bezárás

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA

A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíjpályázata 3.000 Euro összeggel támogatja a hallgatók külföldi tanulmányútját. Az utazás időtartama (legalább egy hónap) és időpontja szabadon megválasztható, de a tanulmányút nem mentesít a tanulmányi kötelezettségek alól.

1.) A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíja pályázat útján nyerhető el.

2.) A pályázaton részt vehet a Magyar Képzőművészeti Egyetem valamennyi szakának hallgatója, kivéve az I. és az idén diplomázó BA III. év, MA II. év és osztatlan mesterképzés V. évfolyamosokat.

3.) A pályázathoz mellékelni kell:

  1. portfóliót – azoknak a műveknek a dokumentációját, amelyek a pályázó tehetségét és szakmai felkészültségét bizonyítják pdf, max. 6 Mb,
  2. 2 db kiválasztott saját mű fényképes (maximum 5-5 fotó) dokumentációját, és rövid (maximum 1-1 oldal) leírását – pdf,
  3. részletes (minimum 2 oldal), szaktanár (saját tanszék szaktanára) által véleményezett tervet a tanulmányút céljáról, állomásairól, időtartamáról, időpontjáról – pdf,
  4. megfelelő szintű angol, német, francia, vagy a tervezett úticél vonatkozásában releváns nyelvvizsga bizonyítványát vagy annak hiányában az Idegennyelvi Lektorátus igazolása a szükséges nyelvtudás szintjéről.

4.) A beadandó dokumentumokat a tanulm@mke.hu e-mail címre kell megküldeni (a tárgy mezőben mindenképpen szerepeltetni kell: Ludwig_pályázat_2021_”pályázó neve”). Határidő: 2021. május 14-én (péntek) éjfél, elbírálásra csak az a pályázati anyag kerül, melyet a pályázó hiánytalanul, határidőre leadott.

5.) A pályázatok elbírálásáról az egyetem vezetése által kijelölt bizottság dönt, a pályázatok benyújtásától számított 10 napon belül.

6.) A külföldi tanulmányútról visszatért hallgatónak be kell mutatnia:

  1. részletes, írásos beszámolót magyarul és angolul 2-2 példányban,
  2. amennyiben a munkaterv szerint tanulmányútja meghatározott helyre (pl. főiskolára, egyetemre, színházhoz, restaurátor intézethez) szólt, a célintézmény vezetőjének írásbeli igazolását az ott végzett munkáról.

7.) Amennyiben a pályázatot nyert hallgató rajta kívülálló és igazolható okból – pl. betegség – kénytelen munkatervét módosítani, illetve megszakítani, a felhasználatlanul maradt összeget más alkalomra tartalékolhatja.

8.) Amennyiben bizonyítást nyert, hogy a hallgató az ösztöndíjat nem rendeltetésének megfelelően használta fel – pl. tanulmányútját elfogadható ok nélkül szembetűnően lerövidítette – az ösztöndíj összegének megfelelő hányadát euróban vissza kell térítenie.

9.) A pályázók anyagából online kiállítást rendezünk.

Budapest, 2021. május 4.
prof. Radák Eszter
rektor

B u d a p e s t, 2021. május 4.

prof. Radák Eszter
rektor

Pályázat

Meghosszabbítva november 29-ig! - Pályázat Sas József-emléktábla elkészítésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29., 13.30

2021. október 22.

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ

A pályázat benyújtása: 2021 november 18 déli 1200 (CET) óráig

2021. október 21.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Vagyonkezelő jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály, takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – rendszerinformatikus könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

Alkotói pályázat képzőművészeknek Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. október 06.

Alkotói pályázat képzőművészeknek – Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. augusztus 30.