bezárás

Alkotói pályázat képzőművészeknek Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

Tisztelt Művész Úrhölgy, Tisztelt Művész Úr!

Gyál Város a dél-pesti régió dinamikusan fejlődő, járási feladatokat is ellátó, 25 ezer lakosú települése.

A város hagyományai közé tartozik a jubiláló Gyáli Téli Tárlat, amelyet a pandémiás helyzet miatt sajnálatos módon nem tudtunk eddig megrendezni. 2021. december 03-án, pénteken – bízva abban, hogy az életünk a normál kerékvágásban halad – nem lesz több akadálya a közös ünneplésnek. Így tisztelettel kérjük fel, adjon be pályamunkát az ünnepi kiállításra.

A XXX. éves tárlat elsősorban a városban élő, városhoz kötődő, illetve a Pest megyében élő alkotóművészek seregszemléje.

Pályázati kiírás: Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál Város megbízásából képzőművészeti alkotói pályázatot hirdet. A pályázatra képzőművészetet gyakorló festőművészektől, szobrászoktól, grafikusoktól, fotóművészektől, textilművészektől várunk 2020-21-ben készült, ez idáig még nem kiállított pályaműveket.

A kiállítás helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120., az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiállítóterei. A belmagasság 300 cm. A szakmai zsűri által válogatott kiállításba legkevesebb 40 alkotás kerül kiválasztásra. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vállalja, hogy 2021-ben megrendezi a XXX. Gyáli Téli Tárlatot, a meghívók elkészítését, a kiállítás szakmai zsűrizését, megnyitását, a kommunikációs feladatokat. A tárlat 2022-ben a Magyar Kultúra Napjáig tekinthető majd meg.

A Magyar Kultúra Napjától a három díjazott alkotónak – 2022-ben - lehetőséget kínálunk önálló bemutatkozásra. A kiállító művészek vállalják a 2020-21-ben készült kiállítási tárgyak helyszínre való, illetve onnan történő elszállítását, részt vállalhatnak a Meghívók saját meghívotti kőrhöz való eljuttatásában, részt vesznek a megnyitó programon.

Pályázati feltételek: A tárlatra a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő végzett, vagy művészeti tanulmányokat jelenleg végző alkotók pályázhatnak, illetve pályázhatnak Gyálon élő hivatásos alkotók vagy Gyálon élő, Gyálhoz kötődő nem hivatásos, autodidakta alkotók is. A benyújtott alkotás mellé rövid, a képzőművészeti életutat és tevékenységét bemutató (maximum 1500 karakter) szöveg és egy portréfotó (300 dpi) elektronikus benyújtása is szükséges a bako.lilla@gyalikozhaz.hu e-mailcímre.

A beérkezett pályaműveket felkért, szakmai zsűri (művészettörténészek, művészeti író 3 fő, a zsűri elnöke, tiszteletbeli elnöke a Gyáli Téli Tárlat alapítója Fegyó Bél festőművész) bírálja.

Eredményhirdetés a tárlat megnyitóján 2021. december 03-án, 18 órakor.

A kiállításra be nem került alkotásokat kérjük 2021. december 4., péntektől 2021. december 11., szombatig elszállítani szíveskedjenek. Az el nem szállított műtárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

Gyál Város Önkormányzatának döntése alapján három alkotó az alábbi értékű díjazásban részesül:

I. hely: 150 ezer forint, II. hely: 100 ezer forint, III. hely: 50 ezer forint. A XXX. Téli Tárlaton különdíjak is kiadásra kerülhetnek.

Bízunk benne, hogy Ön is pályázni fog és a kiállítóink között üdvözölhetjük. További, a kiállítás technikai, szakmai és adminisztrációs részét érintő kérdéssel Bakó Lillát bako.lilla@gyalikozhaz.hu, a pályázat szakmai tartalmát illetően Bretus Imrét igazgato@gyalikozhaz.hu keresse.

Tel.: Bakó Lilla: +36-70-505-6073, Bretus Imre 06-70-375-3590

Felkérőlevél XXX. Gyáli Téli Tárlatra (.pdf)

 

Pályázat

Magam mögött hagyom – A Füzet alkotói pályázata

A pályaművek leadási határideje: 2021. december 31.

2021. december 06.

PÁLYÁZAT – Kommunikációs és Kiállítási Iroda irodavezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. december 02.

PÁLYÁZAT – Nemzetközi Iroda irodavezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 22.

2021. december 02.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály osztályvezető-helyettes munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. november 30.

PÁLYÁZAT – Iratkezelési referens munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. november 30.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT

2021. november 26 – december 12.

2021. november 26.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 15.

2021. november 25.

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 15.

2021. november 25.

PÁLYÁZAT – könyvtári főigazgató (magasabb vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. december 10.

2021. november 11.