bezárás

PÁLYÁZAT – humánpolitikai előadó (ügyintéző) munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és a 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
humánpolitikai előadó (ügyintéző)
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan / határozott 40 (óra/hét) idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • jogviszony létesítésével, megszüntetésével és módosításával kapcsolatos ügyintézés, okiratok elkészítése az egyetem és a szakgimnázium alkalmazottait illetően
 • vezetői megbízások, többletfeladat megállapodások elkészítése
 • rendszeres és nem rendszeres juttatások kezelése
 • a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos ügyintézés
 • munkaügyi adatok karbantartása, frissítése
 • a munkába járás költségtérítéséhez kapcsolódó ügyintézés
 • távollétek, szabadságok, pótszabadságok nyilvántartása
 • kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral
 • egyetemi belső szabályzatok véleményezése
 • munkaügyi jogszabályok változásainak követése
 • részvétel a toborzási, kiválasztási folyamatokban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség, bér- és munkaügyi ügyintéző szakirányú végzettség
 • KIRA rendszer kezelésében szerzett jártasság
 • 1-3 év munkatapasztalat
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség
 • költségvetési szervnél, kiemelten felsőoktatási intézménynél szerzett munkatapasztalat
 • Neptun, Poszeidon rendszerek ismerete, gyakorlott használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

Döntést követően azonnal

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: humánpolitikai előadó, MKE/420/2021.
 • Elektronikus úton: az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. A tárgyba kérjük feltüntetni: Kiállítási referens, MKE/420/2021.

További információ kérhető: Dr. Polgár Antal osztályvezetőtől (e-mail: ).

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkezett pályázati anyag feldolgozása után személyes beszélgetésre is sor kerülhet. A kinevezésről a kancellár dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 24.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. május 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2021. május 4.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March 2020 the classes are online

2021. október 26.

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. október 26.

Meghosszabbítva november 29-ig! - Pályázat Sas József-emléktábla elkészítésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29., 13.30

2021. október 22.

SZOBRÁSZ MESTEREK AZ EPRESKERTBEN I.

Megnyitó 2021. okt. 26., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. okt. 27-  nov. 05.

2021. október 22.

Lámpások Birodalma

Kiállításmegnyitó: október 15., 18:00
Szakmai nap: 2021. október 16:00-18:00
Megtekinthető: 2021. november 19-ig

2021. október 22.

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ

A pályázat benyújtása: 2021 november 18 déli 1200 (CET) óráig

2021. október 21.

Az Év Grafikája Díjának átadása

Időpont: 2021. október 21., 10:30
Helyszín: MKE, Kondor Béla Galéria
Megtekinthető: 2021. november 14-ig

2021. október 19.

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév
HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15.

2021. október 18.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Vagyonkezelő jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály, takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – rendszerinformatikus könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

Szín-Biózis II.

Megnyitó: október 13. 17:00
Helyszín: Kepes Intézet
Megtekinthető: 2021. 10.13 - 10.29.

2021. október 07.