bezárás

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
informatikus, rendszergazda

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.).

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az Egyetem Informatikai Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen:

Az Egyetem székhelyén és telephelyein rendszergazdai teendők ellátása.

 • felhasználókkal való folyamatos és közvetlen kapcsolattártás, kommunikáció;
 • felhasználói bejelentések alapján konfigurációs beállítások végrehajtása;
 • felhasználók teljes körű informatikai szoftveres és hardveres támogatása, incidensek kezelése;
 • rendszergazdai teendők ellátása, operációs rendszerek konfigurálása és telepítése, az operációs rendszerek és az alkalmazások hibáinak feltárása és elhárítása;
 • napi szintű felhasználói gépeket érintő informatikai feladatok és problémák megoldása;
 • hálózati üzemeltetési feladatok, hálózati hibák felderítése, hibaelhárítás:
  • MS Windows, valamint Linux alapú kiszolgálókon futó alkalmazások felügyelete,
  • az intézmény számítástechnikai eszközeinek, különösen az informatikai hálózat, a szoftverek és különféle adatbázisok, informatika terem stb. folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről való gondoskodás.
 • az alapfeladatok ellátáshoz szükséges szoftverek működési környezetének biztosítása, beleértve az egyes szervezeti egységek (pl.: Gazdasági Osztály, Tanulmányi Osztály, Könyvtár stb.) speciális szoftvereit is;
 • a számítógépek vírusmentességének fenntartásáról való gondoskodás, annak rendszeres ellenőrzése, az internet működésének folyamatos ellenőrzése;
 • új hálózati azonosítók kiadása, a felhasználók felhasználói jogainak karbantartása;
 • a szoftverek és a licencszerződések nyilvántartása;
 • a számítástechnikai eszközök szabályos használatának ellenőrzése, megrendelésének lebonyolítása, telepítése, beállítása, selejtezése, rendszeres ellenőrzése, a hibák felderítése és elhárítása;
 • HelpDesk feladatok ellátása, incidenskezelés, felhasználók teljeskörű informatikai támogatása (környezet: MS Windows, MS Office, MAC OS, Poszeidon iktatóprogram, Neptun, Forrás.NET gazdálkodási program stb.)
 • informatikai eszközök életciklus kezelése (pl.: eszköz beszerzési tevékenységek, leltározási tevékenységek, üzembe helyezés, selejtezés, raktározás stb.);
 • a tanórák, illetve az egyéb események, rendezvények hangosítása, és multimédiás támogatása;
 • a közösen (elsősorban oktatástechnikai célokra) használt eszközök kölcsönzésének lebonyolítása, azok kiadása, visszavétele az erre vonatkozó szabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú szakirányú végzettség;
 • Microsoft alapú informatikai rendszerekkel szerzett üzemeltetési tapasztalat;
 • Microsoft szerver és hálózati architektúrák, komponensek ismerete;
 • Microsoft (Windows 8, 10 és O365) kliensek rendszergazdai szintű ismerete;
 • Kiváló problémamegoldó és kommunikációs készség, proaktív hozzáállás;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • MacOS kliensek rendszergazdai szintű ismerete;
 • Felsőoktatási vagy közoktatási intézményben szerzett munkatapasztalat;
 • 3-5 év rendszerüzemeltetői tapasztalat;
 • Forrás.NET, Poszeidon, NEPTUN, KIRA és eKréta rendszerek üzemeltetői szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz;
 • A pályázati feltételekben előírt végzettséget tanúsító okiratok másolatai;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik;
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. augusztus 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: informatikus, rendszergazda, MKE/696/2021.
 • Személyesen: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jogi- és Humánpolitikai Osztályán (Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.) zárt borítékban történő leadással. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: informatikus, rendszergazda, MKE/696/2021.
 • Elektronikus úton: Sárik Zoltán kancellárnak címezve, az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. A tárgyba kérjük feltüntetni: informatikus, rendszergazda, MKE/696/2021.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. szeptember 28.

Segesdi György 1931–2021

Megnyitó 2021. szept. 28. 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2020. szept. 29- okt. 8.

2021. szeptember 24.

TEPLÁN NÓRA / Nullgravitáció / Zero Gravity /

Megtekinthető: 2021. 09.23. – 10.29.
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem

2021. szeptember 24.

MEMORIES OF HUNGARY No.2. MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Megnyitó:  2021. szept. 24., 16 00
Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Megtekinthető: 2021. szept. 24.- okt.14.

2021. szeptember 22.

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. október 11.

2021. szeptember 21.

Pályázati kiírás – DECODE The Space for ARTHITECTURE 2021

Október 20-ig kell regisztrálni és 22-ig lehet pályázni a DECODE - The Space for ARTHITECTURE 2021 díjra

2021. szeptember 21.

Colony II. / Taigetosz

2021. 09.18., 15:00
1044 Budapest, Zsilip u. 9
2021. 09.28 – 09.29

2021. szeptember 14.

Fokrendszerek

2021. szept.18., 18:30
Helyszín: Csongrádi Alkotóház-Művésztelep

2021. szeptember 14.

Project833 Művésztelep

2017. szept. 23- okt. 1
Csongrádi Művésztelep

2021. szeptember 14.

SZABÓ NÓRA: human pattern

Megnyitó: 2021. 09. 21. 18:00
Finisszázs: 2021. 10. 01. 18:00
Helyszín: FKSE

2021. szeptember 13.

Opening of European Glass Context 2021

Helyszín: Bornholm Art Museum
Megtekinthető: 2021.09.11-11.21.

2021. szeptember 13.

Ötvös Zoltán - Eladó lakás, Budapest

Megnyitó: 2021.09.16., 19:00
Helyszín: neon galeria
Megtekinthető: 2021.09.17.-2021.10.29.

2021. szeptember 13.

JÓZSEFVÁROS, ami sosem tud ugyanaz lenni, de sose más

Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház
Megtekinthető: 2021.09.14-10.19.

2021. szeptember 13.

Besztercebányai nemzetközi vasöntő művésztelep

Megnyitó 2021. szept. 14. 18:00
Helyszín: MKE, Parthenón-fríz terem
Megtekinthető: 2021. szept. 15- 27.

2021. szeptember 09.