bezárás

DECODE DÍJTÁRGY 2021

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

”A név: DECODE, jelentése számunkra az alkotásainkba kódként beépített történetek visszafejtése, amelyeket megbízóinkkal és alkotótársainkkal közösen írtunk. A feladat tehát megtalálni, megfejteni ezeket a történeteket és újakat írni: mindenkinek a sajátjait!” - BORD

Kiíró:
DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány
2021.

A DECODE DÍJTÁRGY LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA

A DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet olyan sokszorosítható díjtárgy tervezésére, amely az Alapítvány által évente megrendezésre kerülő, kiállítással egybekötött DECODE pályázat fődíjasai részére kerül majd átadásra.

A DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány célja, hogy felhívja a figyelmet a gondolatok köré épülő alkotásra és ezáltal az értékteremtésre. Ezek a munkák nem a nemzetközi trendekhez igazodnak, hanem erős, önálló gondolati háttérrel és alkotói szándékkal jönnek létre.

A DECODE kiállításon résztvevő és a díjazott pályaműveket a művészetek és építészet különböző területeinek kiemelkedő képviselőiből felkért szakmai bíráló bizottság választja ki. Döntésük értelmében két fődíjas alkotás kerül kiválasztásra (egy a művészeti-, egy pedig az építészeti kategóriából).

Jelen pályázat egy olyan, a fődíjasok részére átadásra kerülő egyedi díjtárgy létrehozását tűzi ki célul, amely méltó reprezentációja az Alapítvány törekvéseinek, a DECODE díjpályázat elvárásainak és a szakmai zsűri döntésének. A vizuális művészet és építészet metszéspontjait kifejező olyan letisztult tárgyi terv kiválasztása a cél, amely időtálló módon ábrázolja a DECODE szellemiségét és kifejezi a díj átadásával járó elismerés horderejét.

A DECODE KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNYRÓL

A BORD Építész stúdió által 2019-ben létrehozott DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány a kortárs építészetet és művészetet kívánja népszerűsíteni. Olyan programokat szervez, amelyben felhívja a figyelmet a gondolatok köré épülő alkotás és az értékteremtés jelentőségére, melynek nyomán sajátos hangulatú helyek, jellegzetesen karakteres épületek, izgalmas, inspiratív művészi alkotások születnek.

Feladata, hogy közérthetővé és befogadhatóvá tegye a kortárs alkotók munkáit. E mellett célja, hogy elősegítse a kommunikációt a különböző társművészeti ágak között, új kapcsolódási pontokat fedezzen fel, illetve támogassa a már meglévő együttműködéseket. Különös hangsúlyt fektet az új generáció, a fiatalság oktatására, építészeti és művészeti nevelésére.

2019-től a DECODE Kortárs Építészeti és Művészeti Alapítvány bonyolítja le a DECODE díjpályázatot, valamint rendezi meg a legjobb pályamunkákat bemutató DECODE kiállítást, amelynek ünnepélyes megnyitóján átadja a DECODE díjaka

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

Pályázhat minden 18-35 év közötti, magyar és/vagy külföldi felsőfokú vagy művészeti intézményhez kötődő (ott tanulmányokat folytató, ösztöndíjas, gyakornok, illetve már végzett magyar vagy külföldi) építész vagy művész. A Kiíró 2 fős csapatok pályázatát is befogadja.A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció.Regisztrálni a e-mail címen lehet, tárgyként ”díjtárgy pályázat regisztráció” megjelöléssel.
A regisztráció határideje: 2021. május 23.

A regisztrációs emailben az alábbi adatok feltüntetése szükséges:

 • pályázó(k) neve,
 • pályázó(k) születési dátuma,
 • rövid szakmai önéletrajz(ok), a tanulmányok megjelölésével, max. 1000 karakter

A regisztrációt követően a Kiíró válasz emailben ismerteti a pályamunkák digitális feltöltésének módját. A regisztrációs email kérdést nem tartalmazhat.A pályázat témájával kapcsolatos kérdéseket külön e-mail-ben, szintén a címre várjuk, tárgyként ”díjtárgy pályázat kérdés” megjelöléssel.
A kérdések beküldésének határideje 2021. május 23.A pályázatokat a regisztráció visszaigazolása után

2021. május 30-án éjfélig kell beküldeni, ami az első forduló végét is jelöli egyben.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK

Az első pályázati fordulóban (2021. május 30. éjfélig) benyújtandó:

 • Max. 6 darab vizualizáció a pályaműről, különböző szögekből és a megértéshez szükséges számú műszaki rajz (összefűzve egy darab .pdf formátumú dokumentumba). A fájl elnevezése tartalmazza: a pályázó nevét, a pályázat tárgyát (”decode díjtárgy”) és a vizualizációk kifejezést (például: kovacs_istvan_decode_dijtargy_vizualizaciok.pdf).
 • Az alkotáshoz kapcsolódó rövid, szöveges leírás, max. 2000 karakter terjedelemben (magyar vagy angol nyelven, .docx vagy .pdf formátumban). A szöveg tartalmazza a pályázati koncepció áttekintését, beleértve az anyaghasználatot, valós méreteket (a díjtárgynak kézbefogható méretűnek kell lennie) és hogy mi módon fejezi ki a díjtárgy a DECODE díjpályázat célkitűzéseit, szellemiségét. A fájl elnevezése tartalmazza: a pályázó nevét, a pályázat tárgyát (”decode díjtárgy”) és a leírás kifejezést (például: kovacs_istvan_decode_dijtargy_leiras.pdf).

