bezárás

PÁLYÁZAT – Tanárképző Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Rektora

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tanárképző Tanszék
egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • oktatási tevékenység ellátása, idegen nyelven is,
 • az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
 • megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési tevékenység idegen nyelven is,
 • a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat,
 • önálló részvétel a művészeti vagy tudományos közéletben, rendszeres publikációs, művészeti, kiállítói, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen nyelven is,
 • tantárgyi program kidolgozása,
 • oktatáshoz fűződő szakmai kapcsolatépítő- kapcsolattartó és adminisztrációs tevékenység ellátása, koordinációs és kommunikációs részfeladatok intézményi rendszerben való kezelése, különös tekintettel a Neptun-rendszer és további információs rendszerek kezelésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázati feltételek:

 • doktori fokozat,
 • legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsga,
 • összességében legalább négy év pedagógiai tapasztalat,
 • felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat, melyet kiegészíthet köznevelésben (ezen belül közismereti vagy szakképzésben), vagy művelődési intézménynél szerzett oktatási nevelési tapasztalat,
 • kutató, vagy alkotó- és kiállító tevékenység,
 • az oktatott terület (a művészeti kommunikáció; az új médiumok pedagógiai vonatkozásai és lehetőségei; a művészeti neveléstörténet; a pedagógiai antropológia művészeti vonatkozásai; közösségi pedagógia) átfogó ismerete, a színvonalas oktatáshoz, gyakorlatok, szemináriumok rendszeres vezetéséhez szükséges felkészültség, idegen nyelven is,
 • a szakterület által megkívánt mélységű művészeti ismeretek,
 • művészetpedagógiai-pszichológiai ismeretek, elemző- és értékelő készség, módszertani kiforrottság,
 • az Egyetem képzési céljai érdekében magas fokú rendszerező-szervező képesség, szakmai együttműködési hajlam,
 • egyéni értékrend kialakítása,
 • önálló részvétel a művészeti vagy tudományos közéletben, rendszeres publikációs (művészeti, kiállítói, szakirodalmi) tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen nyelven is,
 • tantárgyi program kidolgozására való képesség,
 • büntetlen előéletű, cselekvőképesség
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása,
 • Az oktató munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció,
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosultak megismerhetik és kezelhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a tanszékvezető a rektor részére javaslatot tesz az adjunktus munkakör betöltésére. A rektor a tanszékvezető javaslata alapján – a pályáztatásra vonatkozó szabályok figyelembe vételével – létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt adjunktusi munkakör betöltésére.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Magyar Képzőművészeti Egyetemre elektronikus úton kérjük eljuttatni az allaspalyazat@mke.hu és a nagy.imre@mke.hu e-mail címekre. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni: Tanárképző Tanszék, adjunktusi pályázat, hivatkozási szám: MKE/474/2021 További információ kérhető: Nagy Imre tanszékvezetőtől (e-mail: ; tel.: nagy.imre@mke.hu ).

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 20

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2021. május 25.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.


 

Hírek, események

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. október 19.

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév
HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15.

2021. október 18.

Demonstrátori pályázat 2021/22.

Határidő: 2021. október 22. 12.00-ig

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Vagyonkezelő jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály, takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – rendszerinformatikus könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

előKÉPZŐ – az MKE felvételi előkészítő kurzusa

Regisztráció: 2021. október 25-ig

2021. október 13.

Szín-Biózis II.

Megnyitó: október 13. 17:00
Helyszín: Kepes Intézet
Megtekinthető: 2021. 10.13 - 10.29.

2021. október 07.

Szabó Ádám osztály: KONZISZTENS GRIFFITHS-TÖRTÉNET

Megnyitó 2021. október 12., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. október 13-  22.

2021. október 07.

Alkotói pályázat képzőművészeknek Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. október 06.

Új pályázati lehetőség Szlovákiába Államközi Ösztöndíjak keretében

A pályázatok beadási határideje 2021. október 31. 16:00 óra

2021. október 04.

9. Bukarest Biennálé

2021. október 04.

150. tanévnyitó ünnepség

2021. szeptember 28.