bezárás

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
informatikus, rendszergazda

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.).

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az Egyetem Informatikai Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen:

Az Egyetem székhelyén és telephelyein rendszergazdai teendők ellátása.

 • felhasználókkal való folyamatos és közvetlen kapcsolattártás, kommunikáció;
 • felhasználói bejelentések alapján konfigurációs beállítások végrehajtása;
 • felhasználók teljes körű informatikai szoftveres és hardveres támogatása, incidensek kezelése;
 • rendszergazdai teendők ellátása, operációs rendszerek konfigurálása és telepítése, az operációs rendszerek és az alkalmazások hibáinak feltárása és elhárítása;
 • napi szintű felhasználói gépeket érintő informatikai feladatok és problémák megoldása;
 • hálózati üzemeltetési feladatok, hálózati hibák felderítése, hibaelhárítás:
  • MS Windows, valamint Linux alapú kiszolgálókon futó alkalmazások felügyelete,
  • az intézmény számítástechnikai eszközeinek, különösen az informatikai hálózat, a szoftverek és különféle adatbázisok, informatika terem stb. folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről való gondoskodás.
 • az alapfeladatok ellátáshoz szükséges szoftverek működési környezetének biztosítása, beleértve az egyes szervezeti egységek (pl.: Gazdasági Osztály, Tanulmányi Osztály, Könyvtár stb.) speciális szoftvereit is;
 • a számítógépek vírusmentességének fenntartásáról való gondoskodás, annak rendszeres ellenőrzése, az internet működésének folyamatos ellenőrzése;
 • új hálózati azonosítók kiadása, a felhasználók felhasználói jogainak karbantartása;
 • a szoftverek és a licencszerződések nyilvántartása;
 • a számítástechnikai eszközök szabályos használatának ellenőrzése, megrendelésének lebonyolítása, telepítése, beállítása, selejtezése, rendszeres ellenőrzése, a hibák felderítése és elhárítása;
 • HelpDesk feladatok ellátása, incidenskezelés, felhasználók teljeskörű informatikai támogatása (környezet: MS Windows, MS Office, MAC OS, Poszeidon iktatóprogram, Neptun, Forrás.NET gazdálkodási program stb.)
 • informatikai eszközök életciklus kezelése (pl.: eszköz beszerzési tevékenységek, leltározási tevékenységek, üzembe helyezés, selejtezés, raktározás stb.);
 • a tanórák, illetve az egyéb események, rendezvények hangosítása, és multimédiás támogatása;
 • a közösen (elsősorban oktatástechnikai célokra) használt eszközök kölcsönzésének lebonyolítása, azok kiadása, visszavétele az erre vonatkozó szabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú szakirányú végzettség;
 • Microsoft alapú informatikai rendszerekkel szerzett üzemeltetési tapasztalat;
 • Microsoft szerver és hálózati architektúrák, komponensek ismerete;
 • Microsoft (Windows 8, 10 és O365) kliensek rendszergazdai szintű ismerete;
 • Kiváló problémamegoldó és kommunikációs készség, proaktív hozzáállás;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • MacOS kliensek rendszergazdai szintű ismerete;
 • Felsőoktatási vagy közoktatási intézményben szerzett munkatapasztalat;
 • 3-5 év rendszerüzemeltetői tapasztalat;
 • Forrás.NET, Poszeidon, NEPTUN, KIRA és eKréta rendszerek üzemeltetői szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz;
 • A pályázati feltételekben előírt végzettséget tanúsító okiratok másolatai;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik;
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: Sárik Zoltán kancellárnak címezve, az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. A tárgyba kérjük feltüntetni: informatikus, rendszergazda, MKE/696-2/2021.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

delineo ergo cogito

Megnyitó: 2022. január 21. 18:00
Helyszín: Vasarely Múzeum
Megtekinthető: 2022. április 24-ig

2022. január 18.

ARTAWARD INTERNATIONAL 2022

ONLINE APPLICATION
17.01. – 03.02.2022

2022. január 17.

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Képzőművészeti Ösztöndíj” elnyerésére.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatokat 2022. január 15 - 2022. február 10. között lehet benyújtani

2022. január 14.

A festékbe lépő ember

Megnyitó: 2021. 01. 24. 18:00
Helyszín: MKE PROFIL
Megtekinthető: 2022. 01. 24-30

2022. január 13.

10 ÉV – A JÁTÉKSZÍN ÚJ ARCULATPÁLYÁZATA

Határidő 2022. február 28. 24:00

2022. január 11.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.

2022. január 10.

PÁLYÁZAT – Képzőművészet-elmélet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

2022. január 07.

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 26.

2022. január 07.

cARTc | Káli Art Inn Szobor pályázat 2022

A pályázat határideje: 2022. január 31.

2022. január 06.

A BARCSAY PÁLYÁZAT JUTALMAZOTTJAINAK KIÁLLÍTÁSA

Díjátadó ünnepség: 2022. január 11. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz terem
Megtekinthető: 2022. január 11- 21.

2022. január 04.

EOSC logo competition application

Pályázati határidő: 2022. febr. 25.

2022. január 04.

PÁLYÁZAT – Grafika Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

2021. december 27.

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

2021. december 27.

NYÍLT PÁLYÁZAT – a Barcsay Teremben és/vagy az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

Beküldési határidő: 2022. február 15. éjfélig.

2021. december 20.

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20.

2021. december 20.