájának támogatása és kapcsolattartás;
 • a kiállításokkal kapcsolatos események – megnyitó, finisszázs, tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás, katalógusbemutató – szervezése, lebonyolítása;
 • az egyetemi kiállításokhoz kapcsolódó kommunikáció előkészítése;
 • aktív részvétel a Kiállítási Bizottság munkájában;
 • a Kiállítási Bizottság által meghirdetett kiállítási pályázatok, valamint a beérkezett pályázati ajánlatok koordinációja és döntésre való előkészítése;
 • a kiállítások megvalósítását elősegítő pályázatok elkészítése és elszámolása, együttműködve a Projekt és Pályázati Irodával;
 • a kiállítások költségvetésének kezelése;
 • a kiállításokhoz kapcsolódó beszerzési igények összeállítása, specifikációk meghatározása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • idegen nyelvtudás
 • képzőművészeti és/vagy kulturális területen szerzett munkatapasztalat és referencia
 • képzőművészeti előképzettség, érdeklődés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

2021. május 3.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: Kiállítási referens, MKE/355/2021.
 • Elektronikus úton: Szabó Ádám rektorhelyettesnek címezve, az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. A tárgyba kérjük feltüntetni: Kiállítási referens, MKE/355/2021.

További információ kérhető: Szabó Ádám rektorhelyettestől (e-mail: szabo.adam@mke.hu).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag feldolgozása után személyes beszélgetésre is sor kerülhet. A kinevezésről a kancellár dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2021. április 7.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

MKE DLA képzés 2020/2021 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. február 2-ától ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2021. április 19.

A vizuális művészeti nevelés fókuszai

A jelentkezési határidő: 2021. április 28.

2021. április 16.

Mondd el, mutasd meg, rajzold le! – Alkotói pályázat

Határidő: 2021. május 2. 24:00 óra

2021. április 16.

Magyar Formatervezési Díj 2021 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 30. éjfél

2021. április 14.

Meghívó habilitációs előadásra: Dr. Németh Róbert

Az előadás időpontja: 2021. április 20. 10:00
Regisztrációs határidő: 2021. április 19. 10:00

2021. április 14.

youngart Porsche Képzőművészeti Ösztöndíj

Határidő: 2021. április 20.

2021. április 14.

Pályázati felhívás alkotói ösztöndíj elnyerésére - 2021

A pályázat elküldésének határideje 2021. május 10., 16 óra

2021. április 14.

Grafikai pályázat a Wekerle Centenáriumi Évben

A pályamunkák leadási határideje: 2021. május 31.

2021. április 14.

Eperjesi Ágnes: Pont fordítva / The Other Way Around

Helyszín: acb Gallery
A kiállítás május 21-ig látogatható

2021. április 13.

FFS Tagfelvétel 2021

Portfóliók elküldése elektronikusan: 2021. április 30. péntek (éjfél)

2021. április 13.

Húsvét régen és ma – pályázati felhívás

Beérkezési határidő: 2021. április 25.

2021. április 12.

MPN2021 LÉLEKMOZGATÓ FOTÓPÁLYÁZAT

Pályázat beküldési határideje: 2021. április 30.

2021. április 12.

Enzsöly Kinga: Generációváltás? /virtuális kiállítás

Online megnyító: 2021. április 16. 18:00
2021. április 17. - május 15.

2021. április 12.