bezárás

Vendégségben az Úrnál

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MANK Nonprofit Kft. és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum képzőművészeti
pályázati felhívása

Vendégségben az Úrnál

címmel kültéri kiállítás megvalósítása céljából

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Vendégségben az Úrnál címmel közösen kíván képzőművészeti programot megvalósítani, és kiállítást rendezni a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum környezetében, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz (2021. szeptember 5-12.) kapcsolódóan. 83 év után ismét Magyarország ad otthont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, amely történelmi pillanathoz a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a MANK Nonprofit Kft. és együttműködő partnereként a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum is hozzá kíván járulni.

A pályázat témája

A „Vendégségben az Úrnál” cím szándékosan tágabban értelmezi a témát, ami így lehetőséget ad arra, hogy a Biblia világából a lehető legszélesebb merítéssel nyerhessenek ihletet a képzőművészek, akik az Isten és az ember találkozásának témakörében készült műalkotásokkal pályázhatnak.

Az esemény témája felölel minden olyan történetet és momentumot, ahol az ember és az Úr a „szent vendégség” keretében egyesül. Ennek a találkozásnak a középpontjában áll az Eucharisztia, amikor is meghívja az embert, hogy ténylegesen létrejöjjön az, amiért Jézus a földre szállt közénk.

A pályázók festménnyel, grafikával, kültéri szoborral, kisplasztikával, domborművel, installációval, videómunkával és fotóművészeti alkotással pályázhatnak a felhívásra, amelynek eredményeként megvalósuló kiállításon a festmények, grafikák és fotómunkák molinókiállításon keresztül, a szobrok, kisplasztikák, domborművek, installációk és videómunkák eredetiben kerülnek kiállításra.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a MANK Nonprofit Kft. honlapján (www.alkotomuveszet.hu), amelynek a részei a következők:

  1. A pályázó aláírásával hitelesített szakmai önéletrajz maximum 2 oldal terjedelemben, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a pályázó neve, születési hely és idő, állandó/levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, valamint a beadott pályamunka címe.
  2. A pályamű(vek) bemutatása maximum 2 oldal terjedelemben, amely tartalmazza a pályamű(vek) műfaját, méretét.
  3. Az elkészült pályamű(vek) digitális formátumban (maximum 10 MB méretben). A pályázat benyújtása a fent említett honlapon történő regisztrációt követően lehetséges.

A pályázat benyújtási határideje

2021. augusztus 27., péntek 12:00

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül történik. A beérkezett pályaműveket szakértő zsűri értékeli. A kiállítás kurátora Fazakas Réka.
A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak az általuk megadott e-mail címre. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat helyezettjei a pályaművek bemutatásáért:

I. helyezett: a MANK által felajánlott bruttó 350 000 Ft
II. helyezett: a MANK által felajánlott bruttó 200 000 Ft
III. helyezett: a MANK által felajánlott bruttó 150 000 Ft

megbízási díjban részesülnek. A MANK Nonprofit Kft. fenntartja a jogot további elismerések odaítélésére a beérkezett pályamunkák színvonala és műfaji sokszínűsége tekintetében.

Kiállítás

A legjobb pályaműveket a MANK Nonprofit Kft. és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kiállítás keretén belül mutatja be 2021 szeptemberében. A legígéretesebb 20 művész alkotásait installációk, szobrok, videómunkák és kisplasztikák esetében eredetiben, az egyéb művészeti ágak tekintetében kültéri molinókiállításon tekinthetik meg az érdeklődők. A pályázat és a kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

További célunk, hogy a legjobb alkotásokból online tárlatot is készítsünk, amely lehetőséget ad arra, hogy a bemutatott munkákat még részletesebben, kiegészítő információkkal, kulisszatitkokkal együtt megismerhessék az érdeklődők, illetve az online térnek köszönhetően hosszútávon is elérhetővé tegyük a nagyközönség számára mind a MANK Nonprofit Kft. oldalán, mind a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum felületein.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a szobrok esetében a pályaművek köztéren történő bemutatása is lehetséges.

A nyertesek számára megjelenési lehetőségeket biztosítunk a médiában, illetve a rendezvény utóéletét is követni kívánjuk számos együttműködéssel (újságcikkek, rádió- és TV-interjúk, a közösségi média felületein elhelyezett hirdetések). A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az címen.

 

Pályázat

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. október 11.

2021. szeptember 21.

Pályázati kiírás – DECODE The Space for ARTHITECTURE 2021

Október 20-ig kell regisztrálni és 22-ig lehet pályázni a DECODE - The Space for ARTHITECTURE 2021 díjra

2021. szeptember 21.

Alkotói pályázat képzőművészeknek – Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. augusztus 30.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2022-2023

Jelentkezési határidő:
Posztgraduális hallgatóknak:
2021. május 17.
Oktatóknak, kutatóknak:
2021. október 15.

2021. március 03.