A második pályázati fordulóban (2021. július 2. délig) benyújtandó:

 • Egy darab kézzel fogható díjtárgy a pályamű előzetes tervei alapján legyártva (ennek a követelménynek a teljesítéséhez az Alapítvány anyagi támogatást nyújt).
 • A díjtárgyhoz kapcsolódó szöveges leírás, max. 2000 karakter terjedelemben (magyar vagy angol nyelven, .docx vagy .pdf formátumban). A szöveg térjen ki a gyártási folyamat lépéseire, annak előnyeire és hátrányaira, valamint tartalmazzon egy rövid, díjtárgyankénti költségkalkulációt is.

A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSÁNAK FOLYAMATA

Az első pályázati fordulóban:
A 2021. május 30. éjfélig beérkező érvényes online leadott pályázati anyagokból az Alapítvány kuratóriuma egy 3 pályaműből álló szűkített listát (shortlist-et) hoz létre.

A szűkített listát az Alapítvány legkésőbb 2021. június 5-ig közzéteszi, a sikeres pályázókat pedig értesíti a második pályázati forduló lépéseiről. A szűkített listán szereplő projektek egyenként vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, melyet szabadon felhasználhatnak a második forduló követelményének teljesítésére, a pályamű legyártására.
Az első pályázati forduló díjazása:

 • 3 db shortlist díj: nettó 350 EUR

A második pályázati fordulóban:
Az elbírálás második lépésében a szűkített listán szereplő pályázóknak 2021. július 2. délig van lehetőségük a pályázati díjtárgy és a kapcsolódó szöveges munkarész benyújtására. Ezt követően az Alapítvány kuratóriumi tagjai közösen döntést hoznak és kiválasztásra kerül a győztes pályamű.
A második pályázati forduló díjazása:

 • 1 db fődíj: nettó 1000 EUR

Bírálati szempontok:

 • a díjtárgy egyedisége és kapcsolata a DECODE Alapítvány célkitűzéseihez
 • a benyújtott díjtárgyi terv vizuális megjelenése
 • a díjtárgy megvalósíthatósága

A DECODE díjtárgyi pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a győztes díjtárgy bemutatására 2021. júliusában kerül sor, a mindenkori járványügyi szabályozások figyelembe vételével egy élő és/vagy online esemény keretein belül.

A DECODE DÍJTÁRGY PÁLYÁZAT HATÁRIDEJEI

 • Április 20. - pályázati kiírás
 • Május 23. - kérdések benyújtásának határideje, kizárólag írásban címre
 • Május 23. - online regisztráció határideje e-mailben címen
 • Május 30., 24:00 - pályázatok online beadásának határideje, az első pályázati kör lezárulása
 • Június 5. - a shortlist-es alkotók kihirdetésének legkésőbbi napja
 • Július 2., 12:00 - a shortlist-es pályaművek beérkezésének határideje, a második pályázati kör lezárulása
 • Július folyamán - ünnepélyes díjátadás (élőben és/vagy online)

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • A pályázat nyílt, nem titkos.
 • A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntését, jogi út kizárásával.
 • A pályázók kötelesek betartani a pályázati kiírás szabályait.
 • A pályázati anyagot magyarul vagy angolul kell elkészíteni.
 • A pályázaton való részvétellel a pályázó nyilatkozik arról, hogy a shortlist-be kerülés esetén a második forduló követelményeinek eleget tesz.
 • A pályázaton való részvétellel a pályázó nyilatkozik arról, hogy a benyújtott pályaművek szerzői jogai kizárólagosan őt illetik.
 • A pályázaton történő részvétellel a győztes pályázó egyúttal kijelenti, hogy a benyújtott pályaműhöz, mint szellemi alkotáshoz fűződő jogok a győztes pályázó és az Alapítvány között megosztásra kerülnek, az elkészült tárgy kizárólagos felhasználási joga pedig az Alapítványt illeti meg.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy alkotása, a szerző megjelentetésével, a DECODE online és nyomtatott megjelenései kapcsán külön díjazás nélkül fényképezhető, publikálható.

ADATVÉDELEM

A DECODE díjtárgyi pályázatra való jelentkezés regisztrációja során a regisztráló egyetértését fejezi ki azzal, hogy a kiíró az adatait a pályázat kapcsán megőrzi és kizárólag a pályázattal kapcsolatos információk közlésére használja fel. A kiíró biztosítja a pályázókat arról, hogy személyes adataikat az Európai Parlament és a GDPR 679/2016-os rendelkezésének értelmében biztonságosan és bizalmasan, azokat az előírásoknak megfelelően kezeli. A pályázó továbbá tudomásul veszi és egyetértését fejezi ki azzal, hogy a pályázatra leadott prezentációját a kiíró a pályázattal kapcsolatos kommunikációra szabadon felhasználja, a díjról és kiállításról szóló kommunikációs anyagokban (kép, videófelvétel) mind a pályázó, mind a pályamű megjelenhet (pl.: social media, honlap és egyéb online vagy nyomtatott felületeken). A pályázó regisztrációjával elismeri, hogy elolvasta a pályázatra vonatkozó feltételeket és elfogadja azokat.

DECODE_dijtargy_palyazat2021.pdf

Pályázat

Demonstrátori pályázat 2021/22.

Határidő: 2021. október 22. 12.00-ig

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Vagyonkezelő jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály, takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – rendszerinformatikus könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

Alkotói pályázat képzőművészeknek Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. október 06.

Pályázati kiírás – DECODE The Space for ARTHITECTURE 2021

Október 20-ig kell regisztrálni és 22-ig lehet pályázni a DECODE - The Space for ARTHITECTURE 2021 díjra

2021. szeptember 21.

Alkotói pályázat képzőművészeknek – Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. augusztus 30.