bezárás

PÁLYÁZAT – könyvtári főigazgató (magasabb vezető) munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
könyvtári főigazgató (magasabb vezető)
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:

határozott, 3 évre szól.

Foglalkoztatás jellege:

8 órás munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

vezeti a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjteményt (továbbiakban: Gyűjtemény) mint egyetemi, nyilvános és szakkönyvtárat, továbbá egyetemi szaklevéltárat,

kidolgozza, és a rektor és a kancellár egyetértésével kiadja a Gyűjteményre vonatkozó belső szabályzatokat, szabályozza, felügyeli, fejleszti és ellenőrzi a Gyűjtemény szolgáltatási tevékenységét (többek között nyilvános könyvtári szolgáltatások, levéltári szolgáltatás, kutató szolgálat, reprográfiai szolgáltatások, egyetemi kiadvány értékesítés, műtárgykölcsönzés, felhasználási jogok kezelése),

irányítja a Gyűjteményben folyó szakmai munkát (könyv, műtárgy és levéltári anyag begyűjtés, beszerzés, nyilvántartás, feldolgozás, raktározás, selejtezés, állományellenőrzés és -védelem),

gondoskodik a Gyűjteményben folyó tevékenységek megjelenéséről az Országos Dokumentumellátási Rendszerben, közreműködik a Magyra Országos Közös Katalógus építésében,

működteti és fejleszti a Gyűjtemény szakmai, fenntartói és beszállítói kapcsolatrendszerét,

szervezi a humánerőforrás biztosítását, és az egyetemi SZMSZ által a Gyűjteményre dedikált feladatok ellátását (többek között a Magyar Tudományos Művek Tára gyarapítása, egyetemi reprezentációval kapcsolatos feladatok),

közreműködik a Gyűjtemény fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában, különösen az informatikai alkalmazások integrálása tekintetében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi szintű (MA) könyvtáros végzettség,
 • végzettségének, szakképzettségének és az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • végzettségének, szakképzettségének és az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves vezetői gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, amelyet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, illetve projektben való részvétel igazolásával támaszt alá,
 • Corvina vagy Huntéka integrált könyvtári rendszer használatában szerzett gyakorlati tapasztalat.
 • legalább egy világnyelv igazolt középfokú ismerete,
 • pályázati tevékenységben igazolt tapasztalat,
 • magasabb vezetői megbízás ellátására csak az kaphat megbízást, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a képzőművészet beható ismerete, ezen a területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat,
 • levéltár, illetve művészeti gyűjtemény működtetésében szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, szakmai tapasztalatokat tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkába állásig); csatolni kell a kérelem benyújtását igazoló iratot,
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult személyek testületek megismerhetik, ezzel összefüggésben adatait az egyetem kezelheti

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 1-től tölthető be.

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

E-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését és az iktatószámot: könyvtári főigazgató, MKE-SZ/56-9/2021

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a kancellár a kultúráért felelős miniszter egyetértésével dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: Beadási határidőt követő 3 héten belül

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2021. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

delineo ergo cogito

Megnyitó: 2022. január 21. 18:00
Helyszín: Vasarely Múzeum
Megtekinthető: 2022. április 24-ig

2022. január 18.

ARTAWARD INTERNATIONAL 2022

ONLINE APPLICATION
17.01. – 03.02.2022

2022. január 17.

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Képzőművészeti Ösztöndíj” elnyerésére.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatokat 2022. január 15 - 2022. február 10. között lehet benyújtani

2022. január 14.

A festékbe lépő ember

Megnyitó: 2021. 01. 24. 18:00
Helyszín: MKE PROFIL
Megtekinthető: 2022. 01. 24-30

2022. január 13.

10 ÉV – A JÁTÉKSZÍN ÚJ ARCULATPÁLYÁZATA

Határidő 2022. február 28. 24:00

2022. január 11.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.

2022. január 10.

PÁLYÁZAT – Képzőművészet-elmélet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

2022. január 07.

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 26.

2022. január 07.

cARTc | Káli Art Inn Szobor pályázat 2022

A pályázat határideje: 2022. január 31.

2022. január 06.

A BARCSAY PÁLYÁZAT JUTALMAZOTTJAINAK KIÁLLÍTÁSA

Díjátadó ünnepség: 2022. január 11. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz terem
Megtekinthető: 2022. január 11- 21.

2022. január 04.

EOSC logo competition application

Pályázati határidő: 2022. febr. 25.

2022. január 04.

PÁLYÁZAT – Grafika Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

2021. december 27.

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

2021. december 27.

NYÍLT PÁLYÁZAT – a Barcsay Teremben és/vagy az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

Beküldési határidő: 2022. február 15. éjfélig.

2021. december 20.

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20.

2021. december 20.