bezárás

PÁLYÁZAT – MKE kiállítási referens munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Képzőművészeti Egyetem
kiállítási referens

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan / határozott 40 (óra/hét) idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • az MKE kiállítási programjának koordinációja (Barcsay Terem és Aula);
 • a kiállítások megvalósulási folyamatának koordinációja és felügyelete, valamint együttműködés a kiállításrendezéssel foglalkozó munkatárssal, a kommunikációs munkatárssal és az egyéb szervezeti egységek dolgozóival (mint Rektori Hivatal, Kancellári Hivatal, Gazdasági Osztály, Jogi- és humánpolitikai Osztály, Projekt és Pályázati Iroda, Üzemeltetési Osztály, Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény, stb.);
 • a kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok, katalógusok szervezési munkálatai;
 • a kiállítók, kurátorok munkájának támogatása és kapcsolattartás;
 • a kiállításokkal kapcsolatos események – megnyitó, finisszázs, tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás, katalógusbemutató – szervezése, lebonyolítása;
 • az egyetemi kiállításokhoz kapcsolódó kommunikáció előkészítése;
 • aktív részvétel a Kiállítási Bizottság munkájában;
 • a Kiállítási Bizottság által meghirdetett kiállítási pályázatok, valamint a beérkezett pályázati ajánlatok koordinációja és döntésre való előkészítése;
 • a kiállítások megvalósítását elősegítő pályázatok elkészítése és elszámolása, együttműködve a Projekt és Pályázati Irodával;
 • a kiállítások költségvetésének kezelése;
 • a kiállításokhoz kapcsolódó beszerzési igények összeállítása, specifikációk meghatározása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • idegen nyelvtudás
 • képzőművészeti és/vagy kulturális területen szerzett munkatapasztalat és referencia
 • képzőművészeti előképzettség, érdeklődés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

2021. május 3.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: Kiállítási referens, MKE/355/2021.
 • Elektronikus úton: Szabó Ádám rektorhelyettesnek címezve, az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. A tárgyba kérjük feltüntetni: Kiállítási referens, MKE/355/2021.

További információ kérhető: Szabó Ádám rektorhelyettestől (e-mail: szabo.adam@mke.hu).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag feldolgozása után személyes beszélgetésre is sor kerülhet. A kinevezésről a kancellár dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2021. április 7.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March 2020 the classes are online

2021. október 26.

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. október 26.

Meghosszabbítva november 29-ig! - Pályázat Sas József-emléktábla elkészítésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29., 13.30

2021. október 22.

SZOBRÁSZ MESTEREK AZ EPRESKERTBEN I.

Megnyitó 2021. okt. 26., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. okt. 27-  nov. 05.

2021. október 22.

Lámpások Birodalma

Kiállításmegnyitó: október 15., 18:00
Szakmai nap: 2021. október 16:00-18:00
Megtekinthető: 2021. november 19-ig

2021. október 22.

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ

A pályázat benyújtása: 2021 november 18 déli 1200 (CET) óráig

2021. október 21.

Az Év Grafikája Díjának átadása

Időpont: 2021. október 21., 10:30
Helyszín: MKE, Kondor Béla Galéria
Megtekinthető: 2021. november 14-ig

2021. október 19.

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév
HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15.

2021. október 18.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Vagyonkezelő jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály, takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – rendszerinformatikus könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

előKÉPZŐ – az MKE felvételi előkészítő kurzusa

Regisztráció: 2021. október 25-ig

2021. október 13.