bezárás

SZÁRNYAS HUSZÁROK

Wacław Felczak Alapítvány
2021-04-14
Természetes személyeknek
SZÁRNYAS HUSZÁROK
című pályázati felhívása

A „Wacław Felczak Alapítvány fiatal nagyköveteinek” támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészek számára ösztöndíj elnyerésére.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészeket támogasson lengyel vonatkozású tevékenységük megvalósításában. Az ösztöndíj ellenében a sikeres pályázók vállalják azt, hogy lengyel vonatkozású tevékenységük keretében erősítik a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét, valamint előzetes egyeztetést követően közreműködnek annak rendezvényein és projektjeiben.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Bármely 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki kiemelkedő művészeti teljesítménnyel rendelkezik. Egy pályázati kiírás keretében egy kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében az adott pályázó tevékenységi területéhez kapcsolódó ösztöndíjas támogatásra van lehetőség.

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázat során elnyerhető ösztöndíj egyszeri juttatás, mely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.

Az egy pályázó által elnyerhető ösztöndíj mértéke: 500.000 Ft/fő/10 hónap.

 1. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. május 5. 12:00

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 • a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adóazonosító jel/bankszámlaszám/etc.);
 • a pályázó 2021/2022-re tervezett lengyel vonatkozású művészeti tevékenységeinek bemutatása (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), melynek keretében erősíteni kívánja a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét.

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (7. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnének megküldésre.

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje: 2021. május 31.

 1. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama

Az ösztöndíjat elnyert pályázók határozott idejű, 2021. június 1 és 2022. március 31. között tartó ösztöndíjas szerződést kötnek az Alapítvánnyal.

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó további dokumentumok köre
  1. Szakmai önéletrajz (PDF formátumban);
  2. Az adott tevékenységi terület legalább egy kiemelkedő szaktekintélyének ajánlása (PDF formátumban).

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra;
 4. a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.
 1. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, az ösztöndíjas szerződést személyesen, az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.

 1. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 1.500.000 Ft

Jelentkezés a pályázatra

wfa.hu

Hírek

Szín-Biózis II.

Megnyitó: október 13. 17:00
Helyszín: Kepes Intézet
Megtekinthető: 2021. 10.13 - 10.29.

2021. október 07.

9. Bukarest Biennálé

2021. október 04.

150. tanévnyitó ünnepség

2021. szeptember 28.

TEPLÁN NÓRA / Nullgravitáció / Zero Gravity /

Megtekinthető: 2021. 09.23. – 10.29.
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem

2021. szeptember 24.

Opening of European Glass Context 2021

Helyszín: Bornholm Art Museum
Megtekinthető: 2021.09.11-11.21.

2021. szeptember 13.

Ötvös Zoltán - Eladó lakás, Budapest

Megnyitó: 2021.09.16., 19:00
Helyszín: neon galeria
Megtekinthető: 2021.09.17.-2021.10.29.

2021. szeptember 13.

JÓZSEFVÁROS, ami sosem tud ugyanaz lenni, de sose más

Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház
Megtekinthető: 2021.09.14-10.19.

2021. szeptember 13.

Gaál Kata – KIBILLENT HARMÓNIA

Megnyitó: 2021. szept. 16., 19:00
Helyszín: Várfok Galéria
Megtekinthető: 2021. szept. 17- nov. 6.
 

2021. szeptember 09.

Budapest Street Archæology

Megnyitó: 2021.09.08. 17.00
Helyszín: Deák 17
Megtekinthető: 2021.09.09. – 2021.12.17.

2021. augusztus 20.

Beuys 100 – konferencia

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2021.11.19

2021. június 09.

Láthatatlan spektrumok

2021. május 14.

Utcafront – köztéri grafikai kiállítás

Megnyitó: 2021. január 22. 12:00
Megtekinthető: 2021. december 31-ig

2021. január 20.