bezárás

PÁLYÁZAT – MKE humánpolitikai előadó (ügyintéző) munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és a 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
humánpolitikai előadó (ügyintéző)

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan / határozott 40 (óra/hét) idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • jogviszony létesítésével, megszüntetésével és módosításával kapcsolatos ügyintézés, okiratok elkészítése az egyetem és a szakgimnázium alkalmazottait illetően
 • vezetői megbízások, többletfeladat megállapodások elkészítése
 • rendszeres és nem rendszeres juttatások kezelése
 • a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos ügyintézés
 • munkaügyi adatok karbantartása, frissítése
 • a munkába járás költségtérítéséhez kapcsolódó ügyintézés
 • távollétek, szabadságok, pótszabadságok nyilvántartása
 • kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral
 • egyetemi belső szabályzatok véleményezése
 • munkaügyi jogszabályok változásainak követése
 • részvétel a toborzási, kiválasztási folyamatokban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség, bér- és munkaügyi ügyintéző szakirányú végzettség
 • KIRA rendszer kezelésében szerzett jártasság
 • 1-3 év munkatapasztalat
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség
 • költségvetési szervnél, kiemelten felsőoktatási intézménynél szerzett munkatapasztalat
 • Neptun, Poszeidon rendszerek ismerete, gyakorlott használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

Döntést követően azonnal

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: humánpolitikai előadó, MKE/826/2021.
 • Elektronikus úton: az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. A tárgyba kérjük feltüntetni: Kiállítási referens, MKE/826/2021.

További információ kérhető: Dr. Polgár Antal osztályvezetőtől (e-mail: ).

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkezett pályázati anyag szakmai értékelése után személyes interjú alapján történik a kiválasztás. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A kancellár dönt a kinevezésről. Próbaidő időtartam 4 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2021. augusztus 5.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. szeptember 28.

Segesdi György 1931–2021

Megnyitó 2021. szept. 28. 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2020. szept. 29- okt. 8.

2021. szeptember 24.

TEPLÁN NÓRA / Nullgravitáció / Zero Gravity /

Megtekinthető: 2021. 09.23. – 10.29.
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem

2021. szeptember 24.

MEMORIES OF HUNGARY No.2. MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Megnyitó:  2021. szept. 24., 16 00
Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Megtekinthető: 2021. szept. 24.- okt.14.

2021. szeptember 22.

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. október 11.

2021. szeptember 21.

Pályázati kiírás – DECODE The Space for ARTHITECTURE 2021

Október 20-ig kell regisztrálni és 22-ig lehet pályázni a DECODE - The Space for ARTHITECTURE 2021 díjra

2021. szeptember 21.

Colony II. / Taigetosz

2021. 09.18., 15:00
1044 Budapest, Zsilip u. 9
2021. 09.28 – 09.29

2021. szeptember 14.

Fokrendszerek

2021. szept.18., 18:30
Helyszín: Csongrádi Alkotóház-Művésztelep

2021. szeptember 14.

Project833 Művésztelep

2017. szept. 23- okt. 1
Csongrádi Művésztelep

2021. szeptember 14.

SZABÓ NÓRA: human pattern

Megnyitó: 2021. 09. 21. 18:00
Finisszázs: 2021. 10. 01. 18:00
Helyszín: FKSE

2021. szeptember 13.

Opening of European Glass Context 2021

Helyszín: Bornholm Art Museum
Megtekinthető: 2021.09.11-11.21.

2021. szeptember 13.

Ötvös Zoltán - Eladó lakás, Budapest

Megnyitó: 2021.09.16., 19:00
Helyszín: neon galeria
Megtekinthető: 2021.09.17.-2021.10.29.

2021. szeptember 13.

JÓZSEFVÁROS, ami sosem tud ugyanaz lenni, de sose más

Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház
Megtekinthető: 2021.09.14-10.19.

2021. szeptember 13.

Besztercebányai nemzetközi vasöntő művésztelep

Megnyitó 2021. szept. 14. 18:00
Helyszín: MKE, Parthenón-fríz terem
Megtekinthető: 2021. szept. 15- 27.

2021. szeptember 09.