bezárás

PÁLYÁZAT – Kommunikációs és Kiállítási Iroda irodavezető munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kommunikációs és Kiállítási Iroda
irodavezető

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:

határozott, 3 évre szól.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen

Az Egyetem marketing és kommunikációs tevékenysége körében:

 • az Egyetem teljes körű marketingkommunikációs feladatainak ellátása,
 • a Magyar Képzőművészeti Egyetem brand márkagondnokságának ellátása,
 • a márkához kapcsolódó tartalmak menedzselése és a márka kidolgozása az üzleti hasznosításhoz kapcsolódóan (merchandising),
 • az Egyetem honlapjának arculati és szerkezeti kialakításához kapcsolódó feladatok ellátása együttműködésben az Informatikai Osztállyal,
 • a honlap tartalmának kialakításához és gondozásához kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása, a honlap aktuális tartalommal történő feltöltése érdekében,
 • intézményi üzenetek megalkotása, fejlesztése és terjesztése,
 • háttéranyagok, döntés-előkészítő dokumentumok, összefoglaló riportok készítése,
 • a stratégiában meghatározott marketingkommunikációs célú külső és belső rendezvények előkészítése és lebonyolításuk koordinálása,
 • média- és sajtómegjelenések generálása, koordinálása és folyamatos nyomon követése, social media csatornák harmonizálása és tartalmak gyártása, kezelése,
 • belső hírgyártás, a belső tájékozottság megteremtése és a munkáltatói elkötelezettség erősítése érdekében,
 • az Egyetem társadalmi felelősségvállalási tevékenységének koordinálása,
 • a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal történő kapcsolattartás és a Hivatalon keresztül folyó beszerzések, tevékenységek koordinálásában együttműködés az Gazdasági Osztállyal,
 • az EU4ART Európai Egyetemi projektben, a nemzetközi együttműködés részeként a disszeminációért és fenntarthatóságért felelős munkacsoport tevékenységeinek magyarországi koordinációja, és együttműködés a partnerekkel,
 • az irodával kapcsolatos költségek tervezése és figyelemmel kísérése, a kapcsolódó szerződések megkötésének kezdeményezése.

Az Egyetem kiállítási tevékenysége körében:

 • az Egyetem kiállításainak megszervezése, előkészítése és lebonyolítása,
 • együttműködés a Kiállítási Bizottsággal,
 • kiállítandó műtárgyak körének kialakítása, azok kiállíthatóságához szükséges adminisztratív és fizikai feltételek biztosítása;
 • kiállításokkal kapcsolatos biztonsági intézkedések megszervezése az Üzemeltetési Osztállyal együttműködve;
 • közreműködés a kiállításokkal kapcsolatos kiadványok és kommunikáció előkészítésében;
 • az Egyetem kiállítási tevékenységének média- és sajtómegjelenéseinek generálása, koordinálása és folyamatos nyomon követése,
 • az Egyetem kiállítási tevékenységének szakmai sajtó megjelenéseinek generálása, koordinálása és folyamatos nyomon követése,
 • az Egyetem kiállítási tevékenységével kapcsolatos belső hírgyártás, a belső tájékozottság megteremtése,
 • a kiállításokkal kapcsolatos utómunkálatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A pozíciónak megfelelő felsőfokú végzettség
 • Legalább 3 év vezetői tapasztalat
 • Angol nyelvből legalább "C" típusú középfokú nyelvvizsga
 • Magas szintű elemző és szintetizáló képesség
 • Nagyfokú önállóság
 • Kiemelkedő kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsga,
 • további idegen nyelv ismerete,
 • felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,
 • kulturális területen szerzett tapasztalat,
 • stratégiai gondolkodásmód, proaktív beállítottság, határozott döntési képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (kinevezés esetén),
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: az e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot fentiek szerint.

További információ kérhető: (e-mail: , tel.: +36  30 160 5384 )

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázat elbírálásának határideje: Beadási határidőt követő 2 hét

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.mke.hu
2021. december 1.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

delineo ergo cogito

Megnyitó: 2022. január 21. 18:00
Helyszín: Vasarely Múzeum
Megtekinthető: 2022. április 24-ig

2022. január 18.

ARTAWARD INTERNATIONAL 2022

ONLINE APPLICATION
17.01. – 03.02.2022

2022. január 17.

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Képzőművészeti Ösztöndíj” elnyerésére.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatokat 2022. január 15 - 2022. február 10. között lehet benyújtani

2022. január 14.

A festékbe lépő ember

Megnyitó: 2021. 01. 24. 18:00
Helyszín: MKE PROFIL
Megtekinthető: 2022. 01. 24-30

2022. január 13.

10 ÉV – A JÁTÉKSZÍN ÚJ ARCULATPÁLYÁZATA

Határidő 2022. február 28. 24:00

2022. január 11.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 25.

2022. január 10.

PÁLYÁZAT – Képzőművészet-elmélet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

2022. január 07.

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 26.

2022. január 07.

cARTc | Káli Art Inn Szobor pályázat 2022

A pályázat határideje: 2022. január 31.

2022. január 06.

A BARCSAY PÁLYÁZAT JUTALMAZOTTJAINAK KIÁLLÍTÁSA

Díjátadó ünnepség: 2022. január 11. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz terem
Megtekinthető: 2022. január 11- 21.

2022. január 04.

EOSC logo competition application

Pályázati határidő: 2022. febr. 25.

2022. január 04.

PÁLYÁZAT – Grafika Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

2021. december 27.

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

2021. december 27.

NYÍLT PÁLYÁZAT – a Barcsay Teremben és/vagy az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

Beküldési határidő: 2022. február 15. éjfélig.

2021. december 20.

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20.

2021. december 20